Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Buikwandbreuk
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Buikwandbreuk

Inleiding
In deze folder vindt u informatie over een buikwandbreuk en hoe het behandeld kan worden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk, de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een buikwandbreuk?
Een breuk (hernia) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse. Deze kan ontstaan door aangeboren factoren of door uitrekking van de buikwand. Bijvoorbeeld door toename in lichaamsgewicht, persen, veel hoesten, vaak zwaar tillen. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies een gedeelte van de buikinhoud bevat. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, bij persen of hoesten) kan er meer buikinhoud in de uitstulping komen. De breuk wordt dan groter. Het gevaar van een breuk schuilt in de mogelijkheid van beklemming van de breukinhoud.

Wat is een navelbreuk?
Een navelbreuk ontstaat als gevolg van verhoogde druk in de buikholte, al dan niet gepaard gaande met een zwakke plek in de buikwand. Bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschappen, vetzucht, zwaar lichamelijk werk. Omdat de navel de dunste laag is van de buikwand kan daar onder deze omstandigheden een breuk ontstaan. De inhoud van de navelbreuk bestaat meestal uit vetweefsel, maar kan bij grotere breuken ook uit een deel van de darmen bestaan. Een navelbreuk hoeft geen klachten te geven. Als er beklemming optreedt, zal pijn op de voorgrond staan. Als de inhoud bestaat uit vetweefsel, is dit niet levensbedreigend. Maar als er darm in de breuk bekneld raakt, is dit wel het geval.

Is behandeling nodig?
Als er geen klachten zijn, hoeft er niet geopereerd te worden. Bij herhaaldelijke pijnklachten of steeds terugkerende beklemming raden we een operatie wel aan. Het verloop van de operatie is afhankelijk van de grootte van de breuk. Een kleine breuk kan behandeld worden door het sluiten van de zwakke plek. Als de breuk wat groter is wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van kunststofmateriaal om de buikwand te verstevigen. Soms wordt tijdelijk een wonddrain achtergelaten. De operatie wordt uitgevoerd onder algehele narcose. De meeste patiënten worden voor deze ingreep voor één dag opgenomen op de dagbehandeling. Soms is een opname van maximaal drie dagen nodig op de afdeling kortverblijf.

De bovenbuikbreuk (hernia epigastrica)
Bóven de navel komen ook breuken voor, als gevolg van een zwakke plek in de buikwand. Bij deze breuk puilt meestal geen buikinhoud naar buiten, maar alleen vetweefsel. De breuk komt nogal eens op meerdere plaatsen voor en wordt vaker gezien bij mannen. Meestal geeft deze breuk geen klachten, maar een enkele keer kan er pijn optreden. Omdat meestal alleen vetweefsel aanwezig is, zal een eventuele beklemming geen ernstige gevolgen hebben.

Is behandeling nodig?
Als er klachten zijn, kan een operatie uitkomst bieden. Hierbij wordt het defect in de buikwand gesloten. Bij de operatie wordt ook gelet op het voorkomen van meerdere van dergelijke breuken, die dan gelijktijdig verholpen kunnen worden. Dit kan dus betekenen dat het litteken langer wordt dan u had verwacht! De operatie wordt uitgevoerd onder algehele narcose. De meeste patiënten worden voor deze ingreep opgenomen voor een dag op de dagbehandeling. Soms is een opname van maximaal drie dagen nodig op de afdeling kortverblijf.

Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij dit soort operaties de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Bij een wondgenezingsstoornis of een wondinfectie kan uiteindelijk opnieuw een breuk (een recidief breuk) ontstaan.

Opname
De chirurg bespreekt met u of u wordt opgenomen op de dagbehandeling of op de afdeling kortverblijf. In geval van een dagbehandeling, blijft u na de operatie nog een aantal uren ter controle op de afdeling. Het te opereren gebied dient niet te worden onthaard.

Het ontslag en de controles
De chirurg bespreekt met u of u wordt opgenomen op de dagbehandeling of op de afdeling kortverblijf.

Wanneer de operatie op de dagbehandeling plaatsvindt, dan blijft u na de operatie nog een aantal uren ter controle op de afdeling. Zorg er voor dat u wordt opgehaald, u mag namelijk niet zelf autorijden. De eerste nacht is het prettig dat u niet alleen thuis bent. U heeft misschien wel wat hulp of steun nodig.

Als u naar huis gaat krijgt u van de verpleegkundige een controleafspraak. Dit zal ongeveer tien dagen na de operatie zijn. Uw hechtingen worden dan ook verwijderd. Stel dan gerust uw vragen!

Adviezen voor thuis

  • Thuis kunt u tegen de pijn paracetamol gebruiken. U kunt deze bij de apotheek of drogist kopen. We raden u aan deze pijnstillers vóór de operatie alvast in huis te hebben.
  • U wordt geadviseerd bij pijn of gevoeligheid, het wondgebied te ondersteunen met uw hand. Bijvoorbeeld bij hoesten.
  • Vanaf de dag na de operatie mag u zich douchen. Het kan geen kwaad als de wond hierbij nat wordt. Als op de wond een doorzichtige pleister is aangebracht, kunt u deze gewoon laten zitten. 
  • Langdurig een bad nemen kunt u beter uitstellen tot na het verwijderen van de hechtingen.
  • Als de wond gedurende 48 uur droog is, hoeft er geen pleister meer op.
  • Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zult u na het ontslag nog enige tijd hinder kunnen ondervinden van het operatiegebied (bijvoorbeeld pijn). Het hervatten van uw dagelijkse bezigheden en de mogelijkheid om iets te kunnen tillen zijn hiervan afhankelijk. Over het algemeen geldt: dat wat u kunt doen, mag ook. Het is dus belangrijk dat u 'luistert naar uw lichaam'. Voor uw herstel is het goed om in beweging te zijn.
  • Tot de eerste nacontrole raden we u aan niet te sporten. Vraag tijdens de eerste nacontrole wanneer dit wel weer verantwoord is.
  • Zodra u zelf voelt dat u uw werk kunt hervatten, mag dat ook. Meestal duurt dit 1 tot 10 dagen. Heeft u lichamelijk zwaar werk? Bespreek dan met de chirurg wanneer u weer mag werken. Vaak is dit twee tot drie weken na de operatie.
  • Vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken, moeten er rekening mee houden dat de pil de maand van de operatie niet betrouwbaar is. Lees de bijsluiter van uw anticonceptiepil.

Vragen?
Heeft u nog vragen over uw operatie of uw herstel? Stel ze gerust aan uw chirurg.

Wanneer zich thuis ná de operatie problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u opgenomen heeft gelegen. U vindt het telefoonnummer van de afdeling op het formulier dat u bij ontslag heeft meegekregen. De afdeling is ook te bereiken via het algemene nummer van Amphia: (076) 595 50 00.

Meer lezen over chirurgie bij Amphia?

Ga naar afdeling Chirurgie

Label