Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Sterftecijfers

Sterftecijfers

Bij Amphia houden we goed bij hoeveel patiënten in ons ziekenhuis overlijden. Op deze pagina leest u hier meer over.

Absolute sterfte is het totaal aantal mensen dat overlijdt in een ziekenhuis. Dit aantal verschilt erg tussen ziekenhuizen. Amphia is een topklinisch ziekenhuis. Dat betekent dat we naast de basiszorg meer ingewikkelde zorg uitvoeren. We voeren veel moeilijke operaties uit, waar risico’s bij horen. Patiënten die deze zorg krijgen, hebben daardoor meer kans om te overlijden. Denk aan ouderen, kankerpatiënten en mensen met hart- en vaatziekten. Dat is voor ons een reden om extra goed op te letten en onze sterftecijfers altijd met veel aandacht te onderzoeken.

Zorg is ingewikkeld. Meestal is het zeer moeilijk te bepalen of een overlijden te voorkomen was. Daarom doen we hier uitgebreid onderzoek naar. Wij vinden het heel belangrijk om dit te weten, om ervan te leren. En onze zorg te verbeteren. 

Voor dit onderzoek hebben we een commissie: de commissie onbedoelde schade (COS). De leden van de commissie bekijken onder andere de dossiers van overleden patiënten. Ze onderzoeken of het overlijden oorzaken had die voorkomen hadden kunnen worden.

Onverwachte noodsituaties
Een onverwachte noodsituatie die te maken heeft met de kwaliteit van zorg, noemen we calamiteit. Door een calamiteit heeft een patiënt ernstige schade gekregen of is overleden. Ook voor het goed onderzoeken van calamiteiten hebben wij een commissie. Ons doel is natuurlijk altijd om de beste zorg te geven, zonder fouten. Helemaal foutloos werken is niet haalbaar. Natuurlijk is ieder overlijden dat we hadden kunnen voorkomen, er één te veel.

Uitgebreid onderzoek naar sterfte en (mogelijke) calamiteiten, vinden we daarom belangrijk. Met informatie uit de onderzoeken passen we de zorg aan op plekken waar dat nodig is. Ook passen we zo nodig onze aanpak aan. Daardoor maken we de kans kleiner dat het nog eens gebeurt.

Sommige patiënten hebben meer kans op overlijden in het ziekenhuis dan andere patiënten. Dat komt door kenmerken die deze patiënten hebben. Bijvoorbeeld ouderdom of een bepaalde ziekte. Als deze patiënten naar het ziekenhuis komen, weten we dat zij een hogere kans hebben om te overlijden. Daardoor weten we wat we kunnen verwachten. 

Ieder jaar onderzoeken we of onze voorspellingen kloppen. Dat doen we met de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). De HSMR geeft aan: zijn er evenveel patiënten in het ziekenhuis overleden als we hadden voorspeld?

Hoe werken de HSMR- cijfers?
Is het cijfer precies 100? Dan zijn er evenveel patiënten in ons ziekenhuis overleden als we hadden verwacht.
Is het cijfer lager dan 100? Dan zijn er minder patiënten overleden dan verwacht.
Is het cijfer hoger dan 100? Dan zijn er meer patiënten overleden dan verwacht.

Bij Amphia komen veel patiënten die een hoger risico lopen om te overlijden. De laatste jaren hebben we hard gewerkt om onze zorg zo veilig mogelijk te maken. Daardoor maakten we de kans dat iemand overlijdt in ons ziekenhuis, kleiner. In 2022 was de HSMR bij Amphia 105. Dit cijfer is ongeveer hetzelfde als in veel andere Nederlandse ziekenhuizen.

De HSMR zegt niets over de vraag of we een overlijden hadden kunnen voorkomen. 

Overzicht HSMR 2019-2022

 Periode  Opnames
Totale 
sterfte
Verwachte 
sterfte
HSMR
Betrouwbaarheids-
interval
2019 34.557 805 752 107 (100-115)
2020 29.336 704 761 92 (86-100)
2021 32.381 795 745 107 (99-114)
2022 33.286 946 903 105 (98-112)

Naast de HSMR-uitkomst, die gaat over het hele ziekenhuis, berekenen we ook SMR-uitkomsten. De SMR lijkt op de HSMR. Maar bij de SMR kijken we apart naar de ziektes en klachten die de overleden patiënten hadden.

Download de SMR van 2022

Wilt u meer weten over kwaliteit en veiligheid bij Amphia? 

Terug naar Kwaliteit en veiligheid

Label