Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Geschillencommissie Ziekenhuizen

Geschillencommissie Ziekenhuizen

Bent u niet tevreden met de klachtbemiddeling door de klachtenbemiddelaar of het oordeel van de Klachtencommissie? Dan heeft u nog de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Deze commissie hoort niet bij Amphia. De commissie bepaalt ook of u recht heeft op een schadevergoeding. Voor het melden van een klacht bij de Geschillencommissie betaalt u klachtengeld. Afhankelijk van de uitspraak kunt u dit geld (deels) weer terugkrijgen. 

De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. Met de uitspraak wordt de klacht afgesloten.

Geschillencommissie Ziekenhuizen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoonnummer: (070) 310 53 10
Website: www.degeschillencommissiezorg.nl

Wilt u meer weten over wat te doen bij een klacht? Of heeft u een andere vraag? 

Terug naar Contact

Label