Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Wel of niet reanimeren

Heeft u gevonden wat u zocht over 'reanimatie beleid'?

Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Wel of niet reanimeren

Wat wilt u en wat is er mogelijk?

Wel of niet reanimeren is een moeilijke keuze. Het is goed om nu al na te denken over wat u wilt. Amphia houdt zoveel mogelijk rekening met uw keuze. In deze folder leest u wat reanimeren is. Ook leest u wat u kan doen en wie u om advies kunt vragen.

Wat is reanimatie?
Als uw hart stopt met kloppen of als uw ademhaling stopt, proberen we uw hart of ademhaling weer op gang te brengen. Dat noemen we reanimatie. Dat doen we door hartmassage, door zuurstof te geven of met medicijnen. We moeten snel iets doen, want als de hersenen geen zuurstof krijgen, lopen ze schade op. Wanneer we niets doen, gaat u zeker dood. Na een reanimatie gaat u naar de intensive care om verder behandeld te worden.

Amphia reanimeert niemand die dat zelf niet wil. Daarom vragen wij naar wat u wilt. Amphia vindt het belangrijk dat u zoveel mogelijk zelf kunt beslissen over reanimatie.

Wat doet Amphia?
We reanimeren iedereen bij wie het hart of de ademhaling stopt. Behalve:

  • Als u ons van tevoren heeft gezegd dat u dat niet wilt.
  • Als het volgens de dokter geen zin heeft om te reanimeren, omdat het u niet zal helpen.

Reanimeren helpt niet altijd
Reanimatie kán uw leven redden. Zeker in een ziekenhuis. Maar reanimatie lukt niet altijd. De kans op een goede uitkomst van de reanimatie hangt af van verschillende dingen, zoals:

  • Hoe goed uw lichaam nog is;
  • De ernst van uw ziekte;
  • Hoe lang het hart al niet meer klopt of de ademhaling is gestopt.

Van alle mensen die gereanimeerd worden, blijft maar 10 tot 20% leven. We weten nooit zeker hoe u er precies aan toe bent, als de reanimatie gelukt is. Als het lukt om uw hart opnieuw te laten kloppen, kan het zijn dat uw hersenen te lang zonder zuurstof zijn geweest. Na 6 minuten is er al blijvende schade aan de hersenen. Na 10 minuten is de schade aan uw hersenen te groot. U leeft dan niet meer of bent in coma.

Wat wil ik?
Praat erover met anderen, voordat u kiest. Bijvoorbeeld met uw familie of vrienden. Of met uw huisarts. Uw (huis)arts weet meer over uw gezondheid en kan u een goed advies geven. Of met de verpleegkundige in het ziekenhuis. Ook als u op de polikliniek onder behandeling bent bij een specialist, is het goed deze zaken samen te bespreken.

Als u zegt dat u gereanimeerd wilt worden, doen wij dat. Maar niet, als de arts vindt dat het geen zin meer heeft. Dan zal de dokter dat altijd aan u en uw familie uitleggen.

Als u zegt dat u niet gereanimeerd wilt worden, doen wij dit ook niet. Als wij twijfelen aan uw wens, praten we erover.

Als u zegt dat u niet gereanimeerd wilt worden, wordt u natuurlijk gewoon behandeld. Het enige verschil is dat wij u niet reanimeren, als uw hart of ademhaling stopt.

Hoe leggen wij de beslissing vast
Als u 65 jaar of ouder bent, vragen wij op de eerste hulp of bij de opname, of u gereanimeerd wilt worden. Als u jonger bent, mag u ook zeggen wat u wilt. Dit zetten we in uw dossier. Het is dan voor iedere zorgverlener duidelijk wat u wilt.

U kunt ook zelf thuis opschrijven dat u niet gereanimeerd wilt worden. Hier moet u de datum en uw handtekening op zetten. Deze brief doen wij in uw dossier.

Veranderen van uw keuze
U kunt altijd uw keuze veranderen. Zeg dit dan tegen uw arts of de verpleegkundige. De arts bespreekt dit met u.

Meer informatie vindt u op de website van Thuisarts.

Deze tekst is geschreven door de Commissie Medische Ethiek van Amphia.

In deze tekst geldt:

  • Hij betekent ook zij.
  • Als door een behandeling, bijvoorbeeld een operatie, een adem- of hartstilstand ontstaat, reanimeren wij u. Alleen niet als heeft gezegd dat u dat ook dan niet wilt. Tijdens een operatie geldt een niet-reanimeerbesluit niet. Het geldt weer als u bent overgedragen aan uw verpleegunit.

Heeft u nog vragen?

Wij hopen dat deze folder u helpt bij het maken van uw keuze. U kunt hier altijd over praten met artsen of verpleegkundigen. Als u nog vragen heeft kunt ons ook altijd bellen op (076) 595 34 71.

Heeft u gevonden wat u zocht over 'reanimatie beleid'?

Label