Nierfunctievervangende therapie

Intensive en High Care

Behandeling

Soms werken uw nieren (tijdelijk) onvoldoende. Dan is het nodig om de functie van uw nieren tijdelijk over te nemen met niervervangende apparaten. Uw bloed stroomt dan via een dun slangetje (katheter) naar een kunstnier, die zorgt voor de uitwisseling van afvalstoffen en vocht. Het gezuiverde bloed stroomt via een andere katheter weer terug in uw lichaam. Om te voorkomen dat uw bloed in de kunstnier stolt, voegen we een bloedverdunner toe. Deze behandeling duurt een aantal dagen en heet CVVH, of voluit Continue Veno-Veneuze Hemofiltratie.

De intensivist brengt een katheter bij u in. Dat doet hij in een bloedvat in uw lies, in uw hals of onder uw sleutelbeen. De katheter sluit hij vervolgens aan op een mobiel apparaat met de kunstnier erin.

Nierfunctievervangende therapie is niet pijnlijk. U bent tijdens deze behandeling wel minder mobiel. Wanneer u zich beweegt, kan er een knik ontstaan in de katheters, waardoor er een alarm afgaat.

De meeste mensen hebben twee nieren. Die zitten aan de achterkant van uw lichaam, ter hoogte van uw middel. De nieren krijgen zuurstofrijk bloed van de nierslagader, een zijtak van de grote lichaamsslagader (aorta). 

De nier heeft drie belangrijke functies:  
  • Het verwijderen van afvalstoffen uit het lichaam. De nieren maken urine aan waarmee deze afvalstoffen verdwijnen.
  • Het regelen van de vochtbalans. De nieren zorgen voor een zo constant mogelijke samenstelling van dit vocht. 
  • Het aanmaken van hormonen. Onder andere voor het regelen van uw bloeddruk, de hoeveelheid kalk in uw bloed en het aanmaken van rode bloedlichaampjes. 

Een verminderde werking van de nieren (of nierinsufficiëntie) treedt bij patiënten op de Intensive Care (IC) doorgaans plotseling op. Meestal komt dit door onvoldoende doorbloeding van de nieren. Hierdoor maakt de patiënt minder of geen urine meer aan. De afvalstoffen worden hierdoor niet meer uit zijn lichaam verwijderd. Dan is een dialyse nodig. Op de IC sluiten we de patiënt dan aan op een kunstnier (CVVH). Zo kunnen de beschadigde niercellen zich weer herstellen.

Aanvullende informatie

Relevante informatie

Meer informatie over deze behandeling:


Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.