Header afbeelding

Orthopedie Rapid Recovery

Rapid Recovery (Snel Herstel)

De uitgangspunten van het Rapid Recovery-programma zijn: het verbeteren van de efficiency en de kwaliteit van zorg bij uw orthopedische ingreep bij o.a. heupen en knieën. Onderdelen van dit programma zijn bijvoorbeeld een kortere opname in het ziekenhuis, andere pijnbestrijding en fysiotherapie aan huis. Met behulp van deze verbeteringen en uitgebreide informatie voorafgaand aan uw ingreep realiseren we naast een toegenomen patiënttevredenheid ook een verbeterde kwaliteit van leven. 

Voorlichting over de behandeling

U ontvangt voorafgaand aan uw operatie, uitgebreide voorlichting en informatie over alle aspecten van uw behandeltraject. Deze informatie wordt gegeven door de orthopedisch chirurg maar ook door de verpleegkundig specialist. Daarnaast is er een app ontwikkeld die u stapt voor stap begeleidt in de voorbereiding van uw operatie. Ook na uw ingreep geeft de app de benodigde informatie. Dit helpt in het wegnemen van de angst die het ondergaan van een operatie met zich mee kan brengen. Het Rapid Recovery programma bevordert een snel herstel na uw operatie en verkort de gemiddelde opnameduur, waarbij we er voor waken dat u als patiënt  het ziekenhuis nooit ‘te vroeg’ zal verlaten.  Daarnaast wordt u ondersteund in uw zelfredzaamheid voor en na uw ingreep. Samen zorgen we ervoor dat u de regie houdt over uw eigen herstel.

Voordelen en voorwaarden

Na de operatie richt het Rapid Recovery programma zich, ondersteund door goede pijnbestrijding, op het ‘snel weer op de been zijn’ na de ingreep, soms al op dezelfde dag. Dit heeft als voordeel dat u sneller hersteld dan gemiddeld, met behulp van de fysiotherapeut, en dat u de mogelijkheid heeft om zo spoedig mogelijk terug te keren naar uw actieve leven. Niet elke patiënt komt in aanmerking voor het Rapid Recovery programma; u moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, uw orthopeed kan u hierover meer vertellen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.