Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer
Header afbeelding

Opleidingen

  

Medische vervolgopleidingen

In Amphia wordt opgeleid volgens moderne standaarden, conform normen van vakverenigingen en de overkoepelende organisatie van medisch specialisten. Voor nadere info over deze standaarden kunt u terecht op de website van de KNMG.

Coschappen

Amphia ziet het opleiden van (toekomstig) professionals als vanzelfsprekende taak van het ziekenhuis. Wij bieden acht van de twaalf (basis) coschappen aan en dat willen we zo goed mogelijk doen. 

Verpleegkundige

Amphia vindt het belangrijk om in de eigen medewerkers te investeren, om de patiëntenzorg te verbeteren. Daarom leiden we onze eigen verpleegkundigen op via de Deeltijd leerweg. Hierin worden verpleegkundigen met een MBO vooropleiding die bij ons een vast contract hebben, opgeleid tot HBO verpleegkundigen.

Verpleegkundige specialisaties

Het karakter van een topklinisch ziekenhuis brengt met zich mee dat patiënten behandeld en verpleegd worden die hoog-complexe zorg behoeven. Deze zorg wordt geboden op speciaal daarvoor uitgeruste afdelingen. De verpleegkundige die voor een bepaald specialisme opgeleid worden ontvangen onderwijs volgens de meest moderne inzichten en maatstaven.

Medisch ondersteunende en assisterende opleidingen

Binnen Amphia wordt opgeleid voor verschillende medisch ondersteunende en assisterende beroepen. Dit zijn opleidingstrajecten, waarin iemand naast het werken in de praktijk, een opleiding in een opleidingsinstituut volgt. Op deze manier kan het geleerde direct worden toegepast in de praktijk en speelt de praktijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van de professional.

Master opleidingen

Beroepen als verpleegkundig specialist en physician assistant  zijn niet meer weg te denken in de Nederlandse gezondheidszorg. Amphia hecht belang aan de inzet van deze betrekkelijk nieuwe groep professionals. Daarmee wordt niet alleen de continuïteit van patiëntenzorg gewaarborgd, maar is er ook sprake van extra voorwaarden die bijdragen aan de kwaliteit ervan. 

Professionalisering

Amphia is een kennisintensief centrum van ontwikkeling en innovatie waar medewerkers en specialisten in verbinding staan met elkaar. Kiezen voor Amphia betekent plezier in het werken, een collegiale sfeer, het stimuleren van vernieuwingen, goede carrière- en opleidingsmogelijkheden en oog voor persoonlijke omstandigheden. 

Visie op leren en opleiden

Amphia is een STZ opleidingsziekenhuis waarin leren en ontwikkelen integraal deel uitmaken van het strategisch beleid van de organisatie. De visie op leren in ons ziekenhuis houdt in dat er een kennis- en leerklimaat is waarin sprake is van continue professionalisering. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.