Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Infecties voorkomen

Infecties voorkomen

Als u bij ons in het ziekenhuis bent, willen we niet dat u een infectie krijgt. Bacteriën, virussen of schimmels maken uw lichaam dan ziek. Een infectie die u in het ziekenhuis krijgt, heet ook wel een zorggerelateerde infectie. Met een speciaal team proberen we dit te voorkomen. En weten we precies wat we moeten doen, als het toch gebeurt.

Bij Amphia hebben we hier een speciale afdeling voor. Dat is de afdeling Infectiepreventie. De specialisten op deze afdeling, helpen andere afdelingen in het ziekenhuis met het voorkomen, signaleren en bestrijden van infecties. Als er toch een infectie ontstaat, herkennen de specialisten de infectie snel en weten ze wat ze moeten doen.

De afdeling Infectiepreventie geeft ook advies aan andere zorgorganisaties. Denk aan verpleeghuizen en organisaties waar mensen revalideren (herstellen na een ongeval, ziekte of behandeling).

De afdeling Infectiepreventie heeft dus verschillende taken. Zoals: 

 • Afspraken maken over het voorkomen van infecties. Maar ook voor het schoonmaken van de medische hulpmiddelen. Zodat bacteriën, virussen of schimmels worden gedood.
 • Controleren of iedereen zich aan deze afspraken houdt.
 • Ervoor zorgen dat medewerkers veilig werken.
 • Zorgen voor een juiste aanpak en uitvoering om de verspreiding van een besmettelijke ziekte in het ziekenhuis te stoppen.
 • Betrokken zijn bij desinfectie en sterilisatie processen in het ziekenhuis. Zodat we tijdens een operatie steriele instrumenten kunnen gebruiken.
 • Informatie geven over infecties en het voorkomen ervan.
 • Vernieuwend onderzoek doen.

Van elke 100 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen, krijgen ongeveer 6 patiënten een zorggerelateerde infectie. De gevolgen van deze infecties zijn verschillend. Soms geeft de infectie alleen een ongemakkelijk gevoel. Maar soms zorgt het ook voor pijn of ziek zijn. Of is het resultaat van een operatie minder goed door een infectie. In de ergste situatie, wordt een patiënt invalide. Sowieso zorgt een infectie bijna altijd dat een patiënt langer in het ziekenhuis moet blijven. Maar helaas zijn infecties niet altijd te voorkomen. Er zijn wel goede afspraken over hygiëne voor onze artsen en voor u als patiënt. 

Folder

Als bacteriën, virussen of schimmels uw lichaam ziek maken, heeft u een infectie. Bekijk hier wat u zelf kunt doen om een infectie te voorkomen. Of om deze te stoppen. Een goede handhygiëne is daarbij erg belangrijk. Zo wordt u snel weer beter!

Lees folder Infectie voorkomen
Infecties voorkomen

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) zoals MRSA zijn bacteriën die minder gevoelig zijn voor de meeste antibiotica. Ze maken u niet zieker dan ‘gewone’ bacteriën. Maar een BRMO-infectie is wel moeilijker te behandelen. Daarom willen we graag weten of u mogelijk BRMO bij u draagt. 

U heeft een grotere kans op het dragen van een BRMO als u:

 • De afgelopen twee maanden in een buitenlandse ziekenhuis bent geweest.
 • In de afgelopen twee maanden in een Nederlandse zorginstelling bent geweest waar op dat moment een MRSA/BRMO heerste.
 • Woont of werkt op een veehouderij met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.
 • Huisgenoot of verzorger bent van iemand met MRSA.
 • In de afgelopen twee maanden in een asielzoekerscentrum heeft gewoond.

Is het antwoord op een van de vragen ‘ja’ of weet u dat u drager bent van een resistente bacterie? Vertel dit dan aan de balie en degene met wie u de afspraak heeft. U kunt ook even bellen met de afdeling.

Bekijk de poster over BRMO en MRSA:

Bent u drager bent van een BRMO of MRSA bacterie? Dan zorgen we voor speciale maatregelen als u wordt opgenomen. Deze maatregelen worden isolatiemaatregelen genoemd. Welke extra maatregelen er nodig zijn hangt af van de ziekte. Door middel van een isolatiekaart op uw kamerdeur is het voor alle ziekenhuismedewerkers en bezoek duidelijk welke maatregelen zij bij u moeten nemen. Meer informatie hierover leest u in de folders over isolatiemaatregelen.

Lees de folder isolatiemaatregelen

S. aureus bacterie

In Amphia controleren we soms patiënten voor een operatie op de aanwezigheid van Staphylococcus aureus (S. aureus). Deze bacterie kan een ernstige infectie van de wond veroorzaken.

Lees meer in de folder
S. aureus bacterie

Bij Amphia hebben we een Infectie Risico Scan (IRIS) gemaakt. Dit is een digitaal hulpmiddel. Hiermee is te meten hoe groot de kans is dat op een bepaalde plek een infectie ontstaat. Zoals op een ziekenhuisafdeling. Maar de scan wordt ook gebruikt bij kinderdagverblijven of verpleeghuizen. Door dit hulpmiddel meten we dit steeds op dezelfde manier. En zien we direct het resultaat. 

Met de IRIS-methode vergelijken we ook afdelingen en organisaties. Hierdoor wordt het mogelijk om op dezelfde manier risico’s en resultaten te meten. Bijvoorbeeld voor het voorkomen van infecties en het gebruiken van antibiotica. Of om te meten of mensen niet langer gevoelig zijn voor het krijgen van een bepaalde infectie. 

Wilt u een toolkit van de infectierisicoscan (IRIS) aanvragen? Mail ons.

Wilt u meer lezen over de kwaliteit en veiligheid bij Amphia? 

Terug naar Kwaliteit en Veiligheid

Label