Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Meedenken over uw behandeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Meedenken over uw behandeling

In Amphia bieden we medisch zinvolle zorg. Denk er als patiënt over mee, indien mogelijk. Wilt u dat alles gedaan wordt wat technisch mogelijk is? Of wilt u dat uw kwaliteit van leven voorop staat? En wie mag voor u beslissingen over de zorg nemen als u het niet meer kunt? Dit zijn lastige vragen. Maar wel belangrijk om hierover na te denken. In Amphia doen we dat samen met u. U kunt uw behandelwensen meedelen en wij vertellen u de mogelijkheden, grenzen en gevolgen van behandelingen. U bent immers de deskundige van uzelf en uw leven, en wij zijn de deskundige op het gebied van medische zorg.

Denk en praat erover
Uw behandelwensen zijn heel persoonlijk. U beslist zelf. Denk hier goed over na. Het kan u helpen om er met uw naasten over te praten. Zo krijgt u scherp hoe u de kwaliteit van uw leven ervaart en wat dit betekent voor uw behandeling.

Wanneer praten over uw behandelwensen?
Met uw arts bespreekt u bij uw opname of op de polikliniek het doel van de behandeling, de behandelmogelijkheden en uw wensen. U kunt zich hierop voorbereiden. Bijvoorbeeld met deze vragen:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voordelen en de nadelen daarvan?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

U kunt in dit gesprek bijvoorbeeld zeggen wat uw ziekte dagelijks met u doet. Dat is van belang voor de behandeling. Maar u kunt ook zelf zeggen dat u een behandeling niet meer wilt. Wat dat betekent leest u hiernaast.

Voorbeelden
Soms willen ernstig zieke patiënten niet meer alle behandelingen ondergaan als deze geen betere kwaliteit van leven geven. Sommige behandelingen verlengen wel het leven, maar verminderen de kwaliteit van leven. Soms wil iemand geen behandeling vanuit levensbeschouwelijke overtuiging, zoals Jehovah’s getuigen die geen bloedtransfusie willen. En soms vindt de arts dat bepaalde behandelingen medisch gezien niet meer zinvol of mogelijk zijn. Deze beslissing wordt altijd in teamverband genomen. We betrekken u en uw huisarts hier zoveel mogelijk bij.

Belangrijk
Spreekt u een behandelgrens af? Dan gaan alle andere noodzakelijke behandelingen gewoon door. We doen ons best uw kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te verbeteren. Uw arts legt de afspraken vast in uw patiëntendossier. U kunt ze altijd terugdraaien als u van gedachten verandert.

Wanneer kunt u een behandelgrens bespreken?
Misschien heeft u al eens met uw huisarts gesproken over behandelgrenzen. Uw arts in Amphia kan dit onderwerp ook met u bespreken. U kunt er ook zelf over beginnen. Dit kan ook op de polikliniek.

Kortom, er zijn vier stappen met betrekking tot uw behandelwensen:

1. Denk goed over uw behandelwensen na. Praat erover met naasten als dat kan.
2. Vertel het uw huisarts, medisch specialist en uw naasten.
3. Een duidelijke wens? Schrijf die op, met datum en handtekening (wilsverklaring).
4. Schrijf op wie namens u beslissingen mag nemen over uw zorg en behandeling voor als u dit later zelf niet meer kunt.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem contact op met uw arts of verpleegkundige.

Wilt u contact met uw afdeling? 

Ga naar Afdelingen

Label