Verwijderen van een blaastumor via de plasbuis (TUR-T)

Urologie

Behandeling

Wanneer uit onderzoek is gebleken dat u blaaskanker heeft, dan moet de tumor in uw blaas verwijderd worden. Dat kan via de natuurlijke weg, dus door uw plasbuis (urethra). Deze operatie heet transurethrale resectie van de tumor, of kortweg TURT.
Direct na uw bezoek aan de polikliniek gaat u naar het Voorbereidingsplein. Hier meten we uw bloeddruk. Soms maken we ook een hartfilmpje en voeren we een bloedonderzoek uit. Daarnaast heeft u voorbereidende gesprekken. Dit bezoek duurt ongeveer een uur. Gebruikt u bloedverdunners? Meld dit dan aan uw uroloog. In overleg met hem stopt u ruim voor de operatie met het gebruik van deze medicijnen.


Meestal wordt u op de operatiedag zelf opgenomen in het ziekenhuis. U meldt zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling. Neem uw verzekeringspapieren, medicijnen en eventuele allergiegegevens mee. Doe een kunstgebit en contactlenzen voor de operatie uit. Doe ook alle sieraden af. 

Tijdens de operatie ligt u op uw rug met uw benen opgetrokken (in beensteunen). De arts brengt via de plasbuis een hol buisje in uw blaas, waarmee hij de blaas bekijkt. Via dit buisje kan hij ook opereren. De arts verwijdert de blaastumor met een stalen draadje waardoor een elektrische stroom loopt. Hij schraapt de tumor laag voor laag af tot in het gezonde weefsel. Aan het einde van de operatie brengt de arts een katheter in uw blaas, omdat de urine na de operatie meestal bloederig is. Vaak krijgt u binnen 24 uur na de operatie een eenmalige blaasspoeling om een snelle terugkeer van de blaastumor te voorkomen.
De blaaskatheter blijft meestal een paar dagen in uw blaas zitten om te zorgen voor een goede urineafvoer. We kunnen uw blaas via de katheter spoelen als dat nodig is, bijvoorbeeld als er stolsels in zitten. De urine is meestal rood. Wanneer deze weer helder gekleurd is, mag de katheter eruit (meestal één tot twee dagen na de operatie). Wanneer het plassen hierna goed op gang komt, mag u naar huis.


Om stolsels in uw blaas te voorkomen, kunt u het beste veel drinken (minimaal twee liter per dag). We adviseren u om geen zware lichamelijke arbeid te verrichten tussen de operatie en uw volgende afspraak op de polikliniek. Probeer ook persen bij de ontlasting te vermijden. We kunnen uw ontlasting eventueel verzachten met medicijnen. Om de kans kleiner te maken dat de blaastumor terugkomt, is een aanvullende spoeling mogelijk. Dit gebeurt binnen 24 uur na de operatie. 

Soms spoelen we uw blaas voor de operatie met een zogenoemde Hexvix-oplossing. Dit middel zorgt ervoor dat al het afwijkende weefsel in uw blaas herkenbaar is en kan worden weggehaald. Hexvix hecht zich aan afwijkend weefsel in uw blaas, waardoor we dit tijdens de operatie met blauw licht beter zichtbaar kunnen maken. De arts is zo beter in staat om al het afwijkende weefsel weg te halen. De kans dat de tumor snel na de operatie weer terugkomt, is daarmee ongeveer twintig procent kleiner.  

Het rode gebied op de rechterfoto is tumorweefsel, dat niet goed zichtbaar is op de linkerfoto, die op de standaard manier is gemaakt. Vooral de grens tussen tumor en gezond weefsel is nu duidelijk zichtbaar. Deze foto is beschikbaar gesteld door Dirk Zaak, Associate Professor Universiteit München, afdeling Urologie.  

Voor de behandeling met Hexvix wordt u wat eerder op de operatiedag opgenomen. Ruim een uur voor de operatie maakt een verpleegkundige met een dunne katheter uw blaas leeg. Daarna krijgt u een kleine hoeveelheid van de Hexvix-oplossing in uw blaas. De katheter wordt weer verwijderd en u houdt de Hexvix één uur in uw blaas. Meestal lukt dit makkelijk; de vloeistof werkt niet prikkelend op de blaas, waardoor de meeste mensen geen last hebben van blaaskrampen of pijn. 

Geen nadelige gevolgen 
De behandeling met Hexvix heeft geen nadelige gevolgen voor u. Bijwerkingen of allergische reacties komen zelden voor. Een blaasinfectie kan het effect van de Hexvix-oplossing beïnvloeden. Daarom onderzoeken we voor de operatie uw urine om te kijken of u een blaasontsteking heeft. Als dit het geval is, krijgt u voor de operatie een behandeling met antibiotica. 

Aanvullende informatie

Samenwerkingsverbanden

Amphia werkt nauw samen met het Erasmus Medisch Centrum en het Daniel den Hoed Kankercentrum. Het Instituut Verbeeten voor radiotherapie is zelfs gevestigd op de locatie Breda Molengracht. De afdeling Urologie overlegt structureel met de afdelingen Oncologie, Pathologie en Radiologie.

Relevante informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.