Header afbeelding

Thuis

Het is belangrijk dat u zich thuis goed voelt. Uw vertrouwde, veilige omgeving draagt bij aan uw herstel. Heeft u ondersteuning nodig?
 

Zorg na opname

U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van uw zorg na een ziekenhuisopname. Dit betekent niet dat u er alleen voor staat. Er zijn verschillende instanties waarmee u direct contact op kunt nemen om uw zorg goed te regelen.

Huiselijk geweld

Heeft u vragen over (de Meldcode) huiselijk geweld en kindermishandeling? Raadpleeg in eerste instantie uw arts of behandelaar, of de afdeling waar u of uw kind behandeld wordt. Daarnaast kunt u voor informatie contact opnemen met team Signalering, Inventarisatie en Preventie Huiselijk geweld en Kindermishandeling (SIP).