Header afbeelding

Wat is een meldcode?

Een Meldcode is een richtlijn, die is samengevat in een stappenplan. Hierin staat wat een arts of behandelaar moet doen wanneer hij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

De stappen zijn voor hem een leidraad om: 

  • de signalen in kaart te brengen en vast te leggen in het medische dossier.
  • advies te vragen aan een deskundige collega en eventueel bij Veilig Thuis (het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling).
  • in gesprek te gaan met de patiënt en/of diens ouder(s)/verzorger(s).
  • te overleggen met andere betrokken hulpverleners, zoals de huisarts.
  • afhankelijk van de ernst van de zorgen te besluiten de zaak te sluiten, zelf te begeleiden naar hulp, de huisarts te laten begeleiden naar hulp, de zorgen over te dragen aan lopende hulpverlening of te overwegen de zorgen te melden bij Veilig Thuis. 

Amphia besteedt ruim aandacht aan scholing van medewerkers in het signaleren van huiselijk geweld en werken met een meldcode. 

Vastleggen gegevens

Als er zorgen zijn, leggen wij deze vast in uw medische dossier. Dit gebeurt met een signaleringsformulier, of door het schrijven van een notitie. Kinderen worden standaard van top tot teen nagekeken op (huid)afwijkingen. Bij volwassenen gebeurt dit alleen als daartoe aanleiding is. In veel gevallen fotograferen we uw letsels om uw medische dossier volledig te maken. Daarnaast zijn er mogelijk aanvullende onderzoeken nodig om een goed beeld te krijgen van uw medische conditie. 

Word ik op de hoogte gebracht bij gesignaleerde zorgen? 

Openheid, samenwerking en toestemming zijn onze kernwoorden en ons uitgangspunt. Alleen als het echt niet anders kan, spreken en handelen we buiten u om. Dit kan voorkomen in zeer acute situaties, of wanneer het delen van de zorgen u, uw kind of de hulpverlener extra in gevaar brengt. 

Samenwerking

In geval van zorgen of twijfels, werkt uw arts of behandelaar samen met zijn collega’s. De meest voorkomende samenwerkingspartners zijn: 

SIP Samenwerking huiselijk geweld

Keurmerk Meldcode 

Sinds mei 2015 beschikt Amphia over het Keurmerk Meldcode. Dit wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol hebben laten toetsen en daarnaast beschikken over ten minste één actueel geschoolde aandachtsfunctionaris. 

Keurmerk meldcode

Terug naar 'huiselijk geweld'.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.