Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer
Header afbeelding

Zorg na opname

U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van uw zorg na een ziekenhuisopname. Dit betekent niet dat u er alleen voor staat. Er zijn verschillende instanties waarmee u direct contact op kunt nemen om uw zorg goed te regelen. Uw wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen.

Checklist vóór opname

Aan de hand van deze handige checklist kunt u al vóór uw opname inschatten of u achteraf zorg nodig heeft. Blijkt uit deze checklist dat u inderdaad nazorg nodig heeft? Dan is uw eerste aanspreekpunt de wijkverpleegkundige. Het is handig dat u al vóór uw opname over zijn of haar contactgegevens beschikt en zo nodig informatie vraagt over de mogelijkheden. Zo kunnen uw zorgverleners tijdig contact met hem of haar opnemen. 


Uw wijkverpleegkundige heeft een centrale rol

De wijkverpleegkundige is het aanspreekpunt als u vragen heeft op het gebied van welzijn, wonen en zorg in uw wijk. De wijkverpleegkundige kent de zorgaanbieders, de wijk en de lokale welzijnsvoorzieningen. Zij zorgt ervoor dat de juiste hulp wordt verleend. 


De wijkverpleegkundige komt bij u langs en kijkt samen met u naar uw wensen en behoeften. U bepaalt samen welke ondersteuning het meest geschikt is. Wanneer het nodig is, kan de wijkverpleegkundige bijvoorbeeld thuiszorg of hulp van vrijwilligers inschakelen. Daarnaast kan zij helpen bij het aanvragen van zorg en begeleiding. Kortom, de wijkverpleegkundige biedt ondersteuning in de breedste zin van het woord. Bovendien is zij altijd in uw buurt aanwezig. De wijkverpleegkundige is er voor iedereen. Zij bemiddelt en legt verbindingen.

Vormen van zorg na opname

Heeft u vóór opname in het ziekenhuis problemen met betrekking tot uw woonsituatie? Indien nodig kunt u uw gemeente om eventuele ondersteuning vragen.

U gaat naar huis maar u heeft thuiszorg nodig

Als uw arts bepaald heeft dat u na opname naar huis kunt én u heeft thuiszorg nodig dan moet dit voor uw ontslag geregeld worden. De verpleegkundige van de afdeling zal met u bespreken welke zorg u nodig heeft en zij meldt u aan bij de thuiszorgorganisatie van uw keuze. De wijkverpleegkundige van de thuiszorg kan u in de thuissituatie ondersteunen.  
Uitgangspunt is dat u zelf doet wat u zelf kunt en dat u hulp krijgt voor zaken die u niet kunt. De zorg zal gericht zijn op zo zelfstandig mogelijk functioneren passend bij uw eigen situatie. Als er sprake is van herstel en toenemende zelfstandigheid dan zal de zorg tijdelijk zijn. Indien u blijvende beperkingen heeft dan zal de wijkverpleegkundige samen met u een passend zorgplan opstellen.

 

Bij gebruikelijke zorg komt u niet in aanmerking voor gefinancierde zorg. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp van een gezonde partner of thuiswonende volwassen kinderen. Zij zorgen voor uw huishoudelijke verzorging wanneer u korter dan drie maanden zorg nodig heeft.

Logeerarrangementen

U kunt om medische redenen naar huis maar u kiest ervoor om tijdelijk te verblijven in een woonzorgcentrum of particulier zorghotel. De kosten voor dit verblijf zijn voor eigen rekening, de hoogte hiervan kan verschillen per woonzorgcentrum of zorghotel. U kunt bij uw zorgverzekering navragen of u in aanmerking komt voor eventuele vergoeding.
Indien u in deze verblijfomgeving nog professionele zorg nodig heeft, dan is het mogelijk dit via de zorgverzekeringswet te regelen. Afhankelijk van uw zorgbehoefte wordt hier in het ziekenhuis een indicatie voor aangevraagd.

U kunt niet naar huis: verblijfsmogelijkheden

Uw medisch specialist heeft aangegeven dat u niet meer in het ziekenhuis hoeft te zijn en dat de behandeling is afgerond, de behandelovereenkomst met het ziekenhuis is hiermee dan ook beëindigd. Als uw medische behandeling in het ziekenhuis is afgerond en u kunt niet naar huis, dan bespreekt de transferverpleegkundige de mogelijkheden voor revalidatie en herstel. In dit gesprek kunt u een voorkeur uitspreken voor een zorgorganisatie. Er wordt eerst gekeken naar beschikbaarheid op de locatie van uw voorkeur. Als daar geen plek is, wordt er direct gekeken naar een alternatieve locatie.

Revalideren in een andere instelling

  • Revant medisch specialistische revalidatie: Revant werkt interdisciplinair aan uw persoonlijke doelen; een zo groot mogelijke zelfstandigheid, eigen regie, deelname aan de maatschappij en een optimale kwaliteit van leven.  
  • Geriatrische Revalidatiezorg: u kunt na uw opname niet naar huis en moet herstellen en revalideren in een behandelcentrum of woonzorgcentrum. Tijdens deze periode wordt er gewerkt aan uw herstel, zodat u zo spoedig mogelijk weer terug kan keren naar uw vertrouwde woonomgeving.

Kortdurende opname in een woonzorgcentrum

U kunt om medische redenen na ontslag uit het ziekenhuis tijdelijk niet thuis wonen. Het is dan mogelijk om tijdelijk verzorging en verpleging te ontvangen in een woonzorgcentrum met het doel om zo snel mogelijk terug naar huis te kunnen.

Wonen in een woonzorgcentrum

U kunt niet meer zelfstandig thuis wonen. U heeft 24 uur per dag intensieve zorg en/of toezicht nodig. Dan heeft u recht op passende zorg met verblijf in een woonzorgcentrum.

Palliatieve zorg

U bent ongeneeslijk ziek en heeft zorg nodig in uw laatste levensfase. Bijna iedereen heeft de voorkeur om in de eigen, vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Helaas is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat de intensieve en vaak gespecialiseerde verpleging zwaar is voor naasten en mantelzorgers of omdat de woonomstandigheden zich niet lenen voor een rustige laatste levensfase. U kunt dan verblijven in een woonzorgcentrum of in een Hospice.

Aanvullende informatie

  • Meer informatie over de veranderde zorgwetgeving vindt u op zorgwijzer.
  • www.regelhulp.nl is de wegwijzer naar zorg en ondersteuning.
  • Met behulp van het Zorgkompas kunt u op een laagdrempelige manier de juiste zorginformatie, zorgvormen en zorgloketten vinden.
  • Informatie voor mantelzorg en ondersteuning kunt u vinden op de website van uw gemeente.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kan onze transferverpleegkundige u adviseren: transferverpleegkundigen@amphia.nl of telefoonnummer (076) 595 50 79.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.