Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Bij Amphia helpen wij u zo goed mogelijk. Krijgt u zorg van ons, dan is de ‘Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)’ van kracht. Die bevat alle rechten en plichten over onderzoek, behandeling en adviezen die we u geven. Natuurlijk houden wij ons ook aan alle andere regels die (ook) voor de zorg gelden.

Hieronder leest u de belangrijkste rechten en plichten uit de behandelingsovereenkomst. En hoe we hiermee omgaan.

Voordat u voor Amphia kiest, willen wij u zo goed mogelijk informatie geven. Dat doen we op onze website. Heeft u onze zorg nodig, dan helpen we u zo goed mogelijk bij het maken van uw keuzes. Dat doen we als u doorgestuurd wordt. Maar ook als u met spoed bij ons komt. We geven u informatie over onderzoeken en behandelingen. Zodat u daarna goedkeuring kunt geven voor wat er met u gaat gebeuren. Dit heet geïnformeerde toestemming. Weigeren kan ook. In dat geval vertellen we u over de mogelijke gevolgen van het weigeren van de informatie

Informatie krijgen

Onze zorgverleners leggen u duidelijk uit:

 • hoe uw gezondheid eraan toe is
 • hoe uw behandeling of het onderzoek eruitziet 
 • wat de uitslag van een onderzoek is (bijvoorbeeld de testresultaten van het laboratorium of een röntgenonderzoek)
 • hoe lang de behandeling ongeveer duurt
 • wat wij verwachten dat het resultaat van de behandeling wordt
 • welke andere mogelijkheden er zijn om u te helpen
 • wat de gevolgen of risico’s zijn van de behandeling of het onderzoek (bijvoorbeeld van de medicijnen, pijn of last en bijwerkingen)
 • wat de gevolgen zijn als u geen onderzoek of behandeling laat doen
 • waarom we u soms naar een andere arts doorsturen.

Het is belangrijk dat u actief meedoet aan dit gesprek. Bereidt u zich voor. Stel vooral vragen. En schrijf die van tevoren op, zodat u niks vergeet. Zeg het ons ook als u meer wil weten of iets niet begrijpt. U mag ook iemand meenemen die u hierbij helpt. Samen weet en onthoudt u meer. Ook mag u het gesprek opnemen.
 
Over veel onderwerpen hebben we informatie, zoals folders en filmpjes. Daarin is alles nog eens rustig na te lezen en te zien. Vraag ernaar bij uw zorgverlener. 

Op de website van KNMG vindt u lijstjes met tips om te gebruiken voor uw gesprek met de arts. 

Informatie weigeren
Sommige informatie wilt u misschien niet horen. Dat mag bijna altijd. U wilt bijvoorbeeld niet weten of u een grote kans heeft op een erfelijke ziekte. Soms mag de arts u toch de informatie geven. Maar alleen als er grote nadelen zijn als u of uw familie de informatie niet krijgt.

U beslist zelf. Maar soms kunt u zelf de keuze niet maken. Doordat u bijvoorbeeld bewusteloos bent (denk aan de Intensive Care). Of als u de gevolgen van uw beslissingen niet begrijpt. Dat is soms zo bij psychische ziektes bijvoorbeeld. In dat geval bent u wilsonbekwaam om die beslissing te nemen. Uw arts bepaalt dat. Het wordt opgeschreven in uw dossier. Er wordt ook bij gezet waarom dit is bepaald.

Als u wilsonbekwaam bent, neemt iemand anders beslissingen namens u. Deze persoon noemen we uw vertegenwoordiger. Soms heeft de rechter bepaald wie uw vertegenwoordiger is. Dan heeft u een curator of mentor. Het kan ook zijn dat u dat zelf heeft bepaald in een wilsverklaring. Geef die aan uw zorgverlener. 

Is er nog geen vertegenwoordiger bepaald? Dan vraagt uw arts iemand uit uw omgeving of die dat wil zijn. Bijvoorbeeld uw partner of kind. Als de arts niemand hiervoor vindt, neemt hij zelf de beslissingen. Altijd in uw belang. 

Bij kinderen tot 12 jaar geven de ouders (of de voogd) met gezag toestemming voor behandeling. Dat staat in de wet. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar moeten de ouders of de voogd en het kind allebei toestemming geven. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over hun behandeling. Maar alleen als het kind wilsbekwaam is.

Als u naar Amphia komt, gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor wat er gaat gebeuren. Of dat nou een onderzoek, een kleine ingreep of een behandeling is. Voor sommige onderdelen vraagt de zorgverlener nog apart toestemming. Bijvoorbeeld voor:

 • een operatie
 • de anesthesie (verdoving, narcose)
 • een endoscopie (een onderzoek waarbij de arts met een buigzaam slangetje in het lichaam kijkt)
 • behandelingen met veel risico’s, zoals chemotherapie en bestraling (radiotherapie)
 • het gebruik van bloed en producten van bloed.

We verwachten van u dat u meewerkt aan uw behandeling. Volg bijvoorbeeld de adviezen op. Is er spoed bij en geen tijd voor het vragen van toestemming? Dan gaan we ervan uit dat u wel toestemming had gegeven als dat had gekund. 

Toestemming voor testen Hepatitis B en C en hiv
Onze medewerkers kunnen ziek worden als zij per ongeluk in aanraking komen met uw bloed of ander materiaal van uw lichaam. Is dit gebeurd? Dan vragen we u toestemming om uw bloed te testen. We kijken dan of u Hepatitis B, Hepatitis C of hiv heeft. Soms kunt u niet meteen toestemming geven. Bijvoorbeeld tijdens een operatie. In dat geval testen we toch uw bloed. Zo gauw het kan, laten we u dit weten. Als de uitslag van de bloedtest er is, vertellen we of u een ziekte heeft en wat de gevolgen zijn. Maar alleen als u dit zelf wilt weten.

Stoppen met een behandeling
U mag een behandeling, zorg of medicijnen weigeren. Dat mag zelfs als u eerst wel toestemming heeft gegeven. Twijfelt u? Praat dan op tijd met uw arts. Hij vertelt u wat de gevolgen zijn van uw besluit. Hij wijst vooral op de gevaren als u wilt stoppen. De zorgverlener respecteert uw beslissing. 

Wilt u een bepaalde behandeling echt niet? Schrijf dit op in een wilsverklaring. Bijvoorbeeld dat u niet gereanimeerd wilt worden. Een behandelverbod kan ook: u wilt dan (sommige) behandelingen niet meer. Meer informatie over een wilsverklaring vindt u op de website van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

Weer naar huis 
Mag u weer naar huis? Dit noemen we ontslag. U krijgt dan informatie van ons mee. Zo vertellen we u:

 • Hoe het op dat moment gaat met uw gezondheid.
 • Wat voor behandeling u heeft gehad.
 • Welke medicijnen u heeft gehad of nog krijgt.
 • Welke zorg u nog krijgt.
 • Hoe we u hierna controleren.

Deze dingen vertellen we ook zo snel mogelijk aan uw huisarts. 

Gaat u naar huis zonder dat u toestemming van de arts heeft? Of wilt u niet verder gaan met uw behandeling in Amphia? Dan wijst uw arts of verpleegkundige u op de risico’s. Als u toch weggaat, noteren we dat in uw dossier.

We doen allemaal ons best u zo goed mogelijk te helpen. We houden daarbij rekening met de regels van elk vak. U mag dus goede kwaliteit van zorg verwachten.

U heeft altijd recht op een second opinion. Dit is een advies van een andere arts. Dat kan bijvoorbeeld als u twijfelt aan het advies of de behandeling van de arts die u helpt.

Wel of niet reanimeren? 
Het kan gebeuren dat u een hart- of ademstilstand krijgt als u in het ziekenhuis ligt. U krijgt daar meestal al een folder over vóór u bij ons wordt opgenomen. Leest u deze goed en denk vooraf na wat u zelf wilt in zo’n situatie. Wilt u dan wel of niet gereanimeerd worden? 

Als we nog niet weten wat u wilt, dan reanimeren we u. Behalve als de arts denkt dat we u daarmee niet kunnen redden. Geef uw beslissing zo snel mogelijk door. We zetten deze in uw dossier. Als u van gedachten verandert, passen we het aan.

Overleden patiënten
Het dossier van een overleden patiënt is geheim. Behalve in de volgende situaties:

 • Als de patiënt iemand toestemming heeft gegeven. Deze toestemming moet schriftelijk of elektronisch zijn vastgelegd.
 • Als we aan een nabestaande of vertegenwoordiger van de patiënt hebben gemeld dat er iets is misgegaan tijdens de behandeling. 
 • Als het voor iemand heel erg belangrijk is gegevens uit het dossier te lezen. Die persoon moet aannemelijk maken dat zonder deze gegevens zijn belang geschaad wordt. 
 • Als een kind jonger dan 16 jaar overlijdt. De ouders of voogd hebben dan recht om in het dossier kijken. Of een kopie te krijgen. Ze moeten wel het gezag hebben gehad. En het moet wel passen bij de zorg van een goed hulpverlener. 

In al deze gevallen geldt: de patiënt moet niet hebben vastgelegd dat het niet mag. Ook mag de persoonlijke levenssfeer van een ander niet beschadigen. 

Wilt u meer weten? Neem contact op met de afdeling inzagerecht via telefoonnummer (076) 595 4009. Dat kan op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.00 uur. Of via een mail
 

Patiënten onder de 18
Patiënten van 12 jaar en ouder mogen hun dossier bekijken.  Ze mogen ook een kopie van het dossier aanvragen. Ze hebben daarvoor geen toestemming nodig van hun ouders, voogd of vertegenwoordiger.

Is een kind jonger dan 12? Dan mogen de ouders, voogd of vertegenwoordiger het dossier bekijken. Ze hebben hiervoor geen toestemming nodig van het kind. Ze moeten wel het gezag hebben over het kind.

Wil iemand anders in het dossier kijken van een kind van 12 of ouder? Of een kopie hebben? Dan moet hij toestemming krijgen van het kind. Het kind moet deze toestemming opschrijven. 

Wil iemand anders in het dossier kijken van een kind jonger dan 12? Of wil hij een kopie aanvragen? Dan moet hij toestemming krijgen van de ouders of vertegenwoordiger. De ouders moeten wel het gezag hebben over het kind. De ouders of vertegenwoordiger moeten deze toestemming opschrijven.

De persoon die het dossier wil lezen of een kopie wil hebben, moet vooraf:

 • de geschreven toestemming opsturen
 • een kopie meesturen van het paspoort of de identiteitskaart van de ouder met gezag of de vertegenwoordiger
 • een kopie meesturen van zijn eigen paspoort of identiteitskaart.

Als deze persoon het dossier komt bekijken, moet hij zijn paspoort of identiteitskaart laten zien. Dat moet ook als hij een kopie ophaalt. 

Soms worden er tijdens een onderzoek medische beelden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een echo, röntgenfoto of botscan. Wanneer u ergens anders zorg krijgt of bijvoorbeeld een second opinion wil, kan het zijn dat u deze beelden nodig heeft. U kunt ze dan opvragen.

Ga naar Medische beelden opvragen

Amphia is lid van de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Daarom doen wij veel wetenschappelijk onderzoek. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe ziektes beter te behandelen zijn. Misschien nodigen we u uit voor een onderzoek. Voordat we beginnen met het onderzoek hebben we uw toestemming nodig (of van uw vertegenwoordiger). Maar ook van een wettelijk erkende toetsingscommissie.

Bent u niet tevreden over de zorg of hulp van Amphia? Laat ons dat dan alstublieft weten. Meer informatie hierover vindt u bij Uw klacht.

Tot slot: ook nog een paar plichten als patiënt

Neem altijd uw paspoort of identiteitskaart mee, als u een afspraak heeft in Amphia. Is uw paspoort of identiteitskaart niet geldig? Dan gaat de afspraak misschien niet door. Geef ons ook altijd de informatie die we nodig hebben. En tot slot, een behandeling kost geld. Ga vooraf na of uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt.

Wilt u meer lezen over kwaliteit bij Amphia? 

Terug naar Kwaliteit

Label