Operatie bij zaadbalkanker

Urologie

Behandeling

Zaadbalkanker is een aandoening die op alle leeftijden voorkomt. Meestal zijn het jonge of jongvolwassen mannen die deze ziekte krijgen. Zaadbalkanker wordt ook wel testiskanker of testiscarcinoom genoemd. De uroloog stelt meestal de eerste diagnose na een lichamelijk onderzoek en een echografie van de zaadbal (testikel). Zijn er duidelijke tekenen die wijzen op een tumor? Dan wordt u zo snel mogelijk geopereerd (binnen 48 uur). 

Informatie over deze behandeling vindt u in onze folder.

Tijdens de operatie maakt de uroloog een snee in uw lies. De zaadbal wordt in zijn geheel verwijderd en voor microscopisch onderzoek naar het laboratorium opgestuurd.

U kunt meestal dezelfde dag nog naar huis.

De uroloog bespreekt met onder andere een oncoloog en een radiotherapeut of wij u nog verder moeten behandelen. Daarbij kijken we naar:  
  • De uitslag van het microscopisch onderzoek.
  • De bloeduitslagen (tumormarkers).
  • Het röntgenonderzoek, waaronder een CT-scan. 

Als er geen uitzaaiingen zijn, is de behandeling klaar. De vijf tot tien jaar daarna blijft u onder controle.

Uitzaaiingen 
Als de uroloog vermoedt dat er wel uitzaaiingen zijn, krijgt u meestal chemotherapie. Soms besluit de arts uit voorzorg om de klieren in uw buik te bestralen. Bij zaadbalkanker is een optimale dosering van de chemotherapie cruciaal. Omdat dit veel ervaring vereist, verwijzen wij u hiervoor altijd door naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. 

Genezing
Mensen genezen vrijwel altijd volledig van zaadbalkanker, zelfs als er uitzaaiingen zijn. 

Aanvullende informatie

Gerelateerde onderzoeken

  • Echo van de testis
  • Bloedprikken

Samenwerkingsverbanden

Amphia werkt nauw samen met het Erasmus Medisch Centrum en het Daniel den Hoed Kankercentrum. Het Verbeeten Instituut voor radiotherapie is zelfs gevestigd op de locatie Breda Molengracht. De afdeling Urologie overlegt structureel met de afdelingen Oncologie, Pathologie en Radiologie.

Wie zorgt er voor mij?

Op de polikliniek Urologie werken twee gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen. Zij begeleiden u en uw naasten. Bij Urologische oncologie leest u hoe u hen kunt bereiken.

Relevante informatie

Folders

Al onze folders zijn te vinden op onze folderpagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.