Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw dierbare is overleden. Wat nu?
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Uw dierbare is overleden. Wat nu?

Een naaste van u is overleden, een ingrijpende gebeurtenis in het leven. Op dit verdrietige moment moet u veel regelen. Deze folder legt uit wat belangrijk is in de eerste uren na het overlijden. Het gaat vooral over de verzorging van de overledene. Hoe gebeurt dat en wie betaalt deze zorg?

Amphia laat Cura Mortu Orum Mortuariabeheer (CMO) de zorg na overlijden doen. CMO beheert het mortuarium bij Amphia.

De taken van de mortuariumbeheerder:
1. De noodzakelijke handelingen uitvoeren.
2. Binnen 3 uur na overlijden het lichaam koelen.
3. Aanvullend wenselijke zorg verlenen.

Noodzakelijke handelingen na overlijden
Als een patiënt in het ziekenhuis overlijdt, moet het ziekenhuis de noodzakelijke handelingen doen. Bijvoorbeeld het infuus of de katheter verwijderen. Dit gebeurt op de verpleegafdeling of in het mortuarium van het ziekenhuis. Obductie of donatie kunnen ook noodzakelijk zijn. De arts of verpleegkundige kan u hier meer over vertellen. Een overzicht van noodzakelijke handelingen staat op www.curamortuorum.nl

Kosten
Het ziekenhuis betaalt de kosten voor deze noodzakelijke handelingen. Koelen van de overledene Na de noodzakelijke handelingen wordt de overledene gekoeld in het mortuarium. Dit gebeurt binnen 3 uur na het overlijden. Dit moet van de wet. Zo blijft het lichaam behouden. De mortuariumbeheerder gaat door met koelen totdat het lichaam wordt opgehaald. Verdere wensen worden dan besproken.

Koelen van de overledene
Na de noodzakelijke handelingen wordt de overledene gekoeld in het mortuarium. Dit gebeurt binnen 3 uur na het overlijden.Dit moet van de wet. Zo blijft het lichaam behouden. De mortuariumbeheerder gaat door met koelen totdat het lichaam wordt opgehaald. Verdere wensen worden dan besproken.

Kosten nabestaanden
De nabestaanden betalen de kosten voor het koelen. Dit is geen ziekenhuiszorg. De zorgverzekering vergoedt het niet. Als u een uitvaartverzekering heeft afgesloten vallen deze kosten daar wel onder. De tarieven van het mortuarium staan op www.curamortuorum.nl/tarieven. Onder het kopje ‘Tarieven ziekenhuizen', staat het tarievenoverzicht van Amphia. Hier staan ook de kosten voor de koeling.

Geen gebruik maken van het mortuarium Wilt u geen gebruik maken van het mortuarium bij het ziekenhuis? Neem dan meteen contact op met uw uitvaartverzorger. Die moet zo snel mogelijk de overledene ophalen. Zo mogelijk binnen 3 uur na overlijden. De overdracht van de overledene gebeurt altijd in het mortuarium.

Wenselijke zorg voor de overledene
U kunt de overledene volledig laten verzorgen en kleden door de mortuariumbeheerder. U kunt hierbij aanwezig zijn. U mag deze zorg ook zelf geven, een mortuariummedewerker helpt u hierbij.

U kunt de wenselijke zorg ook laten doen door de uitvaartverzorger die u hebt gevraagd. Ook dan kan dit plaatsvinden in het mortuarium van het ziekenhuis.

Voorbeelden van wenselijke zorg:

  • Wassen, scheren en verzorging van handen en nagels.
  • Kleden van de overledene.
  • Verwijderen van hulpmiddelen als een pacemaker of medicijnpomp.
  • Rouwbezoek in het mortuarium, in overleg met de beheerder.
  • Het begeleiden van een rituele wassing (zie de folder rituele bewassing).

Opdracht en kosten nabestaanden
De nabestaanden betalen de kosten voor wenselijke zorg. Wenselijke zorg valt niet onder de ‘noodzakelijke handelingen’. Wenselijke zorg wordt alleen gedaan wanneer u een duidelijke schriftelijke opdracht geeft. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier dat bij deze folder zit. Heeft u vragen? Bel de mortuariumbeheerder op (085) 04 97 279.

De tarieven voor de wenselijke zorg staan op www.curamortuorum.nl/tarieven en dan 'Tarieven ziekenhuizen'. Uw uitvaartverzorger krijgt de factuur voor wenselijke zorg. De nodige gegevens vult u in op het opdrachtformulier.

Over de mortuariumbeheerder
Een patiënt die in Amphia overlijdt, brengen we naar het mortuarium. Het mortuarium van Amphia wordt 24 uur per dag beheerd door een gespecialiseerde mortuariumbeheerder: CMO.

Neutrale opstelling
De verpleegkundige van Amphia en de mortuariumbeheerder zijn neutraal. Zij geven geen advies over de keuze van een uitvaartverzorger. U moet zelf een uitvaartverzorger inschakelen. Deze biedt de verdere zorg voor de overledene, brengt het lichaam eventueel over naar een andere plek en regelt de uitvaart. De overledene heeft misschien een verzekeringspolis. In dat geval kunt u contact opnemen met de uitvaartverzekeraar of uitvaartverzorger die daarin staat.

Speciale situaties
Na het overlijden kunnen er belangrijke situaties zijn. Denk aan obductie, donatie, het lichaam doneren aan de wetenschap en een niet-natuurlijke dood. In deze situaties vertelt de arts, de verpleegkundigen of de mortuariumbeheerder u wat er gaat gebeuren.

Persoonlijke bezittingen
De persoonlijke bezittingen van de overledene worden op de verpleegafdeling bewaard. U kunt deze bezittingen direct meenemen of deze zo snel mogelijk ophalen. Zo voorkomt u een misverstand of dat de spullen kwijtraken. U tekent dan een bewijs van ontvangst. De mortuariumbeheerder is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke bezittingen die met de overledene meegaan naar het mortuarium.

Algemene voorwaarden
De regels van mortuaria zijn te vinden in hun algemene voorwaarden. De mortuariumbeheerder of uw uitvaartverzorger wijst u hierop. De algemene voorwaarden voor mortuaria in de gezondheidszorg staan op www.verenigingvanmortuariumbeheerders.nl.

Rouw en verlies
U kunt voor rouw en verlieshulp terecht bij het 'Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding' (L.S.R.). Het L.S.R. geeft voorlichting over rouw. Zij helpen ook door rouwbegeleidingsgroepen en boeken over rouw. Het L.S.R. is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.
(030) 276 1500
info@verliesverwerken.nl

Mortuariumbeheerder
Cura Mortu Orum Mortuariabeheer B.V.
Postbus 335
4190 CH
GELDERMALSEN
(0345) 580 770
info.cmo@zdg.nl
www.curamortuorum.nl

Heeft u nog vragen?

Deze folder geeft algemene informatie. Andere vragen kunt u altijd stellen aan de arts of verpleegkundigen van de afdeling waar uw naaste is overleden. U kunt ook terecht bij uw uitvaartonderneming. Heeft u vragen over het mortuarium of de gewenste zorg? Dan kunt u de mortuariumbeheerder van Amphia bellen op (085) 04 97 279.

Label