Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer
Header afbeelding

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld bestaat uit kindermishandeling, volwassenengeweld en/of ouderenmishandeling (mensen ouder dan 65 jaar). 

Veelvoorkomende vormen zijn: 

 • Geweld of verwaarlozing van een ouder/verzorger naar een kind.
 • Geweld tegen een partner of ex-partner (partnergeweld).
 • Kindcheck en mantelzorgverleningscheck. Dit houdt in, dat er in contacten met de volwassen patiënt, in specifieke situaties* wordt gevraagd of onderzocht, of er in de omgeving van de patiënt van hem/haar afhankelijke minderjarige kinderen verblijven en/of personen die voor mantelzorg afhankelijk zijn. 
  *zoals: ernstige psychische problemen en/of na een suïcidepoging, ernstige uitingen van middelengebruik (alcohol, drugs of medicijnen), slachtoffer of pleger zijn van huiselijk geweld en/of agressief gedrag vertonen, aantasting draagkracht door gezondheidsklachten (overbelasting)  zodanig dat dat een risico kan vormen voor de veiligheid van de afhankelijke. 
 • Bedreiging van een ongeboren kind door risicogedrag van de ouder(s).
 • Ouderenmishandeling door ontspoorde mantelzorg (overbelasting mantelzorger).
 • Ouderenmishandeling door financiële uitbuiting en/of schending van mensenrechten zoals geen post mogen inkijken (bewust toegebracht).
 • Oudermishandeling (van kind naar ouder).
 • Geweld tussen familieleden.
 • Eergerelateerd geweld.
 • Huwelijksdwang.
 • Stalking. 
 • Seksueel geweld.
 • Vrouwenbesnijdenis. 

Bij huiselijk geweld kan er sprake zijn van één of meer vormen van lichamelijke verwaarlozing, lichamelijke mishandeling, psychische verwaarlozing, psychische mishandeling, seksueel geweld en materiële schade. 

Het kan ons allemaal overkomen

Huiselijk geweld vindt plaats in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen. 

Cijfers Amphia Ziekenhuis

Jaarlijks vermoeden wij bij zo’n 300 patiënten dat er sprake is van huiselijk geweld, of dat er aanleiding is tot een nadere analyse van de gezinssituatie. 

‘Huiselijk’ is niet altijd ‘in huis’ 

Het woord ‘huiselijk’ zegt niets over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen de pleger en het slachtoffer. Huiselijk geweld kan dus zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden. 

Wat is een afhankelijkheidsrelatie? 

In de meeste gevallen bedoelen we met een ‘afhankelijkheidsrelatie’ de relatie van kind naar ouder, van partner naar partner, van mantelzorger naar een oudere, of de relatie tussen overige familieleden. Er kan echter ook een afhankelijkheid bestaan naar bijvoorbeeld huisgenoten, een medewerker van de sportvereniging of iemand van een geloofsgemeenschap. Daarnaast kan er een afhankelijkheidsrelatie bestaan met een medische professional. Bij vermoedens van mishandeling door een medische professional moet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) worden betrokken. 

Vaak niet opzettelijk 

Soms is er sprake van opzettelijke mishandeling, maar dit is zeker niet altijd het geval. Meestal is er aan de kant van de pleger sprake van onmacht of overbelasting. Bij ouderenmishandeling kan de mantelzorger soms de zorg voor zijn naaste niet meer aan. Dan kan zijn gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg. 

Waarom moet geweld stoppen? 

Geweld beschadigt mensen geestelijk en lichamelijk. Soms zelfs blijvend. Daarnaast verstoort het de groei en ontwikkeling. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Wij helpen u graag de juiste hulp te vinden.

Terug naar 'huiselijk geweld'.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.