Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Dagopname
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Dagopname

Een dagopname in Amphia

Wij trachten de informatie in deze brochure zo actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat er iets verandert. Ook is het onmogelijk om geheel volledig te zijn. Daarom adviseren we u om ook onze website te raadplegen. Waar in deze brochure ‘hij of hem’ staat kan ook ‘zij of haar’ gelezen worden.

Inleiding
U heeft met uw specialist afgesproken dat u binnenkort opgenomen wordt voor een dagbehandeling. Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken tijdens een dagopname in Amphia. Het bevat geen informatie over ingrepen en onderzoeken. Medische informatie over uw behandeling krijgt u van de specialist. Indien beschikbaar heeft u ook schriftelijke informatie gekregen. Bijvoorbeeld een folder.

Heeft u tijdens uw verblijf vragen over uw behandeling, stel deze dan aan de verpleegkundige of arts.

Het is van belang dat u deze folder leest, zodat u weet wat u kunt verwachten en welke voorbereidingen u moet treffen. U heeft zelf namelijk een belangrijke taak in het goede verloop van uw opname en uw herstel.

Rookt u? Dan is dit een goed moment om te stoppen. Uit onderzoek is vast komen te staan dat roken een slechte invloed heeft op de anesthesie (narcose en plaatselijke verdoving) en de wondgenezing. Het advies luidt om langer dan twee maanden voor de operatie te stoppen met roken. Wanneer dat niet lukt, in ieder geval zo lang mogelijk vóór de operatie.

Wat is een dagopname?
Een dagopname is een opname in het ziekenhuis die minder dan één dag duurt. U wordt ’s ochtends of ’s middags opgenomen en gaat dezelfde dag weer naar huis.

Op die éne dag ondergaat u een medische behandeling zoals een operatie, een pijnbehandeling of een onderzoek. Daarna blijft u nog enige tijd in het ziekenhuis ter observatie. Hoe lang dit precies is, hangt af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld de ingreep (operatie of behandeling) die u ondergaan heeft, het type verdoving en uw gezondheidstoestand.

In de regel gaat u enkele uren na de operatie of behandeling weer naar huis.

Verhindering
Als u de dag voor de opname ziek bent of koorts heeft, bel dan naar het specialisme waar u voor opgenomen wordt. Belangrijke telefoonnummers staan achteraan in deze brochure. De medewerkers van deze afdeling treden in overleg met de behandelaar om te beoordelen of de ingreep wel of niet door kan gaan. Zo nodig wordt een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Als u om wat voor reden dan ook, de ingreep niet meer kan of wil ondergaan, bel dan zo snel mogelijk naar één van de telefoonnummers op de achterzijde van deze folder. Zij kunnen de afspraak voor u afzeggen, zodat een andere patiënt voor u in de plaats geholpen kan worden.

Het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden, zoals een spoedopname, uw opname niet door kan gaan. Hierover zullen wij u zo snel mogelijk informeren en een nieuwe afspraak maken. Indien er zich belangrijke wijzigingen in uw gezondheidstoestand voordoen, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

Amphia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot een uitgestelde opname, operatie of behandeling.

Voorbereiding thuis
Voordat u opgenomen wordt, is het belangrijk dat u een aantal dingen regelt. Als hulpmiddel is er een checklist met de meest voorkomende vragen na een ziekenhuisopname. Vraag ernaar of lees meer informatie op de pagina zorg na opname.

 • Regel in ieder geval een contactpersoon.
  Het is van belang dat u tijdens uw opname een contactpersoon heeft, die als schakel dient tussen het ziekenhuis en thuis. De verpleging geeft alleen aan déze contactpersoon informatie door over het verloop van de ingreep en uw herstel.
 • Regel vervoer naar huis.
  U wordt dringend aangeraden niet alleen naar huis te gaan na de opname. Als u verdoving heeft gehad mag u de eerste 24 uur niet zelf rijden, maar ook reizen met de bus of de trein wordt sterk afgeraden. Als er niemand is die u kan halen, wordt aangeraden met de taxi te gaan.
 • Regel opvang thuis.
  ​Het wordt ten zeerste afgeraden om de eerste avond en nacht na de dagopname alleen te zijn. Regel daarom als u alleen woont, iemand die dan bij u kan blijven.
  De apothekersassistent van de ziekenhuisapotheek van Amphia belt u een dag voor de behandeling. Hij bespreekt met u uw medicatiegebruik en registreert dit in uw dossier.

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)
‘BRMO’ dit betekent Bijzonder Resistent Micro Organismen, het gaat hierbij om bacteriën die niet goed behandeld kunnen worden met de gebruikelijke antibiotica. Een voorbeeld van een BRMO is de Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus (MRSA). In Nederlandse ziekenhuizen is de kans op besmetting klein. Het kan zijn dat u BRMO draagt zonder dat u het weet. Deze geeft namelijk meestal geen ziekteverschijnselen. Voor mensen met een verminderde weerstand is de BRMO echter wel gevaarlijk. Wij willen verspreiding dan ook tegengaan. Daarom willen we graag weten of u tot een BRMO-risicogroep behoort.

Er zijn vier groepen patiënten die een grotere kans hebben op het dragen van de BRMO. Ga na of een van de volgende uitspraken voor u geldt:

 • Ik ben de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen of behandeld.
 • Ik heb in een Nederlands verpleeghuis of ziekenhuis gelegen waar een BRMO-uitbraak gaande was.
 • Ik heb beroepsmatig contact met levende varkens, vleeskuikens en/of vleeskalveren óf ik ben woonachtig op een varkens-, vleeskuikensen vleeskalverhouderij.
 • Ik ben huisgenoot, partner of verzorgende van een MRSA-positieve persoon.

Is één van de onderstaande situaties voor u van toepassing, neem dan vóór uw bezoek aan het ziekenhuis telefonisch contact op.

Wat neemt u mee?
Voor een dagopname moet u meenemen:

 • Alle medicijnen die u thuis gebruikt, in de bijbehorende verpakking,
 • Zo nodig dieetvoorschriften.
 • Het formulier van de trombosedienst. Hierop staat uw doseringsschema.
 • Als u diabetes heeft, neem dan uw glucoseprikset mee en eventueel uw nuchtere glucosewaarde.
 • Ruim zittende kleren om na de ingreep in makkelijke kleding bij te komen.
 • Eventueel een kamerjas en pantoffels.
 • Bril of lenzensetje om lenzen in het ziekenhuis uit te doen.
 • Bakje om gebitsprothese in te doen (deze moet tijdens de verdoving uit zijn).
 • Naam en telefoonnummer van uw contactpersoon.
 • Uw verzekeringspapieren.
 • Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort).
 • Kleingeld, boek of tijdschrift en een pen.

Voor bepaalde ingrepen en onderzoeken is het mogelijk dat u extra spullen mee moet nemen; bijvoorbeeld krukken bij een knieoperatie of elastische steunkousen bij een spataderoperatie. Uw arts heeft u hierover geïnformeerd en anders kunt u er naar vragen.

Wat neemt u niet mee?
Voor een dagopname kunt u beter niet meenemen:

 • Sieraden.
 • (veel) Geld en bankpasjes.
 • Andere waardevolle en/of kwetsbare spullen zoals laptop, MP3-speler of iPod.

Om schade, zoekraken en diefstal te voorkomen adviseren wij u deze en andere kostbare en kwetsbare spullen niet mee te nemen. Het ziekenhuis sluit aansprakelijkheid voor diefstal, schade of zoekraken van uw eigendommen uit. Op de afdeling zijn geen kluisjes beschikbaar om waardevolle spullen in op te bergen.

Mobiele telefoon
In het ziekenhuis mag u uw mobiele telefoon gebruiken. Let u wel op de verbodsborden. Op deze plaatsen mag u niet bellen, omdat dit storingen kan veroorzaken aan de medische apparatuur. Dit staat aangegeven. Ook vragen wij u tijdens het telefoneren rekening te houden met de andere patiënten.

De opnamedag

Aankomst
U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de receptie van de locatie waar u opgenomen wordt. Let op; dit kan een andere locatie zijn dan waar u op de polikliniek bent geweest! De medewerkers van de receptie wijzen u de weg naar de afdeling waar u moet zijn. Neem gerust een begeleider mee naar de afdeling, zodat deze ook weet waar u komt te liggen.

Het is van belang dat u zich op tijd meldt voor opname. Zo kunnen eventuele voorbereidingen voor de ingreep op tijd beginnen en kan de tijdsplanning nageleefd worden. Het is mogelijk dat u, als u veel later dan de afgesproken tijd komt, niet meer geholpen wordt.

Als u op de dag van de opname verhinderd bent, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling opname en de afdeling waar u opgenomen zal worden.

Opnamegesprek
Op de afdeling meldt u zich bij de balie. De verpleegkundige voert met u een opnamegesprek. Vervolgens legt hij u het verloop van de dag uit en vraagt naar uw medicijnen en dieetlijst.

Alle patiënten krijgen een polsbandje met hun naam en geboortedatum erop. Dit is bedoeld als identificatiemiddel. Als u vragen heeft, is dit gesprek een goed moment om ze te stellen. Dit kan uiteraard ook tijdens de rest van uw verblijf. Schrijf uw vragen op zodat u ze niet vergeet.

Kamer
Na het opnamegesprek wordt u naar uw kamer gebracht. Afhankelijk van de aard van uw aandoening en persoonlijke omstandigheden, wordt bepaald op welke kamer of zaal u komt te liggen. Nadat uw begeleider(s) de kamer hebben gezien waar u komt te liggen, worden zij in de meeste gevallen gevraagd elders te wachten.

Gemengd verplegen
In Amphia is sprake van gemengd verplegen. Dat betekent dat zowel mannen als vrouwen op één kamer worden verpleegd. Gemengd verplegen geeft de mogelijkheid flexibel en optimaal gebruik te maken van de beddencapaciteit en voorkomt onnodig overplaatsen van patiënten naar andere kamers. Indien u (principieel) bezwaar heeft tegen gemengd verplegen, dient u dat vóór opname kenbaar te maken aan de afdeling opname. Afhankelijk van de bedbezetting proberen wij daarmee dan rekening te houden.

Verpleging en behandeling
De verpleegkundige die u begeleidt zal de hele dag dezelfde zijn. Hij is verantwoordelijk voor uw verpleegkundige zorg. Tevens is hij uw aanspreekpunt. Uw medisch specialist is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Het kan voorkomen dat dat een andere arts dan uw eigen specialist u gedurende deze dagopname behandelt.

Voorbereiding op de ingreep
Meestal gaat u voor uw behandeling of onderzoek van de afdeling af. U gaat dan naar het operatiekamercomplex (OK), hartkatheterisatie afdeling (HCK) of de functie– of scopie afdeling. Dan moet u een OK-jas aan en (vaak) een wegwerponderbroek. Ook sieraden, lenzen, piercings of gebitsprotheses die u nog in heeft, moeten vaak uit. Voor bepaalde ingrepen zullen nog extra voorbereidingen getroffen moeten worden.

Zodra u aan de beurt bent, wordt u door de verpleegkundige naar de uitvoerende afdeling gebracht. Houdt er rekening mee dat dit niet direct na aankomst op de afdeling is. Door voorbereiding, spoedoperaties en uitloop van vorige ingrepen of onderzoeken kan dit even duren. Tijdens het wachten wordt u gevraagd op de kamer te blijven.

Eenmaal op uitvoerende afdeling aangekomen nemen de artsen en verpleegkundigen aldaar, de zorg voor u over. Het is ook mogelijk dat u voor uw behandeling op de afdeling blijft. Dan zullen de verpleegkundigen voor u blijven zorgen.

Na de ingreep
Als u anesthesie heeft gehad, gaat u eerst naar de uitslaapkamer om de verdoving goed uit te laten werken. Daarna mag u terug naar de afdeling. Neem voldoende rust om weer bij te komen. Als u algehele narcose heeft gehad, mag u na twee uur weer wat eten en drinken. Als u plaatselijke verdoving hebt gehad, mag dit meteen weer. Uiteraard is dit afhankelijk van hoe u zich voelt en of u in staat bent iets te nuttigen. U ontvangt van de verpleegkundige drinken en eventueel een lichte maaltijd.

Bezoek
Vanwege de korte duur van de opname, is bij de meeste dagbehandelingen geen bezoek mogelijk.

Ontslag
Als alles goed gaat, kunt u weer naar huis. U of de verpleegkundige belt de contactpersoon wanneer u opgehaald kunt worden. Als niemand u op kan halen, wordt een taxi gebeld (deze wordt in de meeste gevallen niet vergoed). Bij een dagopname kan het zijn, dat de arts u voor ontslag nog even wil zien; soms is dat niet nodig. Het is mogelijk dat u hier even op moet wachten.

Voordat u weggaat heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige. Hierin legt hij uit wat u thuis moet doen om goed te herstellen. Dit kunt u altijd nalezen in de folder over de ingreep of het nazorgformulier dat u meekrijgt. Zo nodig krijgt u een recept mee waarmee u medicatie kunt halen bij de apotheek. Als u nog vragen heeft is dit een goed moment om ze te stellen.

Zodra uw contactpersoon er is, kunt u weer terug naar huis. In uitzonderlijke gevallen, of na een behandeling op de hartkatheterisatiekamer, kan het zijn dat u niet dezelfde dag naar huis kunt. Uw arts legt u uit waarom dat zo is. U wordt dan overgeplaatst naar een andere afdeling.

Na de opname
Hoewel u snel naar huis mag, betekent dat niet dat u zich gelijk weer de oude voelt. Tijdens het ontslaggesprek met de verpleegkundige, ontvangt u nazorginstructies. Volg deze op!

Belangrijk is ook dat een aantal zaken met u is doorgesproken. Bijvoorbeeld dat u weet wat u kunt doen als u thuis nog pijn heeft, in welke situatie u contact op moet nemen met het ziekenhuis, welke nazorg u eventueel nodig heeft en of dat geregeld is of welke hulpmiddelen u thuis nodig heeft. Is het u bijvoorbeeld duidelijk welke activiteiten u thuis al wel kunt doen en welke nog niet? Heeft u, of hebben uw naasten, behoefte aan steun van anderen na uw ontslag en weet u waar u die steun kunt zoeken? Bijvoorbeeld van een patiëntenvereniging?

Schrijf uw vragen op en stel deze – en al uw andere vragen rondom uw vertrek uit het ziekenhuis - aan de verpleegkundige of arts.

U wordt aangeraden om niet alleen naar huis te gaan. Als u onder verdoving bent geweest mag u de eerste 24 uur in ieder geval niet autorijden, maar ook reizen met de bus en de trein wordt sterk afgeraden.

Houdt er rekening mee dat u niet meteen dezelfde activiteiten kunt uitvoeren, die u voor de ingreep deed. Als u aan uw hand geopereerd bent, zult u die bijvoorbeeld niet gelijk weer voluit kunnen gebruiken. Ook kunt u zich door de anesthesie wat moe voelen. U wordt aangeraden om de eerste nacht na de dagopname niet alleen te zijn.

Enige tijd na de opname moet u (mogelijk) voor controle terugkomen bij de specialist. Deze afspraak is waarschijnlijk al voor u gemaakt of krijgt u thuis gestuurd. Vragen die u dan nog heeft, kunt u dan stellen. Schrijf uw vragen op, zodat u niet vergeet ze te stellen. Dringende vragen kunt u aan uw huisarts stellen.

Huisarts
Uw specialist stelt uw huisarts binnen 24 uur op de hoogte van het verloop van de ingreep.

Vergoeding van de zorg: welke zorg wordt vergoed?
Iedereen die in Nederland woont en of werkt is verplicht verzekerd op grond van de Zorgverzekeringswet en heeft daarmee recht op medisch noodzakelijke zorg. De zorgverzekeraar betaalt de rekening. Medisch noodzakelijke zorg wil zeggen dat er een medische reden moet zijn; bijna altijd is hiervan sprake. Bekende voorbeelden van niet medisch noodzakelijke zorg zijn cosmetische (plastische) chirurgie en sterilisatie. Deze zorg moet u zelf betalen tenzij u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent, wordt dan de medisch niet noodzakelijke zorg geheel of gedeeltelijk vergoed. Als u precies wilt weten welke zorg wordt vergoed en welke niet, adviseren wij u de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering na te kijken. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wachttijd voor opname
Wij willen u zo snel mogelijk helpen. Soms lukt dat niet. Dan is er voor de opname een wachttijd. Uw plaats op de wachtlijst hangt bijvoorbeeld af van hoe dringend u geholpen moet worden. Maar het hangt ook af van de volgorde van aanmelding. De wachttijden kunnen voor elke behandeling anders zijn. Voor vragen over de wachttijd kunt u contact opnemen met de afdeling Opname. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor behandeling 7 weken.

Voorzieningen in Amphia

Horecavoorziening
In de centrale hal vindt u een horecavoorziening. Zij bieden naast maaltijden en dranken ook bloemen, fruit, cosmetica, speelgoed, versnaperingen, dagbladen en tijdschriften.

Parkeren en pendelservice
Patiënten en bezoekers kunnen gebruikmaken van de Amphia parkeergarage bij het ziekenhuis. De kosten zijn afhankelijk van de parkeertijd.

Kiss & Ride
Bent u slecht ter been? Dan kunt u op alle locaties op het voorplein bij de hoofdingang afgezet en weer opgehaald worden.

Minder validen
Op alle locaties zijn mindervalideparkeerplaatsen beschikbaar. U betaalt hiervoor het normale parkeertarief.

Pendelservice op Amphia Molengracht
Voor het vervoer van en naar de parkeergarage naar de hoofdingang van Amphia Molengracht kunt u gebruik maken van onze gratis pendelservice. De twee elektrische pendelbussen rijden van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 20.30 uur. In de parkeergarage is een vaste opstapplaats. Er zijn geen vaste opstaptijden. Aan de hoofdingang kan de chauffeur u ook weer ophalen. Ook is er ruimte voor kleine middelen in de bus, bijvoorbeeld voor een rollator of een opklapbare rolstoel.

Rechten en plichten
Iedere patiënt heeft rechten die wettelijk geregeld zijn in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Zo hebben alle patiënten recht op duidelijke informatie over hun ziekte, de diagnose en de behandelingsmogelijkheden. Ook moeten patiënten weten wat de gevolgen van een behandeling kunnen zijn en welke risico's eraan verbonden zijn. Op basis van deze gegevens moet de patiënt zelf beslissen of hij of zij de behandeling wel of niet wil ondergaan. Pas als de patiënt toestemming heeft gegeven, mag de arts de behandeling uitvoeren. Een uitzondering hierop zijn acute situaties waarin geen tijd of mogelijkheid is om de patiënt om toestemming te vragen. Ook heeft u recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering van uw medische gegevens. Houdt rekening met een verwerkingstijd van vier weken. Meer informatie vindt u op de pagina Rechten en Plichten.

Naast rechten heeft u als patiënt ook plichten. U moet meewerken aan de overeengekomen geneeskundige behandeling, door redelijke adviezen van de hulpverlener op te volgen en hem/haar duidelijk en volledig te informeren. U moet een goede gang van zaken in het ziekenhuis bevorderen door uw behandelafspraken na te komen of tijdig te annuleren wanneer u verhinderd bent. U moet respect en begrip tonen voor medepatiënten en medewerkers en de gebruikelijke fatsoensregels in acht nemen.

Klachten, aansprakelijkstellingen, inspanningsverbintenis en complimenten
Amphia streeft ernaar om u de best mogelijke zorg te leveren. Elke dag weer. Bent u ontevreden? Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken in het ziekenhuis horen we dit graag. Met uw opmerkingen in de hand werken we aan verbeteringen. Of bent u juist heel tevreden? Laat het ons weten. Want dan weten we dat we op de goede weg zijn. En voor de medewerkers van Amphia zijn uw complimenten de mooiste beloning die zij kunnen krijgen.

Complimenten aan een arts, verpleegkundige of andere medewerker kunt u persoonlijk of schriftelijk of via onze website geven.

Bij wie kunt u met een klacht terecht? Een probleem of klacht kunt u het beste rechtstreeks bespreken met degene die u hiervoor verantwoordelijk vindt. Verloopt dit gesprek niet naar wens, dan kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar bemiddelt tussen u en de betrokken zorgverlener. Uw klacht wordt kenbaar gemaakt aan betrokkene en de mogelijkheden voor een oplossing worden verkend. Wanneer u niet tevreden bent na het bemiddelingstraject en u een expliciet oordeel over uw klacht wenst kunt u zich wenden tot de klachtencommissie in Amphia of tot de Geschilleninstantie Zorg. Als u vindt dat u schade heeft ondervonden als gevolg van medisch handelen of nalaten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de Raad van Bestuur. Uw klacht wordt dan samen met de schadeverzekeringsmaatschappij behandeld.

Inspanningsverbintenis
Behandelingen en onderzoeken worden in Amphia met de grootste zorg uitgevoerd. Doordat er echter altijd onvoorziene complicaties kunnen optreden, kan een goed resultaat niet worden gegarandeerd.

Reanimatiebeleid
Als bij u een acute stilstand van de bloedsomloop en/of de ademhaling optreedt, gaan we in Amphia standaard over tot reanimatie. De behandeling bestaat in ieder geval uit hartmassage en/of beademing. Zonder ingrijpen overlijdt een patiënt op zeer korte termijn (binnen enkele minuten). Het kan zijn dat u (principieel) bezwaar heeft tegen reanimeren. U kunt dit aangeven bij opname aan de verpleegkundige. Reanimatie vindt ook niet plaats als uw medisch specialist deze behandeling medisch gezien zinloos acht. Als u meer wilt weten over reanimeren, kunt u dat vragen aan de medisch specialist of verpleegkundige.

Materiaal uit onderzoek
Het kan zijn dat het voor onderzoek of behandeling nodig is om bij u materiaal (bijvoorbeeld bloed of urine) af te nemen. Het materiaal dat overblijft na het onderzoek of de behandeling kan worden gebruikt voor opleidingsof kwaliteitsdoeleinden. In dat geval wordt het geanonimiseerd (het is niet meer te achterhalen van wie dit komt). Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dat aangeven bij uw medisch specialist.

Privacy en bescherming van gegevens
Amphia heeft een privacyreglement. Daarin is geregeld op welke wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Het kan zijn dat wij gegevens over u doorgeven aan derden. Bijvoorbeeld aan uw huisarts of wanneer u na uw opname ergens anders verder wordt behandeld of begeleid.

Soms worden uw gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of statistiek. Uw toestemming hiervoor is niet nodig als gegevens anoniem zijn ofwel 'niet tot uw persoon herleidbaar'. Als u bezwaar heeft tegen deze werkwijze, kunt u dit aangeven bij uw medisch specialist of verpleegkundige.

Meer informatie vindt u op de pagina ‘Privacyreglement voor patiënten en cliënten van Amphia’.

Cliëntenraad
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Amphia vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn en brengt daarop advies uit aan de Raad van Bestuur.

Word lid van het cliëntenpanel Als panellid ontvangt u een aantal keer per jaar via e-mail vragen over een actueel onderwerp. Uw mening draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via het aanmeldingsformulier.

De Cliëntenraad stelt het op prijs opmerkingen en suggesties van patiënten te krijgen. U kunt mailen naar cr@amphia.nl of een brief sturen naar Postbus 90158, 4800 RK Breda. Meer informatie leest u op onze pagina over de Cliëntenraad.

Tolk
Bij communicatieproblemen tussen anderstalige patiënten en medewerkers van het ziekenhuis, kan het Tolk- en Vertaalcentrum hulp bieden. Meestal wordt de hulp van een tolk via de telefoon ingeroepen. Met de luidsprekende telefoon van de specialist of verpleegkundige is alles verstaanbaar voor zowel de tolk als voor de deelnemers aan het gesprek. In bijzondere gevallen kan ook een persoonlijke tolk worden ingeschakeld.

Adresgegevens en telefoonnummers
Amphia Breda
Molengracht 21, 4818 CK Breda
Postbus 90158, 4800 RK Breda
T (076) 595 50 00

Amphia Oosterhout
Pasteurlaan 9, 4901 DH Oosterhout
Postbus 67, 4900 AB
Oosterhout T (076) 595 50 00

Belangrijke telefoonnummers:
Voor vragen over uw opname (ongeacht locatie) kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 – 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Opname:

Chirurgie / Kaakchirurgie / KNO / Tandheelkunde (076) 595 30 83
Orthopedie/ Pijnbestrijding/ Neurochirurgie (076) 595 30 84
Urologie/ Plastische chirurgie/
Oogheelkunde/ Gynaecologie (076) 595 10 83
Planning Hartcentrum (076) 595 30 32
Klachtenbemiddelaar (076) 595 30 59

Wilt u meer lezen over een opname in Amphia?

Ga naar Uw opname

Label