Renografie bij kinderen

Nucleaire geneeskunde

Onderzoek

Renografie is een nucleair geneeskundig functieonderzoek van de nieren. De nieren en urinewegen worden hierbij afgebeeld. Tijdens dit onderzoek wordt een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof in een bloedvat in de arm of hand gespoten. Deze vloeistof wordt vanuit het bloed door de nieren opgenomen en afgevoerd naar de blaas. De vloeistof zendt gedurende een korte tijd straling uit. Met een speciale camera, een gammacamera, wordt de straling gemeten. De specialist krijgt op deze manier nauwkeurige informatie over de functie van de nieren en of de afvloed van urine naar de blaas ongehinderd verloopt.  

Voor extra algemene informatie over een Nucleaire onderzoek kan uw kind eventueel een filmpje bekijken. Dit filmpje is speciaal gemaakt voor kinderen en is hier te vinden.

We adviseren u om genoeg luiers mee te nemen (minimaal twee) wanneer uw kind een luier draagt.    

Soms brengt de kinderarts voor het onderzoek een infuus aan in de hand of de arm van uw kind. De kinderarts geeft aan of dit nodig is.  Het infuus wordt ingebracht op de kinderafdeling op de locatie Breda Langendijk. Het secretariaat van de afdeling Nucleaire Geneeskunde maakt hiervoor een afspraak.   

Uw kind moet een halfuur voor het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde een hoeveelheid water of voedsel innemen. Zo kunnen we meten hoeveel urine uw kind produceert. Voeding of drinken kunt u meenemen. U kunt bij ons flesvoeding opwarmen. Voor het geven van borstvoeding is op de afdeling een speciale ruimte beschikbaar. 

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Meld dit dan bij het maken van de afspraak. U kunt uw kind dan niet begeleiden bij het onderzoek. Vanaf het moment dat uw kind de injectie met de licht radioactieve stof heeft gekregen, geeft het namelijk enige straling af. Deze straling is voor de omgeving niet gevaarlijk. Bent u zwanger, dan kunt u beter zo min mogelijk straling oplopen. Uw ongeboren kind ontvangt deze straling ook en is hier gevoeliger voor dan volwassenen. Laat daarom iemand anders uw kind begeleiden tijdens en na dit onderzoek.
U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. Meestal zit u vlakbij en kunt u uw kind aanraken of zijn hand vasthouden. U mag een cd met muziek meenemen. Die spelen we tijdens het onderzoek af. Ook kan uw kind een lievelingsknuffel, klein speelgoed of een voorleesboek meenemen. Bij baby’s kan een speeltje met geluid of een fopspeen voor afleiding zorgen.    

Afhankelijk van zijn leeftijd vragen we uw kind om vooraf te plassen. Zo heeft uw kind een lege blaas en kunnen we de urineproductie goed meten. Wanneer uw kind een baby is, krijgt hij eerst een schone luier om.   

Tijdens het maken van de foto’s mag uw kind zijn kleding aanhouden. In die kleding mogen geen metalen onderdelen zitten, zoals knoopjes of ritsen. Baby’s worden in een speciaal plastic frame gelegd. Met bandjes worden ze hierin vastgemaakt, zodat ze zo min mogelijk kunnen bewegen tijdens het onderzoek. Uw baby merkt niets van het frame en de bandjes.    

De nucleair geneeskundige dient uw kind een kleine hoeveelheid van een licht radioactieve vloeistof toe. Dat doet hij via het infuus of met behulp van een vleugelnaaldje. Bij baby’s gebeurt dat meestal op het handje. Ook krijgt uw kind het medicijn Lasix®. Dit bevordert de  urineproductie. Uw kind merkt niets van deze stoffen. De hoeveelheid radioactieve straling die wij gebruiken, is zo laag dat deze niet gevaarlijk is en geen bijwerkingen heeft. 

De gammacamera waarmee we de foto’s maken, bevindt zich onder de tafel. Twintig minuten lang maken we foto's van de nieren en urinewegen. Door de Lasix® produceren de nieren urine en stroomt deze door naar de blaas. Dat is zichtbaar op de foto's.  Aan het einde van het onderzoek maken we nog een laatste foto. Hiervoor moet de blaas van uw kind leeg zijn. Bij kinderen die nog niet zindelijk zijn, wachten we totdat ze spontaan gaan plassen.
De nucleair geneeskundige maakt een verslag van het onderzoek. De uitslag hoort u van uw specialist.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.