Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Schildklieroperatie

Chirurgie

Behandeling

De schildklier is een vlindervormig orgaan dat in de hals op de luchtpijp is gelegen. De schildklier produceert hormonen die belangrijk zijn voor het regelen van de stofwisseling. De schildklier is een goed doorbloed orgaan. Tegen de schildklier aan liggen 4 kleine bijschildklieren die zorgen voor de juiste hoeveelheid calcium in uw lichaam.

Het kan om verschillende redenen nodig zijn dat u aan uw schildklier wordt geopereerd. Kort samengevat:

 • De schildklier werkt te hard. Als dat niet met medicijnen in de hand is te houden kan een operatie noodzakelijk zijn.
 • Er zit een knobbel (schildkliernodus) in de schildklier. Die knobbel kan de oorzaak zijn van het te hard werken, maar het kan ook een goedaardig of kwaadaardig gezwel zijn.
 • De schildklier kan vele knobbels (schildklierstruma) bevatten en zo groot zijn geworden, dat u last hebt met ademhalen en slikken. 
 • De knobbels kunnen ook een cosmetisch probleem zijn.
 • Afhankelijk van de reden waarom u geopereerd moet worden kan het nodig zijn, de schildklier geheel of gedeeltelijk te verwijderen.
De beslissing om u te opereren wordt gemaakt door een team van gespecialiseerde artsen. Dit gebeurt op een Multidisciplinaire bespreking. Tijdens deze bespreking wordt u besproken in ons team van internist- endocrinologen, endocriene chirurgen, gespecialiseerde radiologen en nucleair geneeskundigen om uw uitslagen te bestuderen en een behandelvoorstel aan u te doen.

Voordat u geopereerd wordt vindt allereerst onderzoek plaats. 

Dit onderzoek wordt in het schildkliercentrum door de internist-endocrinoloog, internist dan wel arts-assitent in opleiding tot internist uitgevoerd en bestaat meestal uit:

 • Bloedonderzoek: waarbij wordt gekeken naar de waarden van het schildklier hormoon
 • Lichamelijk onderzoek waarbij de hals wordt onderzocht (palpatie)
 • Echografisch onderzoek, waarbij de hals met geluidsgolven (echo) in beeld kan worden gebracht
 • Punctie: als er op de echo een afwijking wordt gezien, wordt met een dunne naald wat weefsel opgezogen dat onderzocht wordt.
 • Pathologisch onderzoek: waarbij de cellen die zijn opgezogen bij de punctie onderzocht worden met de microscoop om te bepalen om welk type schildklier afwijking het gaat.

Wanneer de diagnostiek is afgerond, worden alle uitslagen met u besproken en komt het behandelteam samen om de behandelmogelijkheden te bespreken. Wanneer een operatie de beste behandeling is wordt u verwezen naar de polikliniek van de chirurg.

De chirurg geeft uitleg over de operatie en de mogelijke risico’s.
Afhankelijk van het type afwijking zal de chirurg met u besluiten tot een:

Totale thyreoidectomie of strumectomie.

De schildklier wordt in zijn geheel verwijderd, bijvoorbeeld bij sommige vormen van Schildklierkanker of de ziekte van Graves.

Hemithyreoidectomie of lobectomie

Eén helft van de schildklier wordt in zijn geheel verwijderd. Dit wordt uitgevoerd indien er zich een knobbel in een van de helften van de schildklier bevindt waarbij het onduidelijk is of de knobbel goed- of kwaadaardig is.

Iedere operatie heeft een kleine kans op complicaties. Bij de operatie aan de schildklier geldt daarnaast dat er een kleine kans is op:

 • Nabloeding
 • Stembandzenuw letsel (nervus recurrens rechts en links). Bij een letsel aan deze zenuw kan je hees worden. In ons ziekenhuis hebben we een speciaal apparaat om de zenuwen in de gaten te houden (NIM). 
 • Onvoldoende werking overgebleven schildklierhelft.
 • Onvoldoende werking bijschildklieren.

Voor meer informatie raadpleeg de folder.

Wanneer u een operatie heeft ondergaan waarbij schildklierkanker is geconstateerd, kan het zijn dat een 2e operatie nodig is om de hele schildklier te verwijderen. 

Nadat de schildklier is verwijderd zal een scan worden gemaakt om te controleren of er geen weefsel in achtergebleven. Ook volgt een aanvullende behandeling met radio actief jodium om te zorgen dat mogelijk achtergebleven cellen uitgeschakeld worden. Omdat uw schildklier helemaal is verwijderd, zal u de rest van uw leven medicijnen moeten gebruiken. U wordt hiervoor terugverwezen naar uw Internist-endocrinoloog.

Wie zorgt er voor mij?

Binnen het Amphia Ziekenhuis werkt een gespecialiseerd team van internist-endocrinologen, schildklierchirurgen, radiologen, pathologen, nucleair geneeskundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen nauw samen om de zorg.

We hebben een speciaal spreekuur waar gespecialiseerde radiologen een biopt kunnen nemen uit uw schildklierknobbel (schildkliernodus).

Samenwerkingsverbanden

Het Amphia en het Bravis Ziekenhuis   vormen een samen een team voor behandeling van het schildklier carcinoom. Zij voeren regelmatig overleg.
Patiënten uit het Bravis Ziekenhuis met schildklier afwijkingen die in aanmerking komen voor (na) behandeling met radio actief jodium kunnen hiervoor snel terecht in het Amphia Ziekenhuis. Voor behandeling van complexe of zeer zeldzame schildklierafwijkingen wordt samengewerkt met Erasmus MC.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.