Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Wachttijden bij Amphia

Wachttijden bij Amphia

Als u een afspraak (nodig) heeft in Amphia voor een behandeling, wilt u natuurlijk graag weten hoe lang u ongeveer moet wachten tot uw afspraak. Op deze pagina vindt u de wachttijden voor elke afdeling van Amphia. 

Wij doen altijd ons best om u zo snel mogelijk te helpen. De wachttijden die u hieronder ziet, zijn een inschatting. De echte wachttijd is soms langer of korter. Bijvoorbeeld omdat u een eigen keuze wil maken voor uw arts of omdat u speciale zorg nodig heeft. Of de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. Patiënten met spoed krijgen altijd voorrang.

Vindt u de wachttijd te lang? 
Als u de wachttijd te lang vindt, mag u ons bellen. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om dit met ons te bespreken. Misschien is er toch een manier om u sneller te helpen. Daar denken we graag over mee. Amphia heeft afspraken met zorgverzekeraars over hoe lang de wachttijd maximaal mag duren. De toegangstijd voor een polikliniek is maximaal 4 weken. De wachttijd voor een behandeling is maximaal 7 weken. Voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is de maximale wachttijd 10 weken.

Heeft u andere vragen over de wachttijden bij Amphia?
Bel dan naar de afdeling waar u een afspraak wilt maken.

Hieronder staan voor elke afdeling de wachttijden in het aantal dagen. Ook zaterdagen, zondagen en feestdagen tellen mee. Let op: elke genoemde wachttijd is een inschatting. De echte wachttijd is soms langer of korter. 

Bijgewerkt op: 16 november 2021

Bij het berekenen van de wachttijd houden we ons aan een regels van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat betekent dat we de toegangstijd van de polikliniek berekenen als de tijd die patiënten moeten wachten tot de derde vrije plek in ons afsprakensysteem. Voor de behandelingen betreft het de mediane wachttijd van de ingrepen die komende weken gepland staan. De wachttijd blijft een indicatie. 

Wilt u meer lezen over kwaliteit bij Amphia? 

Terug naar Kwaliteit