Header afbeelding

Wachtlijst

Bij veel specialismen is er voor een bezoek aan de polikliniek, opname in de kliniek of voor dagbehandeling een toegangs- en wachttijd. Op deze website wordt elke maand een nieuw overzicht gepubliceerd. De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist.

Toegangstijd polikliniek

De toegangstijd is de tijd tussen het moment van de verwijzing en de afspraak op de polikliniek. Alle dagen worden meegeteld, ook weekend- en feestdagen. Bij het bepalen van de toegangstijd houden we ons aan een landelijke afspraak door de toegangstijd te baseren op de derde beschikbare plaats in het afsprakensysteem om een zo betrouwbaar mogelijke toegangstijd te vermelden.

Wachttijd (dag)behandeling en opname

De wachttijd is de tijd tussen het moment van uw poliklinisch bezoek en het moment van verder onderzoek of behandeling en betreft de kortste wachttijd van het (sub)specialisme. Alle dagen worden meegeteld, ook weekend- en feestdagen. Bij het bepalen van de wachttijden houden we ons aan een landelijke afspraak door de wachttijden voor behandelingen onder vermelding van een sterretje (*) te berekenen op basis van de mediaan van de afgelopen drie maanden. Voor overige behandelingen wordt de wachttijd gebaseerd op de derde beschikbare plaats. 

Peildatum: de toegangs- en wachttijden worden maandelijks ververst en voor de 10e van de maand opnieuw op de website gepubliceerd.

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Bekkenbodemcentrum vrouw Algemeen 41
Centrum bijzondere tandheelkunde Tandheelkunde Angst 35 28
Tandheelkunde gehandicapten 40 28
Kaakklachten / aangezichtspijn 45 28
Tandheelkunde kind 90 28
Slaapbeugel / snurkbeugel 35 28
Chirurgie Carpaal tunnel syndroom 4
Diabetes voeten spreekuur 5
Darmkanker operatie * 12
Verwijdering van de galblaas * 24
Halsslagader aandoening * 6
Liesbreuk via kijkoperatie 4 15 15
Liesbreuk * 4 14 45
Mammachirurgie 1 17
Maag / Darm consult polikliniek 1 8
Poliklinische behandeling 5
Galblaas (consult polikliniek) 4 15
Proctoscopie 16
Dermatologie Algemeen 30
Dermatologie dagcentrum 3
Endoscopiecentrum Coloscopie (dikkedarmonderzoek) 15
Gastroscopie 14
Fertiliteit Kinderwens (fertiliteit, IVF) 11
Geriatrie Algemeen 42 12
Gynaecologie en zwangeren Algemeen 36 14
Baarmoederverwijdering * 36
Cervix 33
Kijkoperatie in de buikholte (laparoscopie) 14 14
Oncologie - Algemeen 20
Prenatale diagnostiek 4
Psychosomatiek POP poli 14
Hartcentrum Cardiologie - algemeen 14
Dotterbehandeling * 28
Openhartoperatie * 28
Interne geneeskunde Hematologie 10
Algemeen 35
Endocrinologie 41
Nefrologie 41
Oncologie 1
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) Algemeen 3 35 35
Neus en/of keelamandelen * 29
Neustussenschot * 46
Oorbuisjes * 31
Kindergeneeskunde Algemeen 28 30
Longgeneeskunde Algemeen 40
Verdenking maligniteit 3
Polikliniek slaapapneu 95
Maag-, darm-, leverziekten en Endoscopiecentrum Algemeen 58 27 31 7
Mammacentrum Consult polikliniek borstkanker 1
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie Algemeen 63 63 315 105
Neurologie Neurochirurgie 43
Algemeen 16 43 43
Kinderneurologie 30
Neurochirurgie - Hernia (NRC) * 40
Oogheelkunde Algemeen vanaf 12 jaar 48
Staaroperatie * 74
Algemeen tot 12 jaar 94
Orthopedie Carpaal tunnel syndroom * 16
Elleboog 20
Heup 10
Sportorthopedie 5
Meniscus en/of kniebanden * 6
Totale heupprothese * 7
Wervelkolom 7
Knie 10
Voorste kruisbandletsel 16
Totale knieprothese * 7
Voet en enkel 10
Kinderorthopedie 17
Hernia (via neurologie) * 8
Arthroscopie van de knie * 6
Hand en pols 23
Schouder 21
Scoliose-operatie (volwassenen) 12
Pijnbehandelcentrum Algemeen 42
Plastische chirurgie Dupuytren * 31
Borstverkleining * 87
Algemeen 56 126 126
Borstvergroting * 49
Borstlift 80
Carpaal tunnel syndroom (PLC) 14
Psychiatrie Lees onderaan meer over wachttijd voor GGZ 42
Radiologie CT-scan 18
MRI-scan 15
Reumatologie Algemeen 30 21
Revalidatie Orthopedie 42
Neurologie 30
Spatadercentrum Behandeling van spataderen * 14 14 14
Behandeling van spataderen met laser 14 8
Behandeling van spataderen - open procedure * 65
Sclerocompressietherapie 14 1
Echogeleide sclerocompressietherapie 14 1
Sportgeneeskunde Preventief sportmedisch onderzoek - sportkeuring 7 27
Urologie Algemeen 34 42 42
Besnijdenis 42
Vaatcentrum en -chirurgie (polikliniek) Algemeen * 7 12
Vaten (met looptest) 12
Vaten (zonder looptest) 7
De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist. Lees meer.

(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wachtlijstbemiddeling

 

Wachttijd algemeen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Wachttijd Psychiatrie / GGZ

Wanneer u de wachttijd voor psychiatrie te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknorm).

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.