Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Wetenschap bij Amphia

Wetenschap bij Amphia

Amphia hoort bij de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De 27 STZ-ziekenhuizen delen hun kennis met elkaar. Over onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Amphia werkt samen met de universitair medische centra (UMC’s) in Nederland en een aantal in België. Amphia werkt het meest samen met het Erasmus MC in Rotterdam.

STZ Topklinisch Zorgregister

Het Topklinisch Zorgregister is een overzicht van alle topklinische zorgfuncties bij de 27 STZ-ziekenhuizen in Nederland. Voor topklinische zorg gelden verschillende eisen. Zo moet de zorg voor patiënten van heel hoog niveau zijn. En moet het ziekenhuis voldoende mogelijkheden hebben voor opleidingen. Daarnaast is het ook nodig dat er regelmatig wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan door de medisch specialist(en). Wilt u meer weten over onze topklinische zorg? 

Bekijk lijst topklinische zorg Amphia*

* Het kan voorkomen dat een aandoening / topklinische functie nog niet is verwerkt in het register. Wilt u weten of een aandoening in het Topklinisch Zorgregister is opgenomen? Wij vertellen het u graag! 

Amphia verricht als lid van de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) veel wetenschappelijk onderzoek. Vaak betreft dit medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Bijvoorbeeld om een nieuw medicijn te testen. Wanneer u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek, dan kan het onderzoek pas plaatsvinden na goedkeuring van de bevoegde instanties. Ook moet u hier zelf (of uw vertegenwoordiger) schriftelijke toestemming voor geven.  

Ook met de gegevens in uw dossier kunnen we wetenschappelijk onderzoek doen. Soms doen we dat zelf, vaak met andere instellingen. Veel wetenschappelijk onderzoek bedenken we pas later. We kunnen u niet altijd vooraf vragen om toestemming voor dit soort onderzoek. We gaan ervan uit dat u het goed vindt. De gebruikte gegevens zijn niet naar u te herleiden. We beschermen dus ook uw privacy. 

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van uw bestaande gegevens voor dit soort wetenschappelijk onderzoek, zeg het dan tegen uw arts en/of geef het aan in mijnAmphia. Uw gegevens gebruiken we dan niet voor dit soort onderzoek. 

Amphia maakt in samenwerking met de Amphia Academie het wetenschapstijdschrift Ambitie. Dit is een tijdschrift over wetenschap, onderzoek en onderwijs binnen Amphia. Hierin vertellen we over verschillende onderwerpen in interviews en artikelen. Bijvoorbeeld over innovaties in de zorg, nieuwe kennis of wetenschappelijke onderzoeken. In elke Ambitie staat ook een overzicht van nieuwe artikelen van onderzoekers binnen Amphia. Met dit tijdschrift laten we zien dat Amphia veel kennis heeft van zorg. En dat onze zorg van hoog niveau is. Ook willen we hiermee onze medewerkers aanmoedigen om wetenschappelijk onderzoek te doen. 

Ambitie komt 2 keer per jaar uit. Het tijdschrift is beschikbaar voor medewerkers en personen buiten Amphia met wie we samenwerken.

Alle medewerkers van Amphia hebben toegang tot de medische wetenschappelijke bibliotheek. Ook huisartsen en andere medische professionals uit de regio Breda zoeken informatie op in deze bibliotheek. Hierin staan boeken, elektronische (digitale) boeken, tijdschriften en databanken. In databanken worden medische gegevens opgeslagen. 

Wilt u als medisch specialist iets opzoeken in de bibliotheek? Op Bibliotheekportal ziet u of het boek dat u zoekt beschikbaar is. Is het niet beschikbaar? Dan is het mogelijk aan te vragen bij bij andere ziekenhuizen of zorgorganisaties. Doet u een literatuuronderzoek en heeft u hulp nodig? Maar dan gerust een afspraak met een medewerker van de bibliotheek. Mail hiervoor naar bibliotheek@amphia.nl.

Label