Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Bloedverdunners rondom ingreep, behandeling of onderzoek
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Bloedverdunners rondom ingreep, behandeling of onderzoek

Naam:
Geboortedatum:
MDN:
Ingreep/ onderzoek:
(Voorlopige) datum ingreep/ onderzoek:

Inleiding
U ontvangt deze folder omdat u binnenkort een ingreep, behandeling ofonderzoek in Amphia krijgt en u bloedverdunners (antistollingsmedicijnen) gebruikt. Deze medicijnen  zorgen ervoor dat u minder kans heeft op het krijgen van bloedstolsels in uw bloedvaten (trombose).

In deze folder kunt u lezen hoeveel dagen voor de, ingreep, behandeling of het onderzoek u moet stoppen met uw bloedverdunners. Of dat u uw bloedverdunner juist door moet gebruiken.

Na  de ingreep, behandeling of het onderzoek begint u weer met de bloedverdunner(s). Uw arts bespreekt wanneer u weer mag beginnen. Gebruikt u Acenocoumarol of Fenprocoumon? U krijgt een doseerschema voor het beginnen met deze bloedverdunners.

Belangrijk!
Bij veranderingen in het gebruik  van uw bloedverdunners moet u altijd contact op te nemen met uw behandelend arts. Als u een medicijnrol heeft (ook wel baxterrol) moet u aan uw apotheek de datum van uw ingreep/ behandeling onderzoek doorgeven.

Soort bloedverdunner:

 

Dit moet u doen:

 

VKA - Vitamine K-antagonisten

Acenocoumarol

□ Doorgaan

□ 3 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen

□ 3 dagen voor  ingreep/behandeling/onderzoek stoppen en tijdelijk vervangen door spuitjes met kortwerkende bloedverdunner (Nadroparine (Fraxiparine®)):

*doorhalen wat niet van toepassing is

□ Anders, namelijk …
 

Belangrijk! Geef aan uw trombosedienst door dat u  een ingreep/behandeling/onderzoek krijgt waarvoor de bloedverdunners tijdelijk gestopt moeten worden. Neem uw doseerschema van de trombosedienst mee naar het ziekenhuis.

 

Fenprocoumon

□ Doorgaan

□ 5 dagen voor ingreep/behandeling/ onderzoek stoppen

□ 5 dagen voor ingreep/behandeling/ onderzoek stoppen en tijdelijk vervangen door spuitjes met kortwerkende bloedverdunner (Nadroparine (Fraxiparine®)):

*doorhalen wat niet van toepassing is

□ Anders, namelijk …

Belangrijk! Geef aan uw trombosedienst door dat u een ingreep/behandeling/onderzoek krijgt waarvoor de bloedverdunners tijdelijk gestopt moeten worden  Informeer uw trombosedienst over geplande operatie. Neem uw doseerschema van de trombosedienst mee naar het ziekenhuis.

DOAC - Directe orale anticoagulantia

Dabigatran

(Pradaxa®)

□Doorgaan

□ 1/ 1,5/ 2/ 3/ 4* dag(en) voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen

*doorhalen wat niet van toepassing is

□ Anders, namelijk …

Apixaban (Eliquis®)/  Rivaroxaban (Xarelto®)  

□ Doorgaan

□  1/ 1,5/ 2* dag(en) voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen

*doorhalen wat niet van toepassing is

□ Anders, namelijk …

Edoxaban (Lixiana®)

□ Doorgaan

□  1/ 2* dag(en) voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen

*doorhalen wat niet van toepassing is

□ Anders, namelijk …

LMWH – Low Moleculair Weight Heparine 

 

Nadroparine (Fraxiparine®)

□ Doorgaan

□ 12/ 24* uur voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen

*doorhalen wat niet van toepassing is

□ Anders, namelijk …

Enoxaparine

□ Doorgaan

□ 12/ 24* uur voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen

*doorhalen wat niet van toepassing is

□ Anders, namelijk …

Pentasaccharide

Fondaparinux  (Arixtra®)

□ Doorgaan

□ 36 uur voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen

□ Anders, namelijk …

 

TAR - Trombocytenaggregatieremmers

Acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium

□ Doorgaan

□ 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen

□ Anders, namelijk …

Dipyridamol

 

□Doorgaan

□ 1 dag voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen

□ Anders, namelijk …

Clopidogrel (Grepid, Plavix®)

□ Doorgaan

□ 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen

□ 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen en tijdelijk vervangen door acetylsalicylzuur 80mg 1dd

□ Anders, namelijk …

Prasugrel (Efient®)

□ Doorgaan

□ 7 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen

□ Anders, namelijk …

Ticagrelor (Brilique®)

□ Doorgaan

□ 5 dagen voor ingreep/behandeling/onderzoek stoppen

□ Anders, namelijk …

 

Label