Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Bestuur

Bestuur

Op deze pagina leest u hoe Amphia wordt geleid. En hoe onze organisatie is opgebouwd.

De Raad van Bestuur heeft verschillende taken. De raad bestuurt het ziekenhuis en zorgt daarbij voor goede werkprocessen. Maar is ook verantwoordelijk voor goede kwaliteit zorg en veiligheid binnen Amphia. En voor continuïteit. Dat betekent dat zorg altijd door moet blijven gaan. Tot slot zorgt de raad er ook voor dat Amphia zich aan de wetten en regels houdt.

 • dr. R (Robert) Wagenmakers MBA, voorzitter
 • mw. drs. C.A.L.M. (Christianne) Lennards MPM, vicevoorzitter
 • dhr. I.W.A. (Ivo) Vergouwen RC AA MSc, lid

Het medisch specialistisch bedrijf – Amphia (MSB-A) is een coöperatie van de medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie en de Raad van Bestuur. Daar zijn we trots op. Het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis-, specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Naast patiëntenzorg wordt veel aandacht geschonken aan onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.

 • mw. J.C.M. (Anneke) Borst, gynaecoloog, voorzitter en bestuurder
 • dr. H.M. (Herbert) van Wering, kinderarts, bestuurder wetenschap en opleiding
 • mw. D.C. (Dominique) de Lange, klinisch geriater, bestuurder Kwaliteit en Veiligheid, bestuurder stakeholders
 • dr. P.D. (Paul) Gobardhan, chirurg, bestuurder ICT
 • dr. D. (David) van Nieuwenhuizen, neuroloog, bestuurder, bestuurder financiën
 • mw. ir. S. (Sietske) Groenbroek, directeur

De Raad van Bestuur en het bestuur van het MSB-A werken met elkaar samen in de BestuursRaad. De leden van de BestuursRaad maken afspraken over hoe Amphia de beste medische zorg biedt. 

Amphia heeft de medisch specialismen verdeeld in Zorgkernen. Deze Zorgkernen worden geleid door een bedrijfsmanager en een medisch manager. De staffuncties zijn verdeeld in Kenniskernen en Servicekernen. De teamleidinggevende van elke Zorgkern en Kenniskern geeft leiding aan het primaire (zorg)proces en werkt daarin zelf ook mee. 

In de organogrammen ziet u terug op welke manier Amphia georganiseerd is:

Amphia heeft 3 organisaties die opkomen voor belangrijke groepen mensen: patiënten, medewerkers en verpleegkundigen. Deze organisaties geven het bestuur advies. Zo hebben ze invloed op de manier waarop het ziekenhuis geleid wordt.

De adviesorganisaties binnen Amphia zijn:

 • Cliëntenraad (vertegenwoordigt patiënten van Amphia)
 • Ondernemingsraad (vertegenwoordigt medewerkers van Amphia)
 • Verpleegkundige RegieRaad (vertegenwoordigt de verpleegkundigen van Amphia)

De Raad van Commissarissen controleert of de Raad van Bestuur haar werk goed doet. De leden van deze raad kiezen de mensen die in de Raad van Bestuur komen. De Raad van Commissarissen controleert ook de jaarrekening van Amphia. Hierin staat hoe het financieel gezien met Amphia gaat. Hetzelfde geldt voor een meerjarenbeleid. Hierin staan de plannen voor Amphia voor de komende jaren. Dit wordt elke paar jaar opgesteld door de Raad van Bestuur. De jaarrekening en het meerjarenbeleid moeten worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Tot slot geeft de Raad van Commissarissen adviezen aan de Raad van Bestuur bij alle mogelijke vragen.

 • drs. A.E. (Arno) Timmermans, voorzitter
 • mw. prof. dr. H. (Hester) Vermeulen, vicevoorzitter
 • prof. dr. M.J.M.H. (Kiki) Lombarts, lid
 • drs. J.D. (Jolanda) Lamse, lid
 • drs. B.E. (Bas) van den Dungen, lid

Stichting Amphia
T.a.v. Raad van Bestuur
Postbus 90158
4800 RK Breda

RaadvanBestuur@amphia.nl
Secretariaat dhr. R. (Robert) Wagenmakers: (076) 595 3883
Secretariaat mw. C.A.L.M. (Christianne) Lennards: (076) 595 3062
Secretariaat dhr. I.W.A. (Ivo) Vergouwen: (076) 595 3070

Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia U.A.
T.a.v. MSB-A-Bestuur
Postbus 90158
4800 RK Breda

MSBA-Secretariaat@amphia.nl
Secretariaat: (076) 595 3880

Wilt u meer lezen over Amphia als organisatie? 

Terug naar Organisatie

Label