Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Identificatie is verplicht
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Identificatie is verplicht

Als patiënt bij Amphia dient u zichzelf te kunnen identificeren bij een afspraak. Dit staat vermeldt in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Identificatie
Identificatie houdt in dat u tijdens het bezoek aan een ziekenhuis kan laten zien wie u bent. Dit kan door een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument mee te nemen.

Voor uw veiligheid vinden we het belangrijk om zeker te weten dat u de juiste zorg krijgt die voor u bedoeld is. Daarom checken we goed wie u bent. Zo werken we samen aan veilige zorg.

Ook minderjarigen, jonger dan 14 jaar, moeten een legitimatiebewijs laten zien bij een afspraak in het ziekenhuis. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Let op: kunt u geen geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) tonen dan kan de afspraak niet doorgaan en moet de afspraak opnieuw ingepland worden.

Afspraak baby/kind
Hebt u een afspraak voor uw baby of kind? Neem dan het legitimatiebewijs van uw kind mee. Dit geldt niet voor baby’s die jonger dan 3 weken zijn. Zij hebben nog geen BSN nummer en dus nog geen eigen legitimatiebewijs. Dit betekent echter wel dat u binnen 14 dagen alsnog het legitimatiebewijs van uw kind op de polikliniek dient te laten zien.

Wilt u meer lezen over de identificatieplicht in de zorg dan kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl. Via het menu ‘Onderwerpen’, ‘Paspoort en identiteitskaart’ en ‘Identiteitsplicht’ komt u daar terecht.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Heeft u nog vragen of wilt u contact met uw afdeling?

Ga naar Afdelingen

Label