Niersteenvergruizing (ESWL)

Urologie

Behandeling

Bij niersteenvergruizing worden uw nierstenen met schokgolven verpulverd tot gruis dat u gewoon kunt uitplassen. Deze schokgolven worden opgewekt met een vergruizingsapparaat en zijn ongevaarlijk voor uw lichaam. Ze worden via een rubberen bol, die tegen uw lichaam is geplaatst, naar de niersteen gestuurd. Hoeveel schokgolven er nodig zijn, hangt af van de grootte en hardheid van de niersteen. Soms zijn meerdere behandelingen nodig om een niersteen te vergruizen.

Deze behandeling wordt jaarlijks meer dan tweehonderd keer uitgevoerd. Een alternatief is een operatie waarbij de niersteen wordt verwijderd.

Voor de ingreep krijgt u pijnstillers en een injectie in uw bovenbeen of bil. De pijnstillers krijgt u op de dagbehandeling als u wordt opgenomen. U hoeft voordeze ingreep niet nuchter te zijn. Zorg ervoor dat u zich voor de opname heeft gedoucht.

Meer informatie vindt u in onze folder.

De behandeling vindt plaats in een speciale kamer op de röntgenafdeling. Hier staan behalve de niersteenvergruizer ook een behandeltafel en röntgen- en controleapparatuur. Medewerkers van de behandelkamer helpen u op de behandeltafel. Zij stellen de apparatuur zó in dat de schokgolven precies naar de plaats van de niersteen gaan. Op de monitor kunt u zelf ook meekijken waar de niersteen zit.

Een medewerker smeert uw zij en buik in met een speciale gel. Deze zorgt voor goed contact tussen uw huid en de rubberen bol van de vergruizer. Hierdoor is de geleiding van de golven beter. De bol wordt tegen uw zij geplaatst en gevuld met water. Zo kunnen krachtige geluidsgolven naar de niersteen worden gestuurd. Het is belangrijk dat u tijdens het instellen van de vergruizer zo stil mogelijk ligt. Adem rustig en oppervlakkig (borstademhaling).

Als alles is ingesteld en de exacte positie van de steen of stenen is bepaald, begint de behandeling. U kunt de schokgolven voelen als doffe tikjes tegen uw zij. De pijnstillers zorgen ervoor dat dit geen pijn doet. Elke geluidsgolf die naar de niersteen wordt gestuurd, is hoorbaar als een harde, droge tik. U krijgt daarom een oorbeschermer op. Met röntgenapparatuur kijken we of de niersteen voldoende vergruisd is. Is dit het geval, dan is de behandeling klaar.

U komt ongeveer zes weken na de behandeling terug op de polikliniek Urologie. Voordat u bij de arts komt, maken we een foto op de röntgenafdeling. Hierop is te zien in hoeverre de niersteen verdwenen is. Als het goed is, plast u binnen drie maanden al het gruis en alle stukjes steen uit. Soms moet u nog een keer behandeld worden. We kunnen niet alle stenen vergruizen. Bepaalde nierstenen zijn gewoon te hard, te groot of liggen op een ongunstige plaats voor de niersteenvergruizer.

Aanvullende informatie

Relevante informatie

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

Folder

Meer informatie over deze behandeling vindt u in onze folder.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.