Mortuarium

Breda Langendijk

Telefoonnummer (076) 595 20 70

U kunt ook mobiel contact opnemen met uitvaartverzorger Monuta: (06) 53 69 55 43

Breda Molengracht

Telefoonnummer (076) 595 44 38

U kunt ook mobiel contact opnemen met uitvaartverzorger Monuta: (06) 53 69 55 43

Mortuarium

Een patiënt die in het ziekenhuis overlijdt, wordt overgebracht naar het mortuarium. Amphia beschikt op de locaties Langendijk en Molengracht over een mortuarium. Uitvaartverzorger Monuta beheert deze door 24 uur per dag de noodzakelijke verzorging van overledenen op zich te nemen.

Na overlijden

Na het overlijden

Wanneer iemand is overleden, vult de arts de overlijdenspapieren in bij het ‘schouwen’ van de overledene. Dit is een onderzoek om de oorzaak en de omstandigheden van het overlijden vast te stellen. Vervolgens wordt de overledene naar het mortuarium gebracht, waar de noodzakelijke zorg plaatsvindt.

Geen verzorging gewenst?

Wanneer u als nabestaande, vanwege religieuze of andere redenen, niet wilt dat de noodzakelijke zorg wordt verricht, kunt u dit direct na het overlijden doorgeven aan de verpleegkundige.

In het mortuarium

Verblijf van de overledene in het mortuarium

Elke overledene verblijft voor kortere of langere tijd in het mortuarium van het ziekenhuis. Dit is afhankelijk van de plaats van opbaring.

  • Locatie Langendijk: hier kan een overledene worden opgebaard. Rouwbezoek vindt alleen plaats op afspraak.
  • Locatie Molengracht: hier bestaat geen mogelijkheid tot opbaring. De nabestaanden schakelen een uitvaartonderneming in. In overleg daarmee wordt de overledene overgebracht naar een uitvaartcentrum. 

Specifieke situaties

Na het overlijden kunnen een aantal zaken belangrijk zijn. U kunt hierbij denken aan autopsie (obductie), donatie, ter beschikkingstelling aan de wetenschap of een niet-natuurlijke dood. In deze situaties krijgt u van de arts, verpleegkundige en/of mortuariumbeheerder mondelinge informatie.

Voorlichting

Folder

Meer informatie vindt u in onze folder.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.