Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Hoe te handelen bij materiële schade?
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Hoe te handelen bij materiële schade?

Zaakschade

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis is het mogelijk dat er onverhoopt schade ontstaat aan uw eigendommen of dat spullen zoekraken. In het geval u van mening bent dat dit aan het ziekenhuis te wijten is, meldt u dit aan de leidinggevende van de afdeling waar dit is gebeurd.

U vult dan samen een formulier 'Melding zaakschade' in. U ontvangt een kopie van dit formulier. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de afhandeling van de schademelding.

Wat wordt vergoed?
Indien ten gevolge van gedragingen of omstandigheden die te wijten zijn aan de organisatie of de medewerkers van het Amphia Ziekenhuis, schade aan uw eigendommen ontstaat of u eigendommen verliest, kan de schade in aanmerking komen voor vergoeding. Het moet dan gaan om eigendommen die u in het ziekenhuis nodig heeft voor uw persoonlijk functioneren, zoals kunstgebit, bril, contactlenzen of nachtgoed.

Het ziekenhuis zal meestal niet de nieuwwaarde van uw eigendommen vergoeden. De hoogte van een eventuele schadevergoeding hangt af van de dagwaarde van de verloren/beschadigde zaak. Om die te berekenen moeten de aanschafdatum en -kosten van die zaak worden vastgesteld. Het is daarom van belang dat u bij een schadeclaim een aankoopnota of een rekening kunt overleggen.

Wat wordt niet vergoed?
Amphia is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van waardevolle eigendommen die niet noodzakelijk zijn voor uw persoonlijk functioneren. Wij adviseren u daarom waardevolle zaken mee naar huis te geven.

Heeft u nog vragen of wilt u contact met Amphia?

Ga naar Contact

Label