Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Wetenschapsbureau Amphia

Wetenschapsbureau Amphia

Binnen Amphia als STZ ziekenhuis wordt altijd wetenschappelijk onderzoek gedaan. Om dit te ondersteunen heeft Amphia een wetenschapsbureau. Onder andere voor scholing en het inzetten van ervaren onderzoekers. Zodat ideeën en acties voor nieuwe onderzoeken worden aangemoedigd. En we onze medewerkers helpen om goede onderzoekers te worden. Amphia wil graag veel betekenen in het zogenoemde patiëntgebonden, klinisch (toegepast) onderzoek.

Wat doet het wetenschapsbureau?
Het team wetenschap Amphia Academie ondersteunt onderzoekers binnen Amphia. Het is belangrijk voor de kwaliteit dat onze onderzoekers de juiste kennis hebben van onderzoek doen. Bijvoorbeeld van methodes en statistiek. Daarom organiseert het wetenschapsbureau trainingen en cursussen. Zoals een (verplichte) cursus voor het uitvoeren van medisch onderzoek. 

Het Wetenschapsbureau helpt onderzoekers ook met het krijgen van geld voor onderzoek. En ondersteunt hen bij de goedkeuring van nieuwe onderzoeken. Ook kijkt het Wetenschapsbureau of een nieuw onderzoek haalbaar is.

Kennis delen
We vinden het belangrijk dat we onze kennis over wetenschap delen. Daarom wordt elk jaar de Wetenschapsmiddag georganiseerd voor artsen, onderzoekers en verpleegkundigen van Amphia. Daarnaast brengen we het tijdschrift ‘Ambitie’ uit over wetenschap binnen Amphia. Medewerkers van Amphia hebben ook toegang tot de medische bibliotheek, waar informatie over onderzoeken te vinden is. Zoals resultaten van onderzoeken en ontwikkelingen in de verpleegkunde, medische zorg en paramedische zorg.

Wetenschappelijk onderzoek heeft verschillende doelen. Bijvoorbeeld het vinden van de oorzaken van een bepaalde ziekte. Of het ontwikkelen van betere behandelingen. Er doen vaak patiënten mee aan een onderzoek. Dan wordt bijvoorbeeld hun bloed of cellen onderzocht. Maar ook testen patiënten nieuwe medicijnen of medische hulpmiddelen.

Natuurlijk is het belangrijk dat een medisch onderzoek veilig is. Daarom bestaat de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). In de WMO staat welke regels er gelden voor een wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers moeten bijvoorbeeld goed weten hoe zij het onderzoek moeten uitvoeren. Zij krijgen altijd eerst een test, voordat ze aan het onderzoek mogen beginnen.

WMO-plichtig onderzoek
Als een onderzoek met mensen is goedgekeurd, noemen we het onderzoek WMO-plichtig. Deze goedkeuring wordt gegeven door een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). Een onderzoek is WMO-plichtig met de volgende 2 voorwaarden:

• Het onderzoek is medisch-wetenschappelijk.
• Personen moeten bepaalde dingen doen of er worden bepaalde dingen bij hen gedaan. Of ze moeten zich houden aan bepaalde regels voor hun gedrag.

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) is een landelijke organisatie. De CCMO beschermt mensen die meedoen aan een onderzoek. Meer informatie over de CCMO vindt u op de CCMO website. Daar leest u ook of een onderzoek getest moet worden en door wie.

Lokale uitvoerbaarheid

Voordat een WMO-plichtig onderzoek in Amphia gedaan mag worden, moet een studie positief beoordeeld zijn door een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). De onderzoeker mag pas starten met de studie als een METC de studie positief heeft beoordeeld.

Controle uitvoerbaarheid

Centrale Wetenschaps Commissie

De Centrale Wetenschaps Commissie (CWC) is een commissie voor de kwaliteit en veiligheid van onderzoeken binnen Amphia. De CWC geeft advies en houdt zich bezig met regels en afspraken. In de CWC zitten verschillende leden.
Zoals:

  • onderzoekers
  • arts-assistenten
  • managers en leden van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A)
  • de Raad van Bestuur
  • de verpleegkundige Regieraad
  • research-specialisten
  • bedrijfsmanagers van Amphia
  • leden van het wetenschapsbureau
  • het Dagelijks Bestuur van de CWC.


Wilt u contact opnemen met de CWC? Dat is mogelijk via de volgende contactgegevens: 

Amphia 
Secretariaat CWC
Molengracht 21 | Postbus  90158 
4800 RK Breda
Telefoonnummer: (076) 595 5182 
E-mailadres: wetenschap@amphia.nl 

Toestemming Raad van Bestuur

In Amphia starten we pas met nieuwe onderzoeken als de Raad van Bestuur toestemming geeft. Het Wetenschapsbureau bespreekt het onderzoek met de CWC. Samen bekijken ze of het onderzoek haalbaar is. Het bureau kijkt bijvoorbeeld naar de kosten, verzekeringen, planning en organisatie. Het wetenschapsbureau geeft hierover daarna advies aan de Raad van Bestuur.

Toestemming Raad van Bestuur

Castor Studie Management Systeem

Alle onderzoeken binnen Amphia moeten worden aangemeld bij het wetenschapsbureau. Dat gebeurt via het Castor Studie Management Systeem (Castor®SMS). De persoon die het onderzoek aanmeldt, maakt hiervoor 1 keer een account aan. Nieuwe gebruikers die niet bij Amphia werken hebben eerst toestemming nodig van het Wetenschapsbureau. In Castor®SMS staat ook gemeld welke documenten de leider van het onderzoek moet inleveren. Dat zijn bijvoorbeeld de METC-documenten en documenten over hoe haalbaar het onderzoek is.

Heeft u vragen over het aanmelden van een onderzoek? Stuur om contact op te nemen een mail naar het wetenschapsbureau.

Niet elk onderzoek is WMO-plichtig. Bijvoorbeeld als bloed of cellen verder onderzocht worden. Of als er medische gegevens worden bestudeerd die er al zijn. Als onderzoek niet WMO-plichtig is, gelden er wel andere regels. Bijvoorbeeld over privacy.  

Of een onderzoek wel of niet WMO-plichtig is, is op te zoeken in de WMO Beslisboom op de website van de CCMO.

Wordt het onderzoek openbaar gemaakt? Dan is het verstandig om het niet WMO-plichtig onderzoek toch te bespreken met een METC.

Aanmelden niet WMO-plichtig onderzoek 
De Raad van Bestuur wil graag meekijken met alle onderzoeken. Daarom moeten ook de niet WMO-plichtige onderzoeken aangemeld worden via het Study Management Systeem Castor®SMS. Het wetenschapsbureau geeft advies aan de Raad van Bestuur over de haalbaarheid van de onderzoeken. Er is daarbij extra aandacht voor de bescherming van de privacy van patiënten. 

Week van de wetenschap

Om medewerkers te stimuleren om onderzoek te doen, organiseert Amphia de week van de wetenschap. Ook afgelopen november was dat weer een groot succes.

Lees meer

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het aanmelden van niet WMO-plichtig onderzoek? Stuur om contact op te nemen een mail naar het wetenschapsbureau.

Wilt u meer weten over wetenschap bij Amphia? 

Terug naar Wetenschap

Label