Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Onze behandelingen

M

MRI-scan extremiteiten Amphia heeft een speciale MRI-scanner voor polsen, enkels en knieën. U hoeft dan niet met uw hele lichaam in een tunnel.
MSLT Bij een MSLT-onderzoek kijken we of u overdag een verhoogde neiging tot slapen heeft.

N

Nagel capillairoscopie Een nagel-capillairoscopie is een onderzoek naar de kleine bloedvaten (capillairen) van de nagelriemen.
Nervus ulnaris release Wanneer u hinderlijke tintelingen en pijn blijft houden in uw pink en ringvinger, kan een chirurg de zenuw vrij leggen. We noemen dat nervus ulnaris release.
Nierfunctievervangende therapie Soms werken uw nieren (tijdelijk) onvoldoende. Dan is het nodig om de functie van uw nieren tijdelijk over te nemen met niervervangende apparaten.
Nierschorsscan Een nierscintigrafie is een onderzoek van uw nieren. Hiervoor krijgt u een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof toegediend.
Nierschorsscan bij kinderen Nierscintigrafie is een nucleair geneeskundig onderzoek naar de vorm, locatie en functie van de nieren.
Niersteenvergruizing (ESWL) Bij niersteenvergruizing worden uw nierstenen met schokgolven verpulverd tot gruis dat u gewoon kunt uitplassen.
Nierstenen verwijderen via een kijkoperatie (PNL) Nierstenen kunnen operatief worden verwijderd. Deze techniek heet percutane nefrolitholapaxie (PNL).
Novasure behandeling We passen de Novasure-behandeling toe wanneer u last heeft van ongewone, hevige of langdurige menstruaties (menorragie). De behandeling is speciaal gericht op vrouwen in de premenopauze met hevig menstrueel bloedverlies en zonder kinderwens.

O

OCT-onderzoek Met een OCT-onderzoek kan de oogarts beoordelen of er afwijkingen zijn in het netvlies.
Oncologisch en palliatief pijnteam Binnen het oncologisch en palliatief pijnteam behandelen wij zowel patiënten met pijn bij kanker als patiënten met pijn in de palliatieve fase. Dat kunnen dus ook patiënten zijn met pijn zonder kwaadaardige aandoening. Een voorbeeld hiervan is pijn bij ernstig vaatlijden bij patiënten die niet meer genezen van hun aandoening.
Onderzoek naar contactallergie Tijdens dit onderzoek brengen we verschillende stoffen op uw huid aan. We kijken of uw huid hierop reageert.
Operatie aan een verzakking van de baarmoeder, vaginatop, blaas en/of darm Bij verzakkingen in het kleine bekken wordt u geopereerd door een gespecialiseerde gynaecoloog van het Bekkenbodemcentrum.
Operatie bij nierkanker Uit onderzoek kan blijken dat u in uw nier een tumor heeft, die waarschijnlijk kwaadaardig is.
Operatie bij peniskanker Als de uroloog peniskanker bij u heeft vastgesteld, kunnen we u opereren om de tumor te verwijderen.
Operatie bij zaadbalkanker Zijn er duidelijke tekenen die wijzen op een tumor? Dan wordt u zo snel mogelijk geopereerd (binnen 48 uur).
Operaties bij verzakkingen Voor vrouwen die een vaginale verzakking hebben met klachten, kan een chirurgische behandeling een optie zijn.

P

Palliatieve zorg Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.
Patellofemorale luxatie Wanneer de afwijkende stand van uw knieschijf (patella) te groot is, bekijkt de orthopeed met u de mogelijkheden voor een operatie.
Peelings Bij het peelen van de huid halen we oude en beschadigde huidlagen weg met een speciale vloeistof. De behandeling wordt meestal in het gezicht toegepast.
PEG plaatsing PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. Dat houdt in dat er met behulp van een endoscopie (flexibele slang met een camera) een directe verbinding door de buikwand heen naar je maag wordt gemaakt voor een voedingssonde.
PET/CT-scan Bij dit onderzoek worden (doorsnede)foto's gemaakt van de functie van weefsels.
Pijnbehandeling bij kanker Mensen met kanker hebben vaak last van pijn. Vooral bij long- en borstkanker en bij tumoren in het hoofd- en halsgebied is pijn een belangrijk probleem.
Polygrafie Polygrafie is een slaaponderzoek waarbij we de hele nacht verschillende lichamelijke functies bij u meten via elektroden en sensoren.
Polysomnografie Een polysomnografie is een slaaponderzoek waarbij we de hele nacht verschillende lichamelijke functies en hersenactiviteit bij u meten via elektroden en sensoren.
Pompfunctie linker hartkamer Bij dit onderzoek wordt de functie van de linker hartkamer bekeken. De linker hartkamer bepaalt de hoeveelheid bloed die door het lichaam wordt gepompt.
Preventief sportmedisch onderzoek - sportkeuring Advies, onderzoek en behandeling van sporters.
Prostaatkankerverwijdering Amphia registreert alle resultaten. Zo weten we dat onze resultaten beter zijn dan het landelijk gemiddelde. Deze behandeling wordt meer dan vijftig keer per jaar uitgevoerd door twee urologen die zijn gespecialiseerd in robotchirurgie.
PTNS behandeling Een PTNS behandeling is geschikt bij de volgende problemen: extreem vaak plassen, zowel overdag als ‘s nachts, hevige aandrang om te plassen dat samengaat met urineverlies, onbegrepen blaas en bekkenbodempijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.