Header afbeelding

Wachtlijst

Bij veel specialismen is er voor een bezoek aan de polikliniek, opname in de kliniek of voor dagbehandeling een toegangs- en wachttijd. Op deze website wordt elke maand een nieuw overzicht gepubliceerd. De toegangstijd en de wachttijd zijn een momentopname en betreffen daardoor een indicatie. Bovendien kan het zijn dat de daadwerkelijke toegangs- of wachttijd afwijkt vanwege bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, second opinion of de voorkeur voor een bepaalde specialist.

Toegangstijd polikliniek

De toegangstijd is de tijd tussen het moment van de verwijzing en de afspraak op de polikliniek. Alle dagen worden meegeteld, ook weekend- en feestdagen. Bij het bepalen van de toegangstijd houden we ons aan een landelijke afspraak door de toegangstijd te baseren op de derde beschikbare plaats in het afsprakensysteem om een zo betrouwbaar mogelijke toegangstijd te vermelden.

Wachttijd (dag)behandeling en opname

De wachttijd is de tijd tussen het moment van uw poliklinisch bezoek en het moment van verder onderzoek of behandeling en betreft de kortste wachttijd van het (sub)specialisme. Alle dagen worden meegeteld, ook weekend- en feestdagen. Bij het bepalen van de wachttijden houden we ons aan een landelijke afspraak door de wachttijden voor behandelingen onder vermelding van een sterretje (*) te berekenen op basis van de mediaan van de afgelopen drie maanden. Voor overige behandelingen wordt de wachttijd gebaseerd op de derde beschikbare plaats. 

Peildatum: de toegangs- en wachttijden worden maandelijks ververst en voor de 10e van de maand opnieuw op de website gepubliceerd.

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Bekkenbodemcentrum vrouw Algemeen 37
Centrum bijzondere tandheelkunde Kaakklachten / aangezichtspijn 45 28
Tandheelkunde kind 90 28
Slaapbeugel / snurkbeugel 35 28
Tandheelkunde Angst 35 28
Tandheelkunde gehandicapten 40 28
Chirurgie Darmkanker operatie * 15
Verwijdering van de galblaas * 21
Liesbreuk * 1 14 27
Mammachirurgie 1 17
Maag / Darm consult polikliniek 7 14
Poliklinische behandeling 21
Galblaas (consult polikliniek) 1
Proctoscopie 17
Sterilisatie van de man (vasectomie) 1 14
Carpaal tunnel syndroom 1 36
Liesbreuk via kijkoperatie 1 14 14
Diabetes voeten spreekuur 21
Dermatologie Algemeen 22
Dermatologie dagcentrum 3
Endoscopiecentrum Coloscopie (dikkedarmonderzoek) 14
Gastroscopie 12
Fertiliteit Kinderwens (fertiliteit, IVF) 39
Geriatrie Algemeen 32 7
Gynaecologie en zwangeren Algemeen 35 14
Cervix 19
Kijkoperatie in de buikholte (laparoscopie) 14 14
Oncologie - Algemeen 28
Prenatale diagnostiek 7
Psychosomatiek POP poli 36
Hartcentrum Cardiologie - algemeen 14
Dotterbehandeling * 28
Openhartoperatie * 28
Interne geneeskunde Hematologie 8
Algemeen 34
Endocrinologie 41
Nefrologie 27
Oncologie 1
Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO) Algemeen 12 35 35
Neus en/of keelamandelen * 25
Neustussenschot * 42
Oorbuisjes * 21
Kindergeneeskunde Algemeen 30 30
Longgeneeskunde Algemeen 40
Verdenking maligniteit 3
Polikliniek slaapapneu 84
Maag-, darm-, leverziekten en Endoscopiecentrum Algemeen 47 12 14 5
Mammacentrum Consult polikliniek borstkanker 1
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie Algemeen 63 63 315 105
Neurologie Neurochirurgie 32
Kinderneurologie 15
Algemeen 15 43 43
Neurochirurgie - Hernia (NRC) * 52
Oogheelkunde Algemeen tot 12 jaar 98
Staaroperatie * 84
Algemeen vanaf 12 jaar 31
Orthopedie Meniscus en/of kniebanden * 10
Heup 2
Arthroscopie van de knie * 10
Knie 2
Kinderorthopedie 10
Elleboog 17
Hand en pols 17
Schouder 6
Scoliose-operatie (volwassenen) 19
Sportorthopedie 5
Totale knieprothese * 14
Totale heupprothese * 14
Carpaal tunnel syndroom * 11
Hernia (via neurologie) * 9
Voet en enkel 2
Voorste kruisbandletsel 10
Wervelkolom 23
Pijnbehandelcentrum Algemeen 35
Plastische chirurgie Dupuytren * 50
Borstverkleining * 126
Algemeen 56 126 126
Borstlift 80
Carpaal tunnel syndroom (PLC) 14
Psychiatrie Lees onderaan meer over wachttijd voor GGZ 35
Radiologie CT-scan 19
MRI-scan 17
Reumatologie Algemeen 7 21
Revalidatie Neurologie 30
Orthopedie 42
Spatadercentrum Sclerocompressietherapie 28 28
Echogeleide sclerocompressietherapie 28 28
Behandeling van spataderen * 12 14 34
Behandeling van spataderen met laser 12 9
Sportgeneeskunde Preventief sportmedisch onderzoek - sportkeuring 7 27
Urologie Algemeen 21 42 42
Besnijdenis 42
Vaatcentrum en -chirurgie (polikliniek) Algemeen * 14 8
Vaten (met looptest) 21
Vaten (zonder looptest) 14
(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wachtlijstbemiddeling

 

Wachttijd algemeen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

 

Wachttijd Psychiatrie / GGZ

Wanneer u de wachttijd voor psychiatrie te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknorm).

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.