Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Organisatie

Organisatie

Stichting Amphia
Amphia is een stichting. In stichtingsstatuten en documenten staan de belangrijkste regels en afspraken van stichting Amphia. Bijvoorbeeld hoe het bestuur van stichting Amphia in elkaar zit en waar het bestuur verantwoordelijk voor is. Maar ook hoe het bestuur terugkijkt op haar werk en hiervan leert.

Regels voor goede zorg
Om te bepalen hoe we goede zorg organiseren binnen Amphia, gebruiken we de Zorgbrede Governancecode. In dit document staat hoe zorgorganisaties goede zorg bieden. Het zijn geen regels, maar wel adviezen. En zaken waar zorgorganisaties extra aandacht aan kunnen geven. Wij hebben deze adviezen omgezet in afspraken voor Amphia. Zoals ook regels voor de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. En een informatieprotocol. Hierin staat welke informatie wordt gegeven en wat de kwaliteit hiervan moet zijn.

Label