Header afbeelding

Wie begeleiden u?

In geval van huiselijk geweld kunt u op de volgende mensen rekenen:

Uw arts of behandelaar 

Uw arts of behandelaar is in eerste instantie uw aanspreekpunt. Veelal zal uw arts de coördinator/aandachtsfunctionaris of bijvoorbeeld een medisch maatschappelijk werker inschakelen ter ondersteuning. Wij nemen graag de tijd voor u, om rustig en met een luisterend oor met u in gesprek te gaan. Wij zullen naast u staan, niet oordelen en alleen met feitelijke gegevens werken. 

Taak coördinator/aandachtsfunctionaris 

De coördinator/aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt waar nodig de artsen en behandelaren bij vermoedens van huiselijk geweld. Zij is specifiek opgeleid om op diverse vlakken (sociaal en technisch) professioneel met deze problematiek om te gaan. Zij heeft een totaaloverzicht van wat er in het ziekenhuis speelt en vormt een sleutelfunctie, intern en extern. Daarnaast zorgt zij ervoor dat Amphia een correcte werkwijze vormt, invoert en naleeft. Mw. Y. van Gastel is werkzaam als coördinator/aandachtsfunctionaris. Zij is forensisch verpleegkundige en heeft voorheen geruime tijd als verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp gewerkt. 

Een heel team denkt mee 

Binnen Amphia houdt een groep medisch specialisten zich actief bezig met de nieuwste ontwikkelingen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo kunnen zij optimale zorg bieden. 

Veilig Thuis 

Veilig Thuis (het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, AMHK) is een landelijke organisatie die een advies- en meldpuntfunctie heeft bij vermoedens van kindermishandeling, volwassenengeweld of ouderenmishandeling. Veilig Thuis adviseert de arts of behandelaar bij iedere situatie van vermoedens van geweld of verwaarlozing. Bij het verlenen van alleen een advies (dus geen melding) delen wij geen patiëntgegevens. Wanneer een melding niet te voorkomen is, onderzoekt Veilig Thuis of de zorgen terecht zijn door met u in gesprek te gaan. Veilig Thuis verwijst u door naar geschikte hulp.

Terug naar 'huiselijk geweld'.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.