Onderzoek

PET (of voluit: positron-emissie-tomografie) is een techniek om foto's te maken van de functie van weefsels. U krijgt een kleine hoeveelheid van de radioactieve vloeistof FDG ingespoten (fluor-18-glucose). Dit wordt opgenomen in de weefsels die we bij u willen onderzoeken. Daarna maken we de PET-scan.


Het is belangrijk dat u vanaf zes uur voor het onderzoek niets meer eet. U mag wel gewoon drinken, maar geen suikerhoudende dranken. Soms moet u tijdelijk met bepaalde medicijnen stoppen. Span u vooraf zo min mogelijk in.

Draag makkelijke kleding zonder metalen onderdelen en laat uw sieraden thuis.

U meldt zich op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, waarna de laborant u meeneemt naar de voorbereidingsruimte. Daar wordt met een vingerprik uw bloedsuiker gecontroleerd. U krijgt ook een infuus voor het toedienen van de radioactieve stof FDG. U merkt hier verder niets van. De FDG moet een uur inwerken terwijl u rustig ligt.

Vervolgens gaat u met de laborant mee naar de scanner. Eerst maken we de PET-scan. Direct daarna volgt de CT-scan. Mogelijk wordt er contrastvloeistof aangesloten op het infuus. U krijgt daar dan uitleg over van de laborant. Het totale onderzoek duurt ongeveer 2,5 uur.

Drink veel water om de contrastvloeistof zo snel mogelijk uit uw lichaam te krijgen. 

De nucleair geneeskundige maakt een verslag van het onderzoek. De uitslag hoort u van uw specialist. 

Aanvullende informatie

Zwanger of Allergisch?

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Of bent u overgevoelig voor geneesmiddelen of jodium? Meld dit bij het maken van de afspraak of aan de laborant voor het het onderzoek begint.

Suikerziekte

Als u medicijnen wegens suikerziekte (diabetes) gebruikt, meldt u dat dan bij het maken van de afspraak of neem contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde. U krijgt dan een aangepaste voorbereiding.  

PET/CT-scan

Meer informatie over dit onderzoek vindt u in onze folder. 

PET-scan

Meer informatie over dit onderzoek vindt u in onze folder.