Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Schadevergoeding

Schadevergoeding

Heeft u schade geleden? En vindt u dat dit komt doordat we het niet goed hebben gedaan? Bijvoorbeeld tijdens een behandeling? Stuur dan een brief aan de raad van bestuur. Dit is het bestuur van Amphia. Deze brief heet een aansprakelijkstelling.

Schrijf in uw brief wat er volgens u niet goed is gedaan en door wie. Leg ook uit om wat voor schade het gaat. Met de aansprakelijkheidsverzekeraar van Amphia gaan we na of u recht heeft op schadevergoeding. Als dat zo is, regelt deze verzekeraar die vergoeding met u. Wij denken mee.

De klachtenbemiddelaar en klachtencommissie zijn niet betrokken bij uw vraag om een schadevergoeding. De juristen van Amphia behandelen uw brief.

De raad van bestuur van Amphia bereikt u via onderstaand postadres: 

raad van bestuur
Postbus 90158
4800 RK Breda
 
Mailen is ook mogelijk.

Label