Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus)
Lees meer
Header afbeelding

Medische (vervolg)opleidingen

In Amphia wordt opgeleid volgens moderne standaarden, conform normen van vakverenigingen en de overkoepelende organisatie van medisch specialisten. Voor nadere info over deze standaarden kunt u terecht op de website van de KNMG.

Amphia vindt het belangrijk dat artsen modern worden opgeleid in een veilig opleidingsklimaat. Daarom wordt er geïnvesteerd in een goede introductie, waarin verschillende thema’s aan bod komen die een goede start in ons ziekenhuis mogelijk maken. Zo krijgt men uitleg over bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier (EPD) en infectiepreventie. Daarnaast wordt elk jaar discipline overstijgend onderwijs georganiseerd, die de assistenten volgen náást het onderwijs wat zij bij hun eigen specialisme aangeboden krijgen. Ter verbetering van het leer- en opleidingsklimaat, wordt informatie verzameld via proefvisitaties, jaarlijkse evaluaties (D-RECT), uitslagen van visitaties en exitgesprekken met AIOS. Met de uitkomsten hiervan in de hand kunnen eventuele verbeteringen worden aangebracht (PDCA). Niet op de laatste plaats is er een vereniging die het belang van de assistenten behartigt en is er een opleidingscommissie waarin alle medisch opleiders gezamenlijk toezien op de kwaliteit van het medisch (vervolg)onderwijs. 

Diverse opleidingen tot (medisch) specialist

Ons ziekenhuis verzorgt de praktijkleercomponent voor de volgende (medische) vervolgopleidingen:

 
 Specialisme       Opleider        Waarnemend opleider  
Cardiologie   Dhr. dr. B.J.L. van den Branden
  Dhr. dr. A.M.W. Alings
Dermatologie   Mw. dr. A. Erceg
  Dhr. W.J.A. de Kort
Gynaecologie & Verloskunde   Mw. dr. M. Dijksterhuis
  Dhr. J. van Zijl
Heelkunde   Dhr.  dr. L.v.d.Laan
  Dhr. dr. J.H. Wijsman
Interne Geneeskunde   Dhr. dr.J.W.J.van Esser
  Dhr. dr. C. van Guldener
Kaakchirurgie   Dr. J.E. Bergsma
  Dhr. dr. A.B.E. Voûte
Kindergeneeskunde   Dhr. dr. H.M. van Wering
  Mw. dr. A.A.P.H. Vaessen-Verberne
Klinische chemie   Dhr. dr. A.J. van Gammeren
  Dhr. dr. M.H.M. Thelen
Klinische geriatrie   Mw. J.J. Eikelboom
  Dhr. R.A.M. de Jonckheere
Keel-, neus- en oorheelkunde   dr. G.K.A. van Wermeskerken
  Drs. A.J.M. van der Rijt
Longgeneeskunde   Dhr. dr. M.J.J.H. Grootenboers
  Dhr. R.S. Djamin
Medische microbiologie   Dhr. dr. J.A.J.W. Kluytmans
  Dhr. dr.P.H.J. van Keulen
Oogheelkunde   Dhr. dr. G.L. Porro
  Mw. J.J.M. Willemse-Assink
Orthopedie   Mw. dr. D. Eygendaal
  mw. dr. A. Beumer
Psychologie   Mw. J.A.G.M.Robben
  mw. J. Lapidaire-Becx
Revalidatiegeneeskunde   Mw. S.A.M. Lambregts
  dr. J.W.G. Meijer
Urologie   Dhr. D.K.E.v.d.Schoot
  Dhr. E. Oomens
Ziekenhuisfarmacie   Dhr. N.E. van 't Veer
  Mw. M.F.G. Winters

Samenwerking binnen het universitair netwerk

Voor de basisopleiding tot arts wordt vooral samenwerkt met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daarnaast werkt Amphia voor de medische opleidingen samen met de volgende Universiteiten:


Contact

Wilt u meer informatie over de medische vervolgopleidingen in Amphia?

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.