Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer
Header afbeelding

Wat is een meldcode?

De Meldcode is een richtlijn, die is samengevat in een stappenplan. Hierin staat wat een arts of andere behandelaar moet doen wanneer hij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. De stappen zijn voor hem een leidraad om: 

  • De signalen in kaart te brengen en vast te leggen in het medische dossier; 
  • advies te vragen aan een deskundige collega en bij Veilig Thuis; 
  • in gesprek te gaan met de patiënt en/of diens ouder(s)/verzorger(s), wettelijk vertegenwoordiger;
  • te overleggen met andere betrokken hulpverleners, zoals de huisarts;
  • afhankelijk van de ernst van de zorgen te besluiten de zaak te sluiten, hulp te organiseren of een zorgmelding te doen bij Veilig Thuis met eventueel ook zelf nog aanbieden van hulpverlening.
 

Amphia besteedt ruim aandacht aan scholing van medewerkers in het signaleren van huiselijk geweld en werken met een Meldcode. 

Vastleggen gegevens

Tijdens het contact met u of uw kind let de arts of behandelaar op eventuele probleemsignalen, bijvoorbeeld in het gezin of in de directe woon- en leefomgeving. Als de arts of behandelaar bij medisch onderzoek of bij het invullen van het screeningsformulier vermoedt dat er problemen bestaan, dan maakt hij daar een notitie van in het medisch dossier. Ook als er geen vermoeden van problemen bestaat, wordt dit vastgelegd. Daarnaast kan de behandelend arts u of uw kind lichamelijk onderzoeken. Dit is standaard en maakt deel uit van de screening. Indien daartoe aanleiding is, worden eventuele letsels gefotografeerd om uw medische dossier volledig te maken. Daarnaast zijn er mogelijk aanvullende onderzoeken nodig om een goed beeld te krijgen van de medische conditie van u of uw kind.

 

Word ik op de hoogte gebracht bij gesignaleerde zorgen? 

Openheid, samenwerking en toestemming zijn onze kernwoorden en ons uitgangspunt. Alleen als het echt niet anders kan, spreken en handelen we buiten u om. Dit kan voorkomen in zeer acute situaties, of wanneer het delen van de zorgen u, uw kind of de hulpverlener extra in gevaar brengt. 

Samenwerking

In geval van zorgen of twijfels, werkt uw arts of behandelaar samen met zijn collega’s. De meest voorkomende samenwerkingspartners zijn: 

SIP Samenwerking huiselijk geweld

Keurmerk Meldcode 

Amphia beschikt over het Keurmerk Meldcode. Dit wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol hebben laten toetsen en daarnaast beschikken over ten minste één actueel geschoolde aandachtsfunctionaris. 

Keurmerk meldcode

Terug naar 'huiselijk geweld'.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.