Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Rapid Recovery Programma
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Rapid Recovery Programma

De uitgangspunten van het Rapid Recovery (snel herstel)-programma zijn: het verbeteren van de efficiency en de kwaliteit van zorg bij uw orthopedische ingreep bij o.a. heupen en knieën. Onderdelen van dit programma zijn bijvoorbeeld een kortere opname in het ziekenhuis, andere pijnbestrijding en fysiotherapie aan huis. Met behulp van deze verbeteringen en uitgebreide informatie voorafgaand aan uw ingreep realiseren we naast een toegenomen patiënttevredenheid ook een verbeterde kwaliteit van leven.

Voorlichting over de behandeling

U ontvangt voorafgaand aan uw operatie, uitgebreide voorlichting en informatie over alle aspecten van uw behandeltraject. Deze informatie wordt gegeven door de orthopedisch chirurg maar ook door de verpleegkundig specialist. Daarnaast is er een app ontwikkeld die u stapt voor stap begeleidt in de voorbereiding van uw operatie. Ook na uw ingreep geeft de app de benodigde informatie. Dit helpt in het wegnemen van de angst die het ondergaan van een operatie met zich mee kan brengen. Het Rapid Recovery programma bevordert een snel herstel na uw operatie en verkort de gemiddelde opnameduur, waarbij we er voor waken dat u als patiënt  het ziekenhuis nooit ‘te vroeg’ zal verlaten.  Daarnaast wordt u ondersteund in uw zelfredzaamheid voor en na uw ingreep. Samen zorgen we ervoor dat u de regie houdt over uw eigen herstel.

Voordelen en voorwaarden

Na de operatie richt het Rapid Recovery programma zich, ondersteund door goede pijnbestrijding, op het ‘snel weer op de been zijn’ na de ingreep, soms al op dezelfde dag. Dit heeft als voordeel dat u sneller hersteld dan gemiddeld, met behulp van de fysiotherapeut, en dat u de mogelijkheid heeft om zo spoedig mogelijk terug te keren naar uw actieve leven. 

Meer lezen over orthopedie bij Amphia?

Ga naar afdeling Orthopedie

Label