Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer

Klachtencommissie

Uw klacht indienen bij de Klachtencommissie

Wanneer het niet lukt om met de klachtenfunctionaris de klacht naar tevredenheid af te handelen of wanneer u een oordeel wilt krijgen, dan kan u een schriftelijke klacht indienen bij de Klachtencommissie van Amphia. In Amphia bestaat de Klachtencommissie uit in- en externe deskundigen. Ook de Klachtencommissie werkt volgens het principe van hoor en wederhoor. Dit gebeurt vaak schriftelijk, maar in bepaalde situaties ook mondeling. De Klachtencommissie laat klager en beklaagde schriftelijk weten tot welk oordeel zij is gekomen en welke aanbevelingen zij doet aan de Raad van Bestuur van Amphia. De Raad van Bestuur besluit welke maatregelen er naar aanleiding van een klacht genomen moeten worden. Mochten er (verbeter)maatregelen nodig zijn, dan laat de Raad van Bestuur ook weten binnen welke termijn deze gerealiseerd moeten zijn. 

Is een patiënt niet tevreden met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris of met het oordeel van de Klachtencommissie, dan kan hij/zij zijn/haar klacht ook voorleggen aan een externe geschilleninstantie, de Geschillencommissie Ziekenhuizen. De Geschillencommissie is onpartijdig en kan een onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht. Deze commissie kan ook een schadevergoeding toekennen. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.
 
Wilt u uw klacht indienen bij deze commissie? 
De Klachtencommissie neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. U kunt uw brief richten aan: 

Amphia 
t.a.v. de Klachtencommissie
Antwoordnummer 489
4800 WE Breda

De klachtenfunctionaris kan uw brief doorsturen naar de Klachtencommissies of meer informatie geven over het indienen van uw klacht bij deze commissie. 

Bekijk hier de regeling van de Klachtencommissie.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.