Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Acute Opname Afdeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Acute Opname Afdeling

Verblijf op de Acute Opname Afdeling (AOA)
Welkom op de Acute Opname Afdeling van Amphia. U en uw familieleden krijgen in deze folder uitleg over de gang van zaken op de afdeling. Ook vindt u hier praktische informatie.

Diagnose en zorg
De AOA biedt zorg aan patiënten die met spoed opgenomen worden. We nemen patiënten op voor de specialismen Longgeneeskunde, Maag-Darm-Lever (MDL), Neurologie en Interne Geneeskunde. De AOA concentreert de medische onderzoeken, behandeling en zorg op één plaats. Wanneer mogelijk wordt de analyse en behandeling poliklinisch afgerond. Als verdere of uitgebreidere behandeling noodzakelijk is, wordt u na het verblijf op de AOA (in principe max. 48 uur) opgenomen op één van de verpleegafdelingen binnen Amphia. Door deze manier van werken wordt u efficiënter en sneller geholpen.

Medicijnen
Als u thuis medicijnen gebruikt, willen wij u vragen om uw medicatieoverzicht te overhandigen aan de verpleegkundige of deze zo spoedig mogelijk te laten brengen. Mocht u voor bepaalde medicatie allergisch zijn, dan is het van belang dat u de verpleegkundige hiervan op de hoogte stelt.

Uw verblijf
De AOA is een drukke afdeling waar 24 uur per dag mensen met diverse klachten worden opgenomen en ontslagen. U zult merken dat het verloop van patiënten op de afdeling dan ook groot is. Dat geldt ook voor het aantal zorgverleners. Uw verpleegkundige is in alle gevallen het eerste aanspreekpunt voor uw vragen.

Visite van artsen
Medisch specialisten lopen één keer per dag visite. Dit zal in de loop van de ochtend zijn.

Contactpersoon
De informatie over uw gezondheid is privé, en aan deze privacy hechten wij veel waarde. Informatie geven wij dan ook alleen aan u of aan een door u aangewezen contactpersoon. Wij verzoeken u om de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon door te geven aan de verpleegkundige.

Bezoektijden
U of uw contactpersoon wordt verzocht het bezoek te coördineren. Om de rust rond patiënten te bewaren, mogen er maximaal 2 bezoekers per patiënt op de kamer. Wachtend bezoek wordt verzocht buiten de unit te wachten, zodat de privacy van u en andere patiënten gewaarborgd zijn. Bezoek kan wachten in het zitje in pantry bij de liften. Als uw gezondheidstoestand het toelaat, mag u ook met het bezoek naar het zitje of naar beneden. Wanneer uw bezoek buiten de bezoektijden wil komen, neem dan eerst even contact op met de verpleegkundige van de afdeling.

De bezoektijden zijn van 11.00 - 20.00 uur.

Waardevolle spullen
Laat waardevolle spullen en geld zoveel mogelijk thuis. Op de afdeling is niet altijd toezicht op uw persoonlijke zaken. Er is een kluisje in de patiëntenkamer waar u geld en sieraden tijdelijk in kunt bewaren.

Ontslag
Uw verblijf op de AOA duurt in principe niet langer dan 48 uur. In deze periode bespreekt de arts de verschillende mogelijkheden met u:

  • U mag naar huis.
  • U wordt overgeplaatst naar een verpleegafdeling in ons ziekenhuis.
  • U gaat naar een andere instelling.

Van uw arts of verpleegkundige krijgt u alle informatie die u nodig heeft voordat u met ontslag gaat. Voor vragen hierover of over de nazorg kunt u bij hen terecht.

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze aan ons te stellen. Positieve ervaringen en eventuele klachten horen wij ook graag. Door ons op de hoogte te houden, kunnen wij namelijk onze zorg verbeteren.

Wij wensen u een voorspoedig herstel toe.
Team route 52A (AOA)

Ontslag
Van uw arts of verpleegkundige krijgt u alle informatie die u nodig heeft voordat u met ontslag gaat. Voor vragen hierover of over de nazorg kunt u bij hen terecht.

Rechten en plichten - Het toestemmingsvereiste
In het algemeen mag een arts u niet behandelen zonder uw toestemming. U beslist zelf of u op basis van de gegeven informatie behandeld wilt worden of niet, en niet de hulpverlener. In veel gevallen gaan hulpverleners ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Dit kan blijken uit uw gedrag. Bijvoorbeeld uw mouw opstropen om de bloeddruk te laten meten of om bloed te laten prikken.

Wanneer er sprake is van een ingrijpende behandeling zal de hulpverlener uitdrukkelijk uw toestemming vragen. U kunt de arts vragen uw toestemming schriftelijk vast te laten leggen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de arts uw toestemming mag veronderstellen, bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn in het ziekenhuis wordt gebracht en behandeling direct noodzakelijk is. U kunt uw toestemming voor een behandeling of onderzoek altijd intrekken, mocht u van mening veranderd zijn.

In het ziekenhuis vinden diverse opleidingen plaats. Het is dan ook mogelijk dat u met een opleidingssituatie te maken krijgt; uw toestemming wordt ook daarvoor verondersteld. U kunt hiertegen bezwaar maken, in welk geval u rekening dient te houden met speciaal voor u te nemen organisatorische maatregelen.

Het is niet toegestaan om medewerkers en ingrepen zonder toestemming te filmen of te fotograferen.

Vragen of klachten?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze aan ons te stellen. Positieve ervaringen en eventuele klachten horen wij ook graag. Door ons op de hoogte te houden, kunnen wij namelijk onze zorg verbeteren.
Wij wensen u een voorspoedig herstel toe.
Team Acute Opname Afdeling 

Wilt u meer lezen over Acute Opname Afdeling (AOA) bij Amphia?

Ga naar Acute Opname Afdeling

Label