Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Huiselijk geweld team (SIP)

Huiselijk geweld team (SIP)

Amphia heeft een meldpunt voor huiselijk geweld: het team Signalering, Inventarisatie en Preventie Huiselijk geweld en Kindermishandeling (SIP). Want een veilig thuis, is ook onze zorg. Huiselijk geweld en kindermishandeling ontstaan meestal door onmacht of spanningen. Bewust of met opzet is het meestal niet. En het vindt niet altijd thuis plaats. Maar vaak is er wel een afhankelijkheidsrelatie. Dit betekent dat één of allebei van de personen om wie het gaat niet voor zichzelf kan zorgen, maar de ander daarvoor nodig heeft. 

In de meeste gevallen bedoelen we met een ‘afhankelijkheidsrelatie’ de relatie van kind naar ouder, van partner naar partner, van mantelzorger naar een oudere, of de relatie tussen overige familieleden. Maar er kan ook een afhankelijkheid bestaan naar bijvoorbeeld huisgenoten, een medewerker van de sportvereniging of iemand van een geloofsgemeenschap. Of met een medische professional. Bij vermoedens van mishandeling door een medische professional moet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) worden betrokken. 

We hebben binnen Amphia een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het werken met een Meldcode is wettelijk verplicht voor alle professionals in de gezondheidszorg. Dit zijn afspraken die zijn samengevat in een stappenplan. Hierin staat wat een arts of een andere medisch specialist moet doen wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Amphia-medewerkers zijn geschoold in het signaleren van huiselijk geweld en werken met een Meldcode. Wilt u meer informatie?

Lees de folder ‘Wat is een Meldcode?’

Heeft u vragen over de Meldcode? Stel uw vragen dan eerst bij uw arts of medisch specialist. Of op de afdeling waar u of uw kind behandeld wordt. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met team Signalering, Inventarisatie en Preventie Huiselijk geweld en Kindermishandeling (SIP). Het team SIP is op alle locaties van Amphia werkzaam.

Contactgegevens Team Huiselijk geweld
Contactpersoon: Mw. Y. (Yvon) van Gastel
Coördinator Meldcode
Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
Forensisch verpleegkundige
Telefoonnummer: (076) 595 17 74

Contactpersoon: Mw. G. (Grigitte) Mans
Coördinator Meldcode
Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
Sociaal pedagogisch hulpverlener
Telefoonnummer: (076) 595 17 86

Wij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
Mailen is ook mogelijk via sip@amphia.nl

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem, met veel invloed. Op wie u bent, op uw integriteit, groei en ontwikkeling bijvoorbeeld. Uw veiligheid en die van uw gezinsleden, is voor ons belangrijk. Daarom letten wij in het hele ziekenhuis, bij alle patiënten, op mogelijke tekenen van geweld of verwaarlozing in een thuissituatie. 

Om u de beste zorg te bieden, maken we bij (vermoedens van) kindermishandeling, volwassenengeweld of ouderenmishandeling gebruik van onze Meldcode. Zo kunnen we al in een vroeg stadium passende zorg bieden. En soms voorkomen we hiermee problemen. U mag ook zelf een seintje geven, zodat wij u kunnen helpen. Of u nu het slachtoffer bent of degene die geweld pleegt, dat maakt hierbij niet uit. Wij helpen graag.

Cirkel of geweld
Huiselijk geweld kent vaak een patroon: de cirkel van geweld.

Wat is huiselijk geweld?

Onder huiselijk geweld valt kindermishandeling, volwassenengeweld en ouderenmishandeling (bij mensen ouder dan 65 jaar). Bij huiselijk geweld kan er één of meer vormen van geweld zijn. Zoals:

 • lichamelijke verwaarlozing 
 • lichamelijke mishandeling
 • psychische verwaarlozing
 • psychische mishandeling
 • seksueel geweld
 • materiële schade 

Meer over huiselijk geweld:

 • Jaarlijks vermoeden wij bij zo’n 300 patiënten dat er sprake is van huiselijk geweld, of dat er aanleiding is tot verdere beoordeling van de gezinssituatie. 
 • Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen. 
 • Het woord ‘huiselijk’ zegt niets over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen de pleger en het slachtoffer. Huiselijk geweld kan dus zowel binnenshuis als buitenshuis gebeuren.
 • Soms is er sprake van opzettelijke mishandeling, maar dit is zeker niet altijd het geval. Meestal is er aan de kant van de pleger sprake van onmacht of overbelasting. Bij ouderenmishandeling kan de mantelzorger soms de zorg voor zijn naaste niet meer aan. Dan kan zijn gedrag ontsporen, met mishandeling tot gevolg. 
 • Geweld beschadigt mensen geestelijk en lichamelijk. Soms zelfs blijvend. Daarnaast verstoort het de groei en ontwikkeling.

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Wij helpen u graag de juiste hulp te vinden!

Keurmerk Meldcode

Amphia heeft het Keurmerk Meldcode ontvangen. Dit keurmerk wordt gegeven aan organisaties die hun protocol huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol hebben laten toetsen en daarnaast minimaal één actueel geschoolde aandachtsfunctionaris hebben.

Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Keurmerk Meldcode

Uw medisch specialist uw aanspreekpunt. Uw arts schakelt meestal de coördinator huiselijk geweld en kindermishandeling in ter ondersteuning. Wij nemen graag de tijd voor u, om rustig en met een luisterend oor met u in gesprek te gaan. Wij zullen naast u staan, niet oordelen en alleen met feitelijke gegevens werken. 

Bij huiselijk geweld kunt u rekenen op de discretie van een deskundig team:

Mw. Y. van Gastel en Mw. G. Mans beantwoorden graag uw vragen via een sip@amphia.nl. Patiëntgevoelige informatie delen wij niet via e-mail. Dit is informatie dat vertrouwelijk en alleen met de patiënt gedeeld wordt. 

Wilt u meer weten over kwaliteit bij Amphia?

Terug naar Kwaliteit

Label