Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Bijzonder hoogleraren bij Amphia

Bijzonder hoogleraren bij Amphia

Bij Amphia vinden we het heel belangrijk om onze kennis te blijven ontwikkelen. Daarom doen we veel wetenschappelijk onderzoek en bieden we onze medewerkers mogelijkheden voor opleiding. Amphia is een van de 27 ziekenhuizen in Nederland binnen de Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen.

In de laatste jaren zijn er verschillende bijzondere leerstoelen aan universiteiten geïnstalleerd voor medewerkers van Amphia. Dit betekent dat deze specialisten naast het bieden van hoge kwaliteit zorg in ons ziekenhuis ook onderzoek doen en lesgeven aan een universiteit. 

Amphia ondersteunt de volgende leerstoelen: 

  • Prof. dr. M. H. M. Thelen - Kwaliteit in de medische laboratoriumzorg - Radboud universiteit  

  • Prof. Dr. A.M.W. Alings, Cardiovasculaire klinische trials - Universiteit Utrecht

  • Prof. Dr. L. van der Laan, Visiting professor Afdeling cardiovasculaire wetenschappen - UZ Leuven.

Wilt u meer weten over wetenschap bij Amphia? 

Terug naar Wetenschap