Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Casemanager GE Oncologie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Casemanager GE Oncologie

Inleiding
GE betekent Gastro Enterologie en dat staat voor het spijsverteringsstelsel waaronder bijvoorbeeld de darm, lever, alvleesklier etc. vallen. Er is bij u een afwijking gevonden in het spijsverteringsstelsel. Uw specialist bespreekt met u uw behandelplan. Dit behandelplan is op uw persoonlijke situatie afgestemd. Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met meerdere zorgverlenens. De casemanager GE-Oncologie is uw vaste aanspreekpunt en begeleid u gedurende uw behandelplan.

Casemanager GE-Oncologie
De casemanager GE-Oncologie werkt nauw samen met de behandelend specialisten. De casemanager GE-Oncologie is goed op de hoogte van uw situatie. Zij bespreekt met u uw ziekte en behandeling, uw klachten, uw voeding en uw medicijnen. Verder kan zij u adviseren over ondersteuning van u en uw naasten. De casemanager GE-Oncologie coördineert uw totale zorgtraject en draagt zorg voor de afspraken met de verschillende zorgverleners. Als het nodig is kan de casemanager GE-Oncologie contact opnemen met andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld de specialist , huisarts, praktijkondersteuner, thuiszorg diëtist.

Binnen het Amphia zijn drie casemanagers GE-Oncologie werkzaam:

 • Leon Urlings-van Nuland
 • Dianne Backelandt
 • Chantal Moerkens

Telefonisch spreekuur
De casemanager GE-Oncologie heeft op werkdagen een telefonisch spreekuur van 9:00 uur tot en met 9:30 uur. Telefoonnummer (076) 595 58 83.
U kunt uw vraag ook mailen naar: Casemanager.ge.oncologie@amphia.nl

Bezoek polikliniek
Bereid u goed voor op iedere afspraak in het ziekenhuis. Schrijf uw vragen vooraf op en neem ze mee naar het ziekenhuis. U kunt denken aan vragen zoals: zijn er meerdere behandelopties, kan ik de behandeling conditioneel aan, wat zijn de te verwachten gevolgen/bijwerkingen van de behandeling, wanneer kan ik weer werken etc. Breng gerust iemand mee naar uw afspraak. Samen hoort u meer dan alleen!

Waar kunt u ons vinden?
De casemanagers GE-Oncologie kunt u vinden op locatie Molengracht op de begane grond, route 65, Polikliniek Chirurgie. Zij kunnen ook aanwezig zijn tijdens gesprekken met de specialist.

Bent u recent geopereerd en heeft u klachten als:

 • koorts (boven 38.5 graden),
 • hevige pijnklachten,
 • overgeven,
 • wondproblemen,

dan moet u onmiddelijk contact opnemen met de casemanager GE-Oncologie op telefoonnummer (076) 595 58 83. Dit is een telefoonnummer dat 24 uur per dag gebeld kan worden. Buiten kantooruren hoort u een bandje. Het is belangrijk dat u dit helemaal afluistert voor verdere instructies.

Wordt u behandeld met chemotherapie of heeft u recent chemotherapie gehad en heeft u de volgende klachten:

 • koorts (boven 38.5 graden zonder dat u paracetamol heeft ingenomen),
 • koude rillingen,
 • bloedingen zoals bijvoorbeeld een neusbloeding, bloed bij de urine of ontlasting of spontaan blauwe plekken,
 • aanhoudende dunne ontlasting 4 tot 6 maal daags, 's nachts diarree of waterdunne ontlasting met buikkrampen,
 • misselijkheid en/of braken,

neem dan onmiddelijk contact op met het oncologisch dagcentrum op telefoonnummer (076) 595 10 06.

Heeft u stoma gerelateerde vragen, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulent MDL Stomazorg. Zij heeft dagelijks telefonisch spreekuur van 11:00 uur tot 12:00 uur en is te bereiken op telefoonnummer (076) 595 30 51. Voor dringende vragen omtrent stomazorg die niet kunnen wachten tot het volgende telefonische spreekuur kunt u ook bellen met dit telefoonnummer: (076) 595 30 51.

Afspraak maken
Indien u een afspraak wil maken met de casemanager GE-Oncologie kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur bellen met telefoonnummer (076) 595 58 83.

Wist u dat u via het patiëntenportaal mijnAmphia uw afspraken, brieven van uw behandelaars en uw uitslagen in kunt zien? U kunt zich hiervoor aanmelden. Kijk voor meer informatie op de website www.amphia.nl/mijnamphia of vraag er naar tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Wij helpen u graag verder.

 

Ruimte voor uw vragen en/of opmerkingen: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Meer informatie over Casemanager GE-Oncologie

Bekijk hieronder de video van Casemanager GE-Oncologie

Label