Video Assisted Thoracic Surgery (VATS)

Longchirurgie

Behandeling

Met u is besproken dat u een longoperatie zult ondergaan die uitgevoerd zal worden middels een zogenoemde VATS-procedure. Dit is een operatie in uw borstkas met behulp van een camera. VATS is een afkorting van de Engelse woorden Video Assisted Thoracic Surgery.

Ter voorbereiding op de operatie wordt u gezien door de oncologieverpleegkundige die met u de noodzakelijke details van de operatie en opname zal bespreken (denk aan fysiotherapie voor ademhalingsoefeningen en ook wordt soms de diëtiste benaderd voor adequate voeding). Tot slot gaat u langs de anesthesioloog die met u de narcose bespreekt en de pijnstilling rondom de operatie.

Na het bezoek op de polikliniek van de longchirurg wordt u binnen 2 tot 4 weken ingepland voor de operatie. Indien de operatie s`middags is gepland wordt u s`ochtends opgenomen. Indien de operatie s’ochtends is gepland wordt u een dag van te voren opgenomen. U komt op de afdeling longchirurgie te liggen (Molengracht 57). U meldt zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling. Neem uw verzekeringspapieren, medicijnen en eventuele allergiegegevens mee. Doe een kunstgebit en contactlenzen voor de operatie uit. Doe ook alle sieraden af.

U wordt naar de operatiekamer gebracht door de verpleegkundige(n). Daar wordt u opgevangen door medewerkers van de voorbereidingskamer. Hier vindt nog een korte overdracht van eventuele belangrijke zaken plaats. Vanaf hier nemen de medewerkers van de voorbereidingskamer en de operatiekamer de zorg over. Het heeft onze voorkeur om van te voren een ruggenprik te plaatsen zodat u zo comfortabel mogelijk bent na de operatie. Goede pijnstilling zorgt ervoor dat u goed kunt doorademen, snel mobiliseert, slijm goed kunt ophoesten en op deze manier de kans op luchtweginfecties zo klein mogelijk wordt.

Op operatiekamer wordt u gevraagd om op de operatietafel over te schuiven of te stappen. Zodra een infuus is ingebracht zullen we een laatste controle uitvoeren waarna de operatie start.

Bekijk hier een filmpje van de behandeling (let op de beelden kunnen als schokkend worden ervaren).

Na de operatie wordt u de eerste dag bewaakt op de intensive care en als alles goed is verlopen gaat u de volgende dag over naar de afdeling longchirurgie. Daar wordt u gezamenlijk door een team van longartsen en chirurgen begeleid. Het streven is om u op dag 1 al te mobiliseren en de drain die in de borstkas wordt achter gelaten te verwijderen. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid vocht en eventuele lekkage van lucht. Het kan soms voorkomen dat de lekkage van lucht na een dergelijke ingreep een dag of 3 tot 5 aanhoudt. Dit betekent dan ook dat tot die tijd de drain in de borstkas moet blijven zitten. Er wordt gestreefd om op dag 2 de zogenoemde epiduraal catheter (ruggenprik) te verwijderen en u verder te mobiliseren. Als dit alles goed gaat en de pijn is onder controle kunt u op dag 4-5 naar huis, soms ook eerder. U krijgt een controle afspraak binnen 2 weken bij de chirurg die u behandeld heeft en uw eigen longarts voor de uitslag en eventuele verdere nabehandeling.

Aanvullende informatie

Video Assisted Thoracic Surgery

Uitslag

De uitslag van het stuk longweefsel wat is weggehaald met de afwijking wordt onderzocht onder de microscoop door de patholoog. Dit onderzoek duurt meestal 7 werkdagen. De uitslag krijgt u dan ook meestal poliklinisch te horen via uw behandelende longarts. Met hem of haar wordt dan het verdere beleid besproken ten aanzien van een eventuele aanvullende behandeling zoals chemotherapie of radiotherapie (bestraling).

Samenwerkingsverbanden

Er is een nauwe samenwerking met de maag-darm-lever chirurgen waarbij via de borstkasholte d.m.v. de VATS techniek uitzaaiingen in de lever worden verwijderd die anders via een grote buik operatie verwijderd moeten worden. De afdeling longchirurgie overlegt daarnaast structureel met diverse afdelingen zoals Oncologie, Pathologie en Radiologie.


Folders

Meer informatie vindt u in onze folders.

Relevante informatie

Meer informatie vindt u op de volgende websites:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.