Verwijdering van de galblaas

Chirurgie

Behandeling

Verwijdering van de galblaasDe galblaas is een klein, peervormig zakje dat tegen de voorkant van uw lever aan ligt. Uw lever maakt galvloeistof aan, die tijdelijk wordt opgeslagen in uw galblaas. Wanneer vet eten uw maag verlaat, stroomt er galvloeistof naar uw dunne darm, zodat die de vetten kan verteren. Deze vloeistof is vrij dik en geelgroen van kleur. Wanneer die te veel indikt, ontstaan er galstenen. Ook kan de galblaas geïnfecteerd raken. In die gevallen kunnen we hem met een operatie verwijderen (cholecystectomie).

Bij het verwijderen van een galblaas zijn de volgende zorgverleners betrokken: de chirurg, de anesthesioloog, de OK-verpleegkundigen en de verpleegkundigen van de afdeling Chirurgie.

De arts stelt de diagnose aan de hand van uw klachten en een echo. Hij bespreekt de mogelijkheden voor een operatie met u.

Voor de operatie moet u vanaf een bepaalde tijd nuchter zijn. Gebruikt u bloedverdunners? Neem deze dan niet in op de dagen voor de operatie. Overleg dit met uw arts. Neem op de ochtend voor de operatie alleen medicijnen in na overleg met uw chirurg. Neem uw medicijnen mee naar het ziekenhuis, liefst in de originele verpakking. Zorg dat u geen nagellak of make-up op heeft. Voor de operatie ontharen we het operatiegebied. Hoe lang u in het ziekenhuis moet blijven, is afhankelijk van de manier van opereren.


De chirurg maakt een snee van tien tot vijftien centimeter. Via deze snee wordt uw galblaas verwijderd. De snee loopt in de lengte van boven naar beneden in uw bovenbuik of schuin aan de rechterkant onder uw ribbenboog. Bij deze methode brengt de chirurg twee slangetjes (drains) in uw buik: één voor het afvloeien van de gal en één om overtollig bloed en wondvocht op te vangen. De drains komen via aparte openingen in uw buik naar buiten. 

Bij een kijkoperatie (laparoscopische cholecystectomie) brengt de chirurg via een aantal gaatjes in uw buikwand instrumenten en een camera naar binnen. Met de instrumenten verwijdert hij de galblaas. Daarna brengt hij soms een wonddrain in om overtollig bloed en wondvocht op te vangen. Soms stelt de chirurg tijdens de operatie vast dat het niet mogelijk is om de galblaas (veilig) te verwijderen via een kijkoperatie. Hij gebruikt dan alsnog de andere methode.

Na de operatie komt u bij op de uitslaapkamer. Daarna gaat u terug naar de afdeling. Daar kunt u bezoek ontvangen van 
13.30 tot 14.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. U mag vlak na de operatie nog niet eten en drinken. Als uw darmen goed werken, mag u weer drinken. Als dat goed gaat, breiden we het uit volgens een bepaald schema.

Meestal kunt u één dag na de kijkoperatie weer naar huis. Bij een conventionele galblaasverwijdering blijft u drie tot vijf dagen in het ziekenhuis. De kans erop is klein, maar elke operatie kan complicaties veroorzaken, zoals nabloeding, een infectie of een longontsteking. De meeste mensen hebben na de operatie geen klachten meer. Soms kunt u echter lichte klachten overhouden die we meestal makkelijk kunnen verhelpen met een speciaal dieet. Meestal bent u na twee weken weer volledig opgeknapt.

Als u naar huis gaat, maken we een controleafspraak voor u bij uw chirurg, tien tot veertien dagen na de ingreep. Uw chirurg verwijdert dan eventuele hechtingen en controleert de wond.
Neem de eerste dagen  regelmatig uw temperatuur op. Als u zich goed voelt, kunt u uw normale werkzaamheden hervatten. Waarschuw een arts wanneer u:

  • Aanhoudende koorts heeft van meer dan 38 ºC.
  • Aanhoudend misselijk bent of moet overgeven.
  • Pijn heeft en deze erger wordt.
  • Ziet dat uw litteken rood wordt, opzwelt of lekt.
Tot aan het controlebezoek neemt u contact op met de afdeling waar u was opgenomen.

Voorlichting

Gerelateerde onderzoeken en behandelingen

De diagnose wordt gesteld met een echo van de buik. Soms onderzoeken we ook andere organen, zoals uw maag of darmen, om andere oorzaken dan alleen galstenen uit te sluiten.

Lifestyle tips

Soms kunt u na de operatie tijdelijk bepaalde voedingsstoffen niet verdragen. U merkt snel genoeg welke stoffen dit zijn. Vermijd ze zolang u er last van heeft, maar schrap niet te veel voedingsmiddelen. Anders krijgt u een tekort aan belangrijke voedingsstoffen. Een dieet is niet nodig. Wel kan het zinvol zijn om de eerste weken na de operatie op te passen met vet eten.

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Chirurgie Verwijdering van de galblaas * 27
De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist. Lees meer.

(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.