Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer
Header afbeelding

Huiselijk geweld

Heeft u vragen over (de verbeterde Meldcode) huiselijk geweld en kindermishandeling? Raadpleeg in eerste instantie uw arts of behandelaar, of de afdeling waar u of uw kind behandeld wordt. Daarnaast kunt u voor informatie contact opnemen met team Signalering, Inventarisatie en Preventie Huiselijk geweld en Kindermishandeling (SIP). Het team SIP is op al onze locaties werkzaam.


Contactgegevens

Contactpersoon

Telefoonnummer (076) 595 17 74

Mw. Y. van Gastel
Coördinator Meldcode
Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
Forensisch verpleegkundige

Wij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag

U kunt ons mailen op sip@amphia.nl

Secretariaat

Telefoonnummer (076) 595 11 84

Mw. M. Royon
Secretaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Onze aandacht voor huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem, dat van invloed is op uw ‘zijn’, uw integriteit, uw groei en ontwikkeling. Uw veiligheid – en die van uw gezinsleden – is voor ons van groot belang. Daarom hebben wij in het hele ziekenhuis, bij alle patiënten, aandacht voor mogelijke tekenen van geweld of verwaarlozing in de thuissituatie. 
 
Om u optimale zorg te bieden, maken we bij (vermoedens van) kindermishandeling, volwassenengeweld of ouderenmishandeling gebruik van een Meldcode. Zo kunnen we al in een vroeg stadium geschikte zorg bieden. Soms voorkomen we hiermee ook problemen. U mag ook zelf een signaal afgeven, zodat wij u kunnen helpen. Ongeacht of u slachtoffer of pleger bent.
 
Het werken met een Meldcode is wettelijk verplicht voor alle professionals in de gezondheidszorg.

De cirkel van geweld

Huiselijk geweld kent vaak een patroon: de cirkel van geweld.

Wat is huiselijk geweld?

Onder huiselijk geweld verstaan we kindermishandeling, volwassenengeweld en ouderenmishandeling (mensen ouder dan 65 jaar). Bij huiselijk geweld kan er sprake zijn van één of meer vormen van lichamelijke verwaarlozing, lichamelijke mishandeling, psychische verwaarlozing, psychische mishandeling, seksueel geweld en materiële schade. Huiselijk geweld vindt plaats in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen. 

Wat is een meldcode?

Een Meldcode is een richtlijn, die is samengevat in een stappenplan. Hierin staat wat een arts of behandelaar moet doen wanneer hij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Amphia-medewerkers zijn geschoold in het signaleren van huiselijk geweld en werken met een Meldcode.

Wie begeleiden u?

Uw arts of behandelaar is in eerste instantie uw aanspreekpunt. Veelal zal uw arts de coördinator / aandachtsfunctionaris of bijvoorbeeld een medisch maatschappelijk werker inschakelen ter ondersteuning. U kunt rekenen op de discretie van een deskundig team.

Meer info


Om te onthouden

‘Veiligheid wordt niet bereikt door muren te bouwen, maar door deuren te openen’ 

(Urho Kekkonen, President Finland 1956-1981) 


 ‘Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden’ 

 (Aristoteles, Griekse filosoof)

Keurmerk Meldcode

Keurmerk meldcode

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.