Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

De Cliëntenraad van Amphia

De Cliëntenraad van Amphia

Uw mening telt!

Bij Amphia vinden we het belangrijk dat cliënten (patiënten) meepraten over onze zorg. En andersom merken we ook dat cliënten dit prettig vinden. Als u zorg nodig heeft, heeft dit direct invloed op uw leven. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) staat dat elk ziekenhuis en medisch specialistisch bedrijf (MSB) een Cliëntenraad moet hebben. Een Cliëntenraad heeft invloed op beslissingen die in het ziekenhuis worden genomen. 

Ook Amphia heeft een Cliëntenraad. Deze raad spreekt namens de inwoners en patiënten van het zorggebied van Amphia. De leden van de raad voelen zich betrokken bij het ziekenhuis en de zorg die wordt gegeven. De Cliëntenraad komt op voor wat belangrijk is voor patiënten en hun families.

Veel gesprekken 
Onze Cliëntenraad heeft veel gesprekken, met verschillende onderdelen binnen en buiten Amphia. Elke 2 maanden heeft de Cliëntenraad overleg met de Raad van Bestuur, samen met het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A). Daarnaast houdt de Cliëntenraad contact met de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige RegieRaad en de Raad van Commissarissen. Zo weet de Cliëntenraad goed wat er allemaal gebeurt in het ziekenhuis. Ook vraagt de Cliëntenraad regelmatig aan medewerkers van Amphia of experts buiten Amphia om uitleg over belangrijke zaken. 

De Cliëntenraad denkt en praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor patiënten van Amphia. De Cliëntenraad geeft daarover advies aan de Raad van Bestuur en het MSB-A Bestuur. Dit gaat op 2 manieren: 

 1. Uit zichzelf, over onderwerpen die de cliëntenraad zelf belangrijk vindt. 
 2. Als reactie op te nemen besluiten en regels. 

Onderwerpen die belangrijk zijn voor patiënten zijn bijvoorbeeld: 

 • een fusie (samengaan van ons ziekenhuis met een ander ziekenhuis)
 • een ingrijpende verbouwing
 • voeding
 • veiligheid
 • ICT
 • kwaliteit
 • organisatie rondom patiënten.

De Cliëntenraad controleert ook of Amphia zich houdt aan de gemaakte afspraken over de belangrijke onderwerpen voor de patiënt. Tot slot werkt de Cliëntenraad ook mee in verschillende werkgroepen binnen Amphia. Bijvoorbeeld op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid.

Door de adviezen van de Cliëntenraad, is het mogelijk voor Amphia om de zorg aan te passen op de wensen van patiënten. Hierdoor verbeteren we de kwaliteit van de zorg binnen ons ziekenhuis.

Niet voor persoonlijke klachten
De Cliëntenraad behandelt geen persoonlijke klachten. Hiervoor heeft Amphia een klachtenregeling. De Cliëntenraad bekijkt wel of er vaak dezelfde klachten worden gemeld.

Elk jaar maakt de Cliëntenraad een verslag van alle activiteiten. En een nieuw plan voor het volgende jaar. In het jaarverslag 2023 staat een overzicht van de onderwerpen waarover de raad in 2023 advies heeft gegeven. In het jaarplan 2021 leest u meer over het werk van de Cliëntenraad en de belangrijkste onderwerpen.

De leden van de Cliëntenraad zijn allemaal vrijwilligers die hier speciaal voor zijn gevraagd. Allemaal hebben ze ervaring in de zorg. En kennis van bijvoorbeeld wetten, organisatie, geldzaken, ICT of communicatie. Pas na toestemming van de Raad van Bestuur mag iemand lid worden van de cliëntenraad. Leden van onze Cliëntenraad kunnen geen lid zijn van de klachtencommissie of van de Raad van Commissarissen.

In de Cliëntenraad van Amphia zitten de volgende leden:

 • J.J.M. (Sjef) van den Buijs, voorzitter
 • K. (Karl) Foets, vicevoorzitter
 • I.A.P.C. (Ingrid) Langen - de Kanter, vicevoorzitter
 • A.K. (Lyda) Aarts-van Gorkom
 • A. (Annemie) Klomp
 • Y. (Yvonne) van Persie
 • C.A.H. (Cees) Schellekens
 • M. (Marleen) Weterings 
 • I. (Ilse) Lukken – Hendriks
 • A. (Ada) Vijfvinkel
 • B.J.M. (Bianca) van Geffen, ambtelijk secretaris

Medezeggenschapsregeling

Hieronder vind je de medezeggenschapsregeling, ondertekend te Breda op 25 januari 2022.

Ook uw mening geven? Word lid van het Amphia Panel! Goede ziekenhuiszorg en service zijn voor iedereen belangrijk. Daarom is de Cliëntenraad samen met Amphia gestart met het Amphia Panel. Want uw mening telt! Als u lid bent, stelt de Cliëntenraad u regelmatig vragen over verschillende onderwerpen. Dit gebeurt meestal via e-mail. 

Aanmelden voor Amphia Panel 
Wilt u helpen de kwaliteit van onze zorg te verbeteren? Meldt u zich dan direct aan voor het Amphia Panel! 

*Open bij voorkeur onderstaande link in Chrome.

Aanmelden Amphia Panel

De Kinderadviesraad (KAR) is een groep kinderen/jongeren die alle patiënten van Amphia in de leeftijd 0 tot 18 vertegenwoordigt. De Kinderadviesraad bestaat uit 10 tot 12 kinderen/jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

Het doel van de Kinderadviesraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de minderjarige patiënten in Amphia. De leden van de KAR gebruiken de zeggenschap van de raad om de zorg omtrent kinderen in Amphia te bevorderen. De KAR komt 2 tot 4 keer per jaar bijeen.

De leden van de Kinderadviesraad zijn bekend zijn met Amphia. Ze hebben er bijvoorbeeld langere tijd gelegen of meerdere keren het ziekenhuis bezocht.

Word lid en geef je mening!
Deelnemen aan de Kinderadviesraad is leuk want het is dé manier om je mening te geven en samen situaties aan te pakken die beter kunnen in Amphia.

Wil je meer weten? Meld je aan en lees eventueel het handboek, welke samengesteld is door Stichting Kind & Ziekenhuis voor meer informatie.

Aanmelden Kinderadviesraad
Wil je lid worden van de kinderadviesraad van Amphia, stuur dan een mail naar KAR@amphia.nl met:

 • Je naam
 • Geboortedatum
 • (Je eigen) e-mailadres
 • (Je eigen) telefoonnummer
 • Toestemmingsformulier

Het is belangrijk dat je ouders/verzorgers het ook goed vinden. Zij moeten hiervoor een toestemmingsformulier tekenen.

U heeft de mogelijkheid om het openbare gedeelte van een vergadering van de Cliëntenraad bij te wonen. Mocht u een vergadering bij willen wonen, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris. In overleg kijken we naar de mogelijkheden. De vergadering bijwonen kan alleen na aanmelding.

De Cliëntenraad hoort graag ervaringen, opmerkingen of ideeën van patiënten en hun familie. Wilt u iets doorgeven? U bereikt onze Cliëntenraad via de volgende contactgegevens: 

Cliëntenraad Amphia
Postbus 90158
4800 RK Breda
Telefoon: (076) 595 5398 
E-mail: cr@amphia.nl

Wilt u meer lezen over Amphia als organisatie? 

Terug naar Organisatie

Label