Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Kwaliteit

Kwaliteit

Een goede kwaliteit zorg vinden we bij Amphia heel belangrijk. We blijven dit altijd verbeteren. We willen leren van wat goed gaat en altijd kijken naar wat nog beter kan. Dit doen we door goed te luisteren naar u als patiënt. En door u te vertellen over nieuwe mogelijkheden, voor bijvoorbeeld onderzoeken of behandelingen. We horen graag terug hoe u de zorg en onze manier van werken ervaren heeft.

Kwaliteit meten
Om de kwaliteit van onze zorg te meten maken we gebruik van kwaliteitsindicatoren. We controleren onszelf, maar ook commissies van buiten het ziekenhuis controleren ons. Hierbij kijken we naar regels voor kwaliteit die in heel Nederland gelden. 

Wilt u meer lezen over Kwaliteit en Veiligheid bij Amphia? 

Ga naar Kwaliteit en veiligheid

Onderzoek patiëntervaringen

Amphia werkt steeds aan het verbeteren van de zorg. We horen daarom graag van patiënten wat zij van hun bezoek of verblijf in het ziekenhuis vonden. Hieronder leest u hoe Amphia dit onderzoekt en hoe u kunt meedoen.

Onderzoek naar uw ervaring
Het kan zijn dat u na uw bezoek of verblijf aan Amphia een uitnodiging krijgt. Hierin vragen we u om uw ervaringen te delen. Deze uitnodiging krijgt u per e-mail. Uw antwoorden gebruiken we om de zorg en uw bezoek aan Amphia beter te maken. Het onderzoek heet de Patiënt ErvaringsMonitor (PEM). De PEM heeft een vragenlijst die in verschillende ziekenhuizen in Nederland precies hetzelfde is. Zo kunnen de ziekenhuizen zich met elkaar vergelijken. En van elkaar leren.

Waar gaat het onderzoek over?
De vragenlijst is samen met patiënten en patiëntorganisaties opgesteld. De vragen gaan dus over onderwerpen die belangrijk voor u zijn. Bijvoorbeeld: was de informatie die u kreeg duidelijk? Was de arts op de hoogte van uw situatie? Is er rekening is gehouden met uw wensen? Wat vond u bijvoorbeeld van de wachttijd? Of de uitleg over uw medicijnen?

Doet u mee?
Als een uitnodiging ontvangt van Amphia, besluit u zelf of u wel of niet meedoet. Het onderzoek is niet verplicht. In de e-mail leest u hoe u zich kunt uitschrijven voor het onderzoek. U ontvangt dan geen nieuwe uitnodigingen meer. Als u wel meedoet klikt u op de link in de uitnodiging. U kunt uw antwoorden en ervaringen veilig invullen, want uw antwoorden blijven anoniem. Dat betekent dat wij niet kunnen zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden?
Uw ervaringen in het ziekenhuis zijn belangrijk voor Amphia. De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met het ziekenhuis. Bijvoorbeeld met de afdeling of polikliniek waar u geweest bent. Zo leren we wat er goed gaat en wat er beter kan! We hopen op uw deelname.

Label