Header afbeelding

Hospital Control Center: een kijkje achter de schermen

maandag 29 april 2019
Om de zorg voor patiënten goed te plannen en te weten wat het ziekenhuis te wachten staat aan zorgvraag heeft Amphia het Hospital Control Center (HCC) opgericht. Pim Sas, manager van het HCC: “Zoals Schiphol de verkeerstoren heeft, heeft Amphia nu het Hospital Control Center. Er wordt via schermen de actuele situatie van in-, door- en uitstroom gemonitord en afgezet tegen de trend van afgelopen periode en verwachting voor komende periode.”

Nederland kent een groeiende groep ouderen, terwijl de beroepsbevolking krimpt. Tegelijkertijd nemen medische en technologische mogelijkheden toe. Daar horen bepaalde kosten bij, maar de financiële middelen groeien niet mee. Daarom zijn er in Amphia elke dag mensen bezig de zorg te optimaliseren. Hiervoor zet Amphia onder andere in op integraal capaciteitsmanagement. Dat is eigenlijk zo slim mogelijk omgaan met de capaciteit, zodat Amphia zich aan kan passen op een grotere of kleinere zorgvraag en op het juiste moment de juiste zorg voor de patiënt kan leveren. De oprichting van het HCC onderstreept het belang dat Amphia hecht aan het zorgvuldig omgaan met de beschikbare capaciteit.

Vanuit deze ene plek, het HCC, vindt centraal de monitoring plaats op en advisering over de capaciteit in het ziekenhuis. Bij capaciteit kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personeel en bedden. Het HCC is een ontmoetingsplek. Het team geeft inzicht en advies over de capaciteit en organiseert de capaciteit op basis van productieafspraken en- ontwikkelingen. Daarnaast geven zij inzicht in de actuele situatie in het ziekenhuis, stuurt hierop bij en geeft een doorkijk naar de verwachte drukte voor de komende weken. Maar van belang is ook zeker dat het team leert van het verleden om capaciteitsproblemen in het heden en de toekomst te voorkomen of zoveel mogelijk te beheersen.

Amphia wil patiënten veilige zorg leveren met de hoogst mogelijke kwaliteit, zodanig dat kostbare capaciteit niet verspild wordt. Ook naar de toekomst toe werkt Amphia aan een optimaal zorgbeleid. Een nieuwe ontwikkeling is dat in samenwerking met een aantal verpleeghuizen en medisch specialistische revalidatie vorm en inhoud gegeven wordt aan capaciteitsmanagement. Hierbij worden uitstroom uit het ziekenhuis en capaciteit in de verpleeghuizen op elkaar gelegd en voorspelbaar gemaakt om doorstroming in de hele zorgketen te verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.