Header afbeelding

Medische (vervolg)opleidingen

In Amphia wordt opgeleid volgens moderne standaarden, conform normen van vakverenigingen en de overkoepelende organisatie van medisch specialisten. Voor nadere info over deze standaarden kunt u terecht op de website van de KNMG.

Amphia vindt het belangrijk dat artsen modern worden opgeleid in een veilig opleidingsklimaat. Daarom wordt er geïnvesteerd in een goede introductie, waarin verschillende thema’s aan bod komen die een goede start in ons ziekenhuis mogelijk maken. Zo krijgt men uitleg over bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier (EPD) en infectiepreventie. Daarnaast wordt elk jaar discipline overstijgend onderwijs georganiseerd, die de assistenten volgen náást het onderwijs wat zij bij hun eigen specialisme aangeboden krijgen. Ter verbetering van het leer- en opleidingsklimaat, wordt informatie verzameld via proefvisitaties, jaarlijkse evaluaties (D-RECT), uitslagen van visitaties en exitgesprekken met AIOS. Met de uitkomsten hiervan in de hand kunnen eventuele verbeteringen worden aangebracht (PDCA). Niet op de laatste plaats is er een vereniging die het belang van de assistenten behartigt en is er een opleidingscommissie waarin alle medisch opleiders gezamenlijk toezien op de kwaliteit van het medisch (vervolg)onderwijs. 

Diverse opleidingen tot (medisch) specialist

Ons ziekenhuis verzorgt de praktijkleercomponent voor de volgende (medische) vervolgopleidingen


 Specialisme       Opleider        Waarnemend opleider  
Cardiologie   Dhr. dr. A.M.W. Alings
  Dhr. dr. B.J.L. van den Branden
Dermatologie   Mw. dr. A. Erceg
  Dhr. W.J.A. de Kort
Gynaecologie & Verloskunde   Mw. dr. M. Dijksterhuis
  Dhr. J. van Zijl
Heelkunde   Dhr.  dr. L.v.d.Laan
  Dhr. dr. J.H. Wijsman
Interne Geneeskunde   Dhr. dr.J.W.J.van Esser
  Dhr. dr. C. van Guldener
Kaakchirurgie   Dr. J.E. Bergsma
  Dhr. dr. A.B.E. Voûte
Kindergeneeskunde   Mw. dr. A.A.P.H. Vaessen-Verberne
  Dhr. dr. H.M. van Wering
Klinische chemie   Dhr. dr. ir. A.A.M. Ermens
   
Klinische geriatrie   Mw. J.J. Eikelboom
  Dhr. R.A.M. de Jonckheere
Keel-, neus- en oorheelkunde   dr. G.K.A. van Wermeskerken
  Drs. A.J.M. van der Rijt
Longgeneeskunde   Dhr. R.S. Djamin
  dhr. dr. M.J.J.H. Grootenboers
Medische microbiologie   Dhr. dr. J.A.J.W. Kluytmans
  Dhr. dr.P.H.J. van Keulen
Oogheelkunde   Dhr. dr. G.L. Porro
  Mw. J.J.M. Willemse-Assink
Orthopedie   Mw. dr. D. Eygendaal
  mw. dr. A. Beumer
Psychologie   Mw. J.A.G.M.Robben
  mw. L. Klasen
Revalidatiegeneeskunde   dr. J.W.G. Meijer
   
Urologie   Dhr. D.K.E.v.d.Schoot
  Dhr. E. Oomens
Ziekenhuisfarmacie   Dhr. N.E. van 't Veer
  Dhr. P.R.M. van Hattum

Samenwerking binnen het universitair netwerk

Voor de basisopleiding tot arts wordt vooral samenwerkt met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daarnaast werkt Amphia voor de medische opleidingen samen met de volgende Universiteiten:


Contact

Wilt u meer informatie over de medische vervolgopleidingen in Amphia?

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.