Vrijleggen van tanden en kiezen

Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Behandeling

Soms komen tanden en kiezen niet vanzelf door. Vaak zijn dit de hoektanden in de bovenkaak. Uw orthodontist verwijst u in dat geval door naar ons. Wij zoeken via het tandvlees de tand of kies op en voorzien deze van een bracket, het slotje van een beugel. Met het ijzerdraadje dat de kaakchirurg hieraan bevestigt, kan de orthodontist de tand of kies met een beugel op de juiste plek tussen uw andere tanden en kiezen krijgen.
Als u een verwijsbrief heeft gekregen, kunt u bij ons een afspraak maken. Neem daarbij uw verwijsbrief, uw legitimatie en een lijst met uw medicijnen mee. Meestal maken we eerst een röntgenfoto. Dat is nodig om een goed behandelplan te maken. 

Ook vult u een medische vragenlijst in. Tijdens het gesprek met de arts komt u samen tot een behandelplan. Soms is het nodig om een scan te maken van uw kaak. Zo kan de kaakchirurg precies zien waar de niet doorgekomen tand of kies verstopt zit. De assistente maakt samen met u een afspraak voor de behandeling. Indien nodig krijgt u van ons een recept mee voor pijnstillers, een mondspoelmiddel en eventueel andere medicatie.

Op de dag van de behandeling meldt u zich aan de balie. 

De assistente brengt u naar de behandelkamer. U krijgt daar een verdoving die vergelijkbaar is met die bij de tandarts. Vertel het ons als u angstig bent, dan kunnen we hier rekening mee houden. We dekken u toe met steriele doeken, zodat wij zo schoon mogelijk kunnen werken. Tijdens de behandeling kunt u geluidjes horen. Soms schroeit de arts met een apparaatje wat tandvlees weg. Dit kan een beetje ruiken, maar het mag geen pijn doen. Wanneer u dat wilt, geeft de assistente u tijdens de behandeling uitleg over wat we aan het doen zijn. Tot slot stopt de arts soms een soort kauwgom in het wondje, zodat het slotje en het draadje niet scherp aanvoelen in uw mond. Dit mag blijven zitten tot u bij de orthodontist komt.


Na de behandeling legt de assistente u uit wat u moet doen: 
  • Een pijnstiller innemen. 
  • Koelen (waterijsjes eten).
  • Na 24 uur starten met het mondspoelmiddel (vijf dagen, twee keer per dag na de maaltijd).
  • Normaal uw tanden poetsen.
  • Niet in de zon gaan zitten.
  • Niet roken.
  • Zolang de verdoving werkt niet eten, koffie en thee goed laten afkoelen.   

U krijgt ook een folder mee met deze informatie. Meestal is het niet nodig om nog terug te komen bij de kaakchirurg. De orthodontist neemt de behandeling weer over.   

Als de ‘kauwgom’ losraakt en u last heeft van de scherpe haakjes, dan kunt u zelf een suikervrije kauwgom goed doorkauwen en in het wondje stoppen. Maakt u zich zorgen over het verloop van uw herstel? Dan mag u gerust contact met ons opnemen.

Vrijleggen hoektand

Aanvullende informatie

Wie zorgt er voor mij?

Tijdens de voorbereidingen en de behandeling blijft de assistente bij u. Aan haar kunt u ook nog vragen stellen. Wanneer u angstig bent of uzelf niet lekker voelt, geef dit dan aan. Wij houden daar dan rekening mee.

Folder

Meer informatie over deze behandeling vindt u in onze folder.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.